Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Budúci právnici o bezpečnosti na futbale NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  16.11.2021Eva Kolarovská
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Na trnavskom štadióne Antona Malatinského sa 11.11.2021 stretli reprezentácie Slovenska proti Slovinsku vo futbale. Študenti právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy mali možnosť v rámci stáže z predmetu športové právo nie len dozvedieť sa viac o úkonoch pred a počas verejného športového podujatia, obhliadnuť si rôzne miestnosti jedného z najmodernejších slovenských štadiónov, ale aj pozrieť si samotný zápas.

  Budúci právnici nahliadli do zákulisia „ošetrenia” bezpečnosti na verejnom športovom podujatí s osobitným režimom podľa § 2 písm. d) druhý bod zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 440/2015 Z. z. Týmto podujatím bol kvalifikačný zápas na Majstrovstvá sveta 2022 vo futbale do Kataru organizovaný Slovenským futbalovým zväzom.

  MP3_page_001
  (Zdroj: Miroslava Petrášová)

  Bezpečnostný manažér SFZ, Peter France s kolegami privítali budúcich právnikov v jednej z miestností moderného štadióna pripravenej na prezentáciu a na oboznámenie a priblíženie danej tematiky.

  Úvodné slová Petra Sepešiho, zdôraznili fakt, že šport je oblasť emočná, zdraviu prospešná i motivačná, ktorá stojí za to, aby jej verejnosť venovala pozornosť.

  Je s ňou úzko prepojený a je dôležitou súčasťou našich životov, či už sa mu venujeme profesionálne, rekreačne, alebo len tak, pre radosť. Na vrchu rebríčku dôležitosti toho, aby si šport mohol užiť skutočne každý je bezpečnosť športových podujatí. Stáže ako táto sú aj preto pre budúcich právnikov dôležitou súčasťou ich štúdia.

  Kto študentov stážou sprevádzal

  Peter France, ktorý má na starosti prevažne bezpečnosť, prevenciu a kontrolu na tomto poste pôsobí už 8 rokov. Predtým pôsobil 18 rokov u polície. Mal hlavné slovo a na úvod predstavil študentom svojich kolegov.

  Pavol Kocán, jeho bývalý riaditeľ niekdajšieho odboru extrémizmu a diváckeho násilia Policajného zboru momentálne vyučuje témy extrémizmus, terorizmus, divácke násilie a sebaobranu na Akadémii Policajného zboru.

  Svojho kolegu, Mareka Majerčáka, predstavil veľmi jednoducho: ,,Ja som oheň a on je voda." Jeho hlavnou úlohou, ako koordinátora pre styk s fanúšikmi, je prilákať divákov na podujatie. Ak sa niečo stane, úlohou Petra Franceho je postarať sa o to, aby bolo o hrozbu adekvátne postarané. Ako vysvetlil, títo ľudia sú kombináciou, ktorá sa podľa systému UEFA riadi 3 piliermi. Prvý pilier predstavuje prilákanie slušných ľudí na podujatie, čím sa štadióny naplnia. Úlohou druhého piliera je monitorovať antisociálne situácie, sledovať podozrivé správanie a zabezpečiť bezpečnosť na futbale. Tretí pilier hovorí o tom, že kto sa primerane správať nevie, z podujatia jednoducho musí byť vylúčený.

  V miestnosti plnej stážistov privítal tiež generálnu riaditeľku legislatívno-právnej sekcie MŠVVŠ, JUDr. Žanetu Surmajovú a samozrejme JUDr. Petra Sepešiho, prokurátora a člena výkonného výboru SFZ pre legislatívno-právne otázky, ktorý študentov sprevádzali aj ako ich pedagógovia.

  Zákon č. 1/2014 Z.z.

  Jeden zo zámerov novely zákona 1/2014, ktorý by mal kopírovať dohovor rady Európy o integrovanom prístupe k ochrane bezpečnosti a službám je založený na princípoch zabezpečovania bezpečnosti, ktorými sú:
  Safety, v preklade bezpečnosť. Security, v preklade ochrana, ktorá predstavuje ochranu bežných ľudí pred nebezpečnými incidentmi a comfort, v preklade pohodlie. Ak je totiž podujatie v príjemnom prostredí, ľudia prídu radi a cítia sa dobre, čo je jednou z priorít.
  „Všetky tieto tri piliere musia byť v rovnováhe. Naším zámerom je úspešne ich implementovať do života,“ vysvetlil bezpečnostný manažér Slovenského futbalového zväzu.

  Ako názornú ukážku diváckeho násilia, keďže, ako podotkol, je lepšie raz vidieť, ako o tom desaťkrát čítať, prehral video nedávneho incidentu, ktorý sa odohral počas zápasu medzi Spartakom Trnava a Slovanom Bratislava. Video bolo skvelou ukážkou na predstavu toho, v akom prostredí títo ľudia pracujú. Drsné a kruté zábery toho, ako človek človeka mláti a kope, kým sa nedokáže vôbec hýbať zaplavili miestnosť na vyše štvrť hodinu. „Futbal nie je produktom chuligánstva,“ zaznelo vo videu. Problematika zamaskovaných chuligánov, ktorých jediným cieľom je vyvolať agresivitu, bolesť a chaos je v súčasnosti pomerne veľká. Ľudia by mali chodiť na futbal, pretože ho majú radi, pretože chcú podporiť svoj tím a chcú si užiť športovú atmosféru. Nikto by nemal žiť v strachu z toho, kedy uvidí na športovom podujatí krv. Na problematiku hľadajú odpoveď futbalové kluby, bezpečnostné zložky a pripravená je aj polícia. V závere zaznel názor, že na infraštruktúru sa už jednoducho vyhovárať nemôžeme. Máme moderné a krásne štadióny, ktoré majú kvalitné bezpečnostné vybavenie. „Riešenie je niekde na polceste,“ odznelo na obrazovke.

  Od roku 2014 je snaha do života v rámci zákonných možností implementovať všetko to, na čo poukazovalo video. Nedarí sa to však z rôznych dôvodov - zlyháva nám najmä ľudský prvok, schopnosť byť dôsledný pri správnej aplikácii zákonných pravidiel tak na strane štátu, ako aj na strane klubov. Či už preto, že do toho kluby nevkladajú primeranú podporu, alebo sa jedná o administratívne, či byrokratické dôvody. Či už ide o dlhé konanie štátnych inštitúcií, o nedostatočnú komunikáciu, alebo nekvalitnú spoluprácu. Extrémizmus a divácke násilie narastá a iba dúfať v zmenu k zlepšeniu nestačí.

  Peter France vyjadril svoju vďaku všetkým, vďaka ktorým sa zákon č. 1/2014 znovu otvoril. Poukázal aj na prítomného člena výkonného výboru SFZ pre legislatívno-právne otázky, Petra Sepešiho a na generálnu riaditeľku legislatívno-právnej sekcie MŠVVŠ, Žanetu Surmajovú. „Aj vďaka nim sme pracovná skupina,“ vyjadril sa.
  Nikto netvrdí, že sa divácke násilie vyrieši zo dňa na deň, no je dôležité zabezpečiť, aby sa incidenty, podobné tomu nedávnemu v Trnave, už neopakovali.

  Niektoré z hlavných zmien

  V zákone pribudne bod o zákaze nosenia a vnášania kukiel na športové podujatie, keďže práve takto vyzerá maskovanie chuligánov. Zadefinovala sa tiež spodná hranica trestov, pretože pokuty boli v minulosti príliš nízke. Vyššie finančné sankcie sú nutnosťou a namiesto 20 eur pokuty by po novom mali začínať na 500 eurách.

  Zvýšili sa aj obmedzujúce opatrenia a zadefinovali sa štyri špeciálne priestupky diváckeho násilia, pričom ako vzor slúžil anglický model “Football-related arrests and banning orders“, ktorý Angličania vymysleli už pomerne dávno. To, čo sa u nich považuje za trestný čin, u nás predstavuje špeciálny priestupok. Príkladmi sú: vniknutie na hernú plochu, hádzanie predmetov v priestoroch štadióna, extrémistické a rasistické symboly či vnášanie, alebo používanie pyrotechniky.

  Študentom bolo vysvetlené, že informačný systém bezpečnosti na športových podujatiach je na Slovensku dobrý nástroj, no je nutné presunúť ho do rúk subjektu, ktorému z povahy riešenej agendy (bezpečnosť a verejný poriadok) patrí a týmto subjektom je štát respektíve Policajný zbor. Ten ho vie adekvátne používať a napĺňať.

  Témou sú aj aplikačné problémy organizátorov, ktoré predstavujú nedostatočné vedenie zoznamov či vstupeniek na mená. Precíznejšie bezpečnostné kontroly pri vstupoch sú jednou z nutností, aby sa žiadna z rizikových osôb na štadión dostať nemohla.

  Ako sa teda riešia incidenty na štadióne?

  Pri incidentoch, ktoré sú spojené so zásahom do základných ľudských práv a slobôd je spolupráca a komunikácia s políciou pri identifikácii páchateľa kľúčová. Zaistenie priestupcu, zadržanie podozrivého a dojednanie spôsobu jeho odovzdania polícii, ak ho už nezadržala priamo polícia, sú ďalšími krokmi. Nasleduje zadokumentovanie skutku, škody, a toho kto, a ako uplatňuje jej náhradu.

  Ako pán Kocán budúcim právnikom vysvetlil, faktom ostáva, že keby polícia dokázala najrizikovejšie osoby eliminovať ešte pred ich vstupom na štadión, mnoho z incidentov, ktoré sa na športových podujatiach dejú, by sa nestali. Alibistický prístup nie je to, čo bitky a násilie na štadiónoch odstráni. Šlabikárovým príkladom je aj nedávna situácia pred zápasom Európskej ligy na Obchodnej ulici, kde istí ľudia - zahraniční “fanúšikovia” robili v jednotlivých baroch problémy. Boli políciou zadržaní, no namiesto akýchkoľvek väčších trestov, boli odvezení autobusmi na futbalový zápas, kde do polhodiny vypukla veľká bitka. Bol z toho incident, ktorý bol vyhlásený za siedmy najväčší v rámci UEFA zápasov v danej sezóne.

  Štadión je istá pevnosť, predstavuje 50 percent úspechu. Prebiehajú na ňom rôzne bezpečnostné prehliadky. Prehliadky zakázaných predmetov a vecí sú samozrejmosťou, keďže s pyrotechnikou sú problémy neustále. Samotný štadión je však tým posledným bodom. Opatrenia predtým, ako sa ľudia na ten štadión dostanú, sú to, čo zohráva kľúčovú úlohu.

  „Problémov je veľa, no ak to chceme zvládnuť, integrovaný prístup je základom. Všetky zložky musia držať spolu. Či je to prokuratúra, polícia, organizátor, obec, mesto, či iné zložky. Ak všetci spolu vytvoria jeden veľký a kvalitný celok, prejavy násilia sa dajú minimalizovať. Všetci však musia chcieť rovnako a musia ťahať za jeden povraz,“ vysvetlil Peter France. Dodal ešte vetu, ktorá ho na školení proti terorizmu v Mníchove, o ktorú sa tam odborník na terorizmus z Izraelu podelil, fascinovala: „Terorizmus nevyriešite zvonka, musí sa začať riešiť zvnútra.“ Prirovnal to k diváckemu násiliu ako takému, ktoré sa takisto musí začať riešiť zvnútra.

  Myšlienkou na záver bolo, že skromná mentalita Slovákov je častokrát práve to, čo nás v pokroku brzdí. Naša pripravenosť je mnohokrát ešte lepšia, ako pripravenosť zahraničných krajín, no ich sebavedomý a priebojný prístup je práve to, čomu vďačia za to, kde oproti nám sú. „Keď na to máte, jednoducho to robte tak, ako to cítite. Keď na niečo máte nehanbite sa za to. Neberte ohľad na názory druhých, keď to robíte dobre a máte pravdu, stojte si za tým. A hlavne robte to, čo vás baví,“ tak zneli povzbudivé slová bezpečnostného manažéra Slovenského futbalového zväzu a svetovo uznávaného odborníka na problematiku na záver, ku ktorým študentom ešte poprial veľa úspechov a šťastia.

  Na záver stáže

  Po pútavej prezentácií, zaujímavej prednáške a priblížení bezpečnostných opatrení, mali budúci právnici možnosť nahliadnuť do velína, odkiaľ sa im naskytol krásny výhľad na celý štadión. Nechýbala ani krátka ukážka toho, ako funguje kamerový systém v rámci celého areálu a výklad k tomu, ako sa incidenty riešia v čo najrýchlejšom čase. Velín, alebo aj miesto, z ktorého vidíte všetko a všetkých pripomínalo istú pevnosť, ktorej nič neunikne. Fascinovaní novými informáciami a znalosťami, študenti si urobili zopár spoločných fotografií na pamiatku a prešli do ďalších priestorov. Sprevádzaní koordinátorom styku s fanúšikmi, Marekom Majerčákom, mali možnosť nahliadnuť do mnohých priestorov rozsiahleho areálu. Navštívili miestnosť, v ktorej sa zvykne konať bezpečnostná porada či miestnosť, kde sa uskutočňujú tlačové konferencie s hráčmi a trénermi. Nazreli aj do VIP sektoru, do štúdií, odkiaľ komentátori poslucháčom približujú zápasy, či do priestorov vyhradených pre novinárov.

  Študentov prišla na stáž pozdraviť aj dekanka fakulty práva PEVŠ, pani docentka Katarína Šmigová.

  O 20:45 nasledovalo sledovanie stretnutia Slovenska so Slovinskom, ktoré bolo pre študentov spojené so zapisovaním právne významných udalostí z podujatia. Taktiež s ich právnym posúdením a možným procesným postupom.

  Okrem študentov fakulty práva PEVŠ sa do stáže na verejnom športovom podujatí aktívne zapojili aj študentky fakulty masmédií PEVŠ, ktoré sa postarali o vyhotovenie profesionálnych fotografií zo stáže (Miroslava Petrášová) a napísanie tohto príspevku.

  Slovenský futbalový zväz a Paneurópska vysoká škola spolupracujú už viac ako 4 roky na platforme Memoranda o spolupráci podpísaného medzi obomi inštitúciami 13.2.2017. Súčasťou spolupráce sú napríklad aj takéto stáže pre študentov a súčinnosť expertov SFZ pri výučbe predmetu športové právo. Viac informácii o Memorande o spolupráci, vrátane textu memoranda, nájdete TU:
  https://futbalsfz.sk/sfz-bude-spolupracovat-s-paneuropskou-vysokou-skolou/

  MP4_page_001
  (Zdroj: Miroslava Petrášová)

  FOTOGALÉRIA: https://beta.ucps.sk/fotogaleria-buduci-pravnici-o-bezpecnosti-na-futbale

  Autor príspevku:
  Eva Kolarovská, študentka Fakulty masmédií PEVŠ

  Auto fotografií: 
  Miroslava Petrášová, študentka Fakulty masmédií PEVŠ

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti