Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

AARHUSKÝ DOHOVOR - informácie o dohovore a prepojenia na články k téme NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  07.03.2011Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Aarhuský dohovor - Dohovor EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia podpísaný v Aarhuse 25. júna 1998 (publ. pod č. 43/2006 Z.z.)

  Smernica Rady z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (85/337/EHS)

  Rozhodnutie Rady z 18. decembra 2006 o schválení zmeny a doplnenia Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia v mene Európskeho spoločenstva (2006/957/ES)

  Zákon č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov


  Aarhuský dohovor platí aj na Slovensku

  Na štvrtej ministerskej konferencii Životné prostredie pre Európu v dánskom meste Aarhus podpísalo 35 štátov a Európske spoločenstvo dňa 25. júna 1998 Dohovor EHK OSN o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia – Aarhurský dohovor.
 • na zobrazenie celého článku kliknite TU
 • (Zdroj: Enviromagazín 1/2006, Ing. Janka Dulayová, riaditeľka odboru pre styk s verejnosťou MŽP SR)


  Hromadná pripomienka Priateľov Zeme - SPZ k návrhu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA)

  Pripomienkové konanie k materiálu č. 3675/2011-4 begin_of_the_skype_highlighting 3675/2011-4 end_of_the_skype_highlighting.4. k návrhu  zákona,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov 

  (Zdroj: www.ekoforum.sk)

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti