Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Dobrá správa pre slovenský šport - dodatočne príde do športu takmer 5 mil. eur za rok 2019 pre vyšší skutočný výber odvodov z lotériových hier NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  23.05.2019 UčPS tím (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Zákon o športe č. 440/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov v § 77 ods. 1 písm. b) navýšil zdroje financovania športu o prostriedky štátneho rozpočtu vo výške odvodu z prevádzkovania lotériových hier.

  V roku 2016 boli tieto zdroje navýšené o 25% z tohto odvodu za predchádzajúci kalendárny rok, v roku 2017 o 50% z tohto odvodu, v roku 2018 o 75% z tohto odvodu a od roku 2019 100% z tohto odvodu.

  Rok 2019 bol teda posledným rokom, kedy došlo ku skokovému nárastu prostriedkov na Národný program rozvoja športu v zmysle Zákona o športe.

  V zákone č. 370/2018 Z. z. o štátnom rozpočte bola na Národný program rozvoja športu 026 alokovaná suma 92.861.419 eur.

  Po znížení o priamo riadené organizácie (NŠC, ADA – 1.557.588 eur) a o športovú infraštruktúru národného významu (25,5 mil.eur) zostáva na Národný program rozvoja športu suma 65.803.831 eur, z ktorej sa 80% rozdeľuje medzi 68 národných športových zväzov v 72 uznaných športoch.

  Navy__s__enie_financ__ny__ch_prostriedkov_na_Na__rodny___program_rozvoja_s__portu_v.docx

  Alokovaná suma na šport na rok 2019 vychádzala z odhadu z výnosov z lotériových hier za predchádzajúci rok.

  Po ukončení príslušného rozpočtového roka 2018 bol ale skutočný príjem štátneho rozpočtu z odvodov z prevádzkovania lotériových hier vyšší ako rozpočtovaný príjem o sumu 4.933.657€.

  Po konzultáciách s Ministerstvom financií SR je zrejmé, že dôjde k dofinancovaniu rozpočtu MŠVVaŠ SR na šport o túto sumu.

  Navy__s__enie_financ__ny__ch_prostriedkov_na_Na__rodny___program_rozvoja_s__portu_v

  Zo sumy 4.933.657 eur by následne malo byť 80% (3.946.926 eur) použitých na príspevok uznanému športu, ktorý sa rozdeľuje pre všetky uznané športy podľa vzorca. V prepočte to znamená navýšenie PUŠ na rok 2019 u každého športu o cca 7,5%. MŠVVaŠ SR by na základe tohto postupu malo navýšiť zdroje pre NŠZ a uzavrieť s nimi dodatky k Zmluve o poskytnutí príspevku uznanému športu.

  Významnú snahu o dofinancovanie PUŠ na rok 2019 zo zdrojov z lotérií prejavili Slovenský tenisový zväz a Slovenský futbalový zväz. Pán Igor Moška, generálny sekretár STZ o tejto skutočnosti zároveň v diskusii informoval delegátov zväzov na 57. Valnom zhromaždení SOŠV dňa 27. apríla 2019 v Bratislave.


  Poznámky pod čiarou:
  1) Schválený rozpočet sekcie športu je uvedený už po znížení o sumu 3,5 mil.eur, o ktorú bol navýšený rozpočet na šport v r. 2015 a 2016 a ktorú MF SR neuznalo do základu pre každoročné zvyšovanie prostriedkov na šport. Viac o tomto problému nájdete tu: http://www.ucps.sk/Narodne_sportove_zvazy_ich_kluby_a_sportovci_dostali_cez_vzorec_v_roku_2017_menej_ako_im_stat_v_zakone_o_sporte_garantoval


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti