Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Aktualita o príprave návrhu zákona o športe (1) NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  22.01.2015JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  TÉMATICKÉ OBLASTI: Športové právo
  POJMY: zákon, šport

  Príprava návrhu nového zákona o športe sa presunula do ďalšej fázy, ktorou je príprava návrhu paragrafového znenia návrhu zákona spolu s dôvodovou správou, v reálnej legislatívnej podobe, ktorú už bude následne možné predložiť do medzirezortného pripomienkového konania.

  Prierezovosť a zložitosť problematiky tvoriacej obsah návrhu zákona, ktorá predpokladá množstvo systémových zmien, si vyžaduje vysokú iniciatívu a podporu nielen zo strany odborníkov tvoriacich pracovnú skupinu, športovej obce, ale aj na úrovni predstaviteľov štátnej moci i samosprávy.

  Stretnutie dňa 8. januára 2015 

  Dňa 8. januára 2015 sa uskutočnila pracovná porada ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Juraja Draxlera so zástupcami pracovnej skupiny (Zuzana Zajíčková, Žaneta Surmajová, Miroslav Hlivák, Jaroslav Rybánsky a Peter Sepeši), cieľom ktorej bolo dohodnúť organizáciu a koordináciu procesných postupov pri príprave návrhu zákona. Na tomto pracovnom stretnutí sa zúčastnil aj predseda Národnej rady Slovenskej republiky, Peter Pellegríni, ktorého pán minister práve z vyššie uvedených dôvodov požiadal o spolugesciu prípravy návrhu zákona o športe z pozície predsedu Národnej rady Slovenskej republiky. Výsledkom rokovania bola dohoda, že pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa bude stretávať na pravidelnej platforme so zástupcami pracovnej skupiny vrátane generálneho riaditeľa sekcie starostlivosti o šport a mládež ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pána Ladislava Čambala, za účelom prezentovania jednotlivých častí legislatívneho návrhu zákona o športe, diskusie o ňom a určenia ďalšieho smerovania jednotlivých tématických oblastí, ktoré by mali tvoriť obsah návrhu zákona.

  Stretnutie dňa 14. januára 2015

  Prvé takéto stretnutie sa uskutočnilo v stredu, 14. januára 2015, v kancelárii predsedu Národnej rady Slovenskej republiky, na ktorom zástupcovia pracovnej skupiny postupne predstavili prvú časť paragrafového znenia návrhu zákona. Diskutovalo sa o základných zásadách, ktoré budú slúžiť ako základné interpretačné pravidlá pri výklade a aplikácii zákona a taktiež sú určitým hodnotovým ukotvením postavenia športu v modernej spoločnosti. Veľmi dôležitým ustanovením bude vymedzenie základných pojmov, aby sa športová obec rozprávala rovnakým jazykom a aj mu rozumela rovnako. Širšiu diskusiu vyvolala definícia druhu športu, pri ktorej sa ešte zvažujú alternatívy a pán predseda Národnej rady Slovenskej republiky pracovnú skupinu požiadal, aby sa nezabudlo aj na takú novú fyzickú aktivitu, ktorá síce ešte nebude uznaná za druh športu, ale bude v akomsi skúšobnom experimentálnom období, počas ktorého sa overí, či táto aktivita bude zaradená medzi uznané druhy športu alebo nie. Členovia pracovnej skupiny vysvetľovali taktiež zmysel a účel definície pojmu integrita súťaže v nadväznosti na nový Dohovor Rady Európy proti manipulácii športových výsledkov.

  Následne sa diskutovalo o úprave postavenia subjektov v športe, a to športovca profesionála a amatéra, športového odborníka, ale aj športového klubu a športového zväzu. Pokiaľ ide o športový klub, vyvstala otázka, či športovým klubom môže byť len právnická osoba, alebo sa vytvorí priestor na to, aby ako športové kluby mohli pôsobiť aj fyzické osoby - podnikatelia. Športový klub na rozdiel od súčasného právneho stavu by mal byť oprávnený v súvislosti s hlavnou športovou činnosťou vykonávať aj podnikateľskú činnosť. Preberali sa aj povinnosti športového klubu a športového zväzu a status národného športového zväzu, ktorý by mal byť pri používaní verejných prostriedkov čo najtransparentnejší, aby bol kontrolovateľný zhora (orgánmi verejnej moci) zdola (členmi zväzu) ale i zvonku (športovou verejnosťou laickou i odbornou, média samozrejme nevynímajúc).

  Na záver si pracovná skupina vytýčila ďalšie ciele a témy, ktoré spracuje do paragrafového znenia, vytypovala rezorty, s ktorými je v tejto časti potrebné uskutočniť rokovania a dohodla sa na ďalšom termíne konzultačného stretnutia s pánom predsedom Národnej rady Slovenskej republiky.

  O ďalšom pracovnom stretnutí prinesieme znovu krátku informáciu.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti