Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Disciplinárny poriadok - OTÁZKY a ODPOVEDE NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  26.09.2014kolektív autorov (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  V rámci implementácie nového Disciplinárneho poriadku SFZ narazili ľudia z praxe na viaceré praktické otázky, na ktoré odpovedajú JUDr. Peter Sepeši a JUDr. Peter Mihál, ktorí sa podieľali na príprave návrhu disciplinárneho poriadku.

  Ak dostal bol hráč v tom istom stretnutí dva razy napomenutý (žltá karta) a na základe toho je vylúčený (červená karta), automatickým dôsledkom toho je pozastavenie výkonu športovej činnosti na jedno súťažné stretnutie bez prejednania disciplinárnou komisiou (čl. 37 ods. 3 DP). Môže disciplinárne opatrenie vykonať v inej súťaži, v ktorej je oprávnený štartovať (napr. vylúčený bol v majstrovskej súťaži a sankciu vykoná v pohárovej súťaži)? Alebo musí vykonať disciplinárne opatrenie v tej súťaži, v ktorej bol vylúčený?

  Hráč by mal vykonať disciplinárne opatrenie v tej istej súťaži, v ktorej bol vylúčený okrem výnimočných prípadov upravených v čl. 17 ods. 11 DP. Takže, ak je hráč po dvoch napomenutiach v nedeľu vylúčený v stretnutí majstrovskej súťaži, nasledujúcu stredu môže nastúpiť v pohárovej súťaži a disciplinárne opatrenie pozastavenia výkonu športovej činnosti vykoná až v najbližšom stretnutí majstrovskej súťaže.

  "článok 17 - Pozastavenie výkonu športovej činnosti

  9. Pozastaviť výkon športovej činnosti možno hráčovi len v tej súťaži, v ktorej sa disciplinárne previnil, ak tento disciplinárny poriadok neustanovuje inak.

  10. Ak hráč môže štartovať za viac družstiev jedného klubu, počas disciplinárneho opatrenia uloženého na počet súťažných stretnutí nesmie štartovať za to družstvo v súťaži, za ktoré mu bolo disciplinárne opatrenie uložené, a to dovtedy, kým ho v tejto súťaži nevykoná. V ostatných súťažiach, v ktorých je hráč oprávnený štartovať, môže nastúpiť.

  11. Ak uložené disciplinárne opatrenie nemôže byť vykonané v súťaži, v ktorej bolo uložené, previnilec požiada disciplinárny orgán o povolenie výkonu uloženého disciplinárneho opatrenia v súťaži, v ktorej hrá družstvo, za ktoré je v danom období oprávnený nastúpiť, a to z dôvodu prestupu alebo prechodu do vyššej vekovej kategórie, ak disciplinárny orgán na základe žiadosti previnilca alebo klubu, v ktorom pôsobí, neurčí iný spôsob vykonania disciplinárneho opatrenia.

  Článok 35 ­ods. 6 - Základné zásady výkonu disciplinárnych opatrení

  6. Disciplinárne opatrenie s výnimkou disciplinárneho opatrenia za napomenutia sa vykoná aj v prípade, ak by malo byť prenesené do nového súťažného ročníka alebo do inej súťaže."

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti