Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

DOHOVORY EURÓPSKEJ ÚNIE NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  30.04.2011Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  LISABONSKÁ zmluva


  DOHOVOR o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie, vypracovaný Radou v súlade s článkom 34 Zmluvy o Európskej únii
  - publ. pod č. 572/2006 Z.z. l 2000/C 197/1 (Úradný vestník EÚ) na stiahnutie (dohovor s protokolom - formát PDF)
  - prehľad signatárov, výhrady a vyhlásenia (anglický jazyk)
  PROTOKOL k Dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach medzi členskými štátmi Európskej únie
  - publ. pod č. 572/2006 Z.z. l 2001/C 326/1 (Úradný vestník EÚ)
  - prehľad signatárov výhrady a vyhlásenia (anglický jazyk)


  DOHOVOR, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 uzatvorená medzi vládami štátov hospodárskej únie Beneluxu, Nemeckej spolkovej republiky a Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na ich spoločných hraniciach (skrátený názov: Schengenský vykonávací dohovor; Úradný vestník L 239 , 22/09/2000 S. 0019 - 0062)


  DOHOVOR vypracovaný na základe článku K. 3 Zmluvy o Európskej únii o vzájomnej pomoci a spolupráci medzi colnými správami (Úradný vestník C 024, 23/01/1998 S. 0002 - 0022)


  PRÜMSKÁ ZMLUVA
   v práve EÚ - odkaz na EUR-lex

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti