Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Ešte raz a inak k problému odvodov profesionálnych športovcov - zamestnancov NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  31.05.2018JUDr. Peter Sepeši (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Na úvod: 

  Na základe intenzívnej diskusie so zástupcami profesionálnych klubov o kritickom probléme súvisiacom s blížiacim sa plným odvodovým zaťažením profesionálnych klubov kolektívnych športov ako zamestnávateľov profesionálnych športovcov (od 1.1.2019) prinášame ďalšie informácie a ponúkame možnosť zapojiť sa do konštruktívnej vecnej diskusie, ktorej výsledkom by mala byť podpora vyvážených alternatív riešenia problému odvodov, ktoré pomôžu slovenskému profesionálnemu športu aspoň prežiť, ak už nie rásť a rozvíjať sa.

  Základné východisko je, že slovenské kluby, v ktorých pôsobia profesionálni športovci sú už aj v súčasných podmienkach dlhodobo stratové a iba s ťažkosťami a významnými pravidelnými finančnými injekciami spoločníkov/ akcionárov klubov dokážu prežiť a konkurovať klubom v susedných krajinách. 

  Profesionálne kluby vs. plnenie verejného záujmu v športe 

  Vzhľadom na to, že slovenské profesionálne kluby sa významne podieľajú aj na plnení verejného záujmu v športe

  • jednak tým, že sa v nich dlhodobo pripravujú aj slovenskí reprezentanti, resp. reprezentantky a to či už v kategóriách mládeže alebo v kategórii dospelých, 
  • ako aj tým, že každý klub sa stará o 200 až 500 detí a talentovaných športovcov, vytvára vzory a motiváciu športovať pre ďalšie a ďalšie deti,

  je potrebné veľmi citlivo, no zároveň urgentne vyriešiť problém odvodového zaťaženia klubov ako zamestnávateľov profesionálnych športovcov kolektívnych športov, ktorý bol v roku 2016 prechodným ustanovením v zákone o sociálnom poistení iba “odložený” o 3 roky.

  Oddialenie problému v podobe tzv. “odvodových prázdnin” síce nezvýšilo klubom náklady, avšak na druhej strane to znamenalo, že profesionálni športovci - zamestnanci sa na 3 roky dostali mimo sociálny systém, ak si neplatili sociálne odvody sami dobrovoľne, čo zrejme učinil máloktorý profesionálny športovec - zamestnanec, ak sa vôbec taký športovec nájde.

  Čo to znamená, že profesionálni športovci - zamestnanci sa na 3 roky (od 1.1.2016) dostali mimo sociálny systém?

  Keďže sa za profesionálnych športovcov - zamestnancov 3 roky neboli platené sociálne odvody:

  • 3 roky nemohli dostávať nemocenskú pri PN-ke, 
  • 3 roky nie sú úrazovo poistený (ako zamestnanci),
  • ak by v tomto období otehotnela športovkyňa nemala by nárok na materský príspevok,
  • po strate zamestnania v tomto období nemali nárok na podporu v nezamestnanosti,
  • v prípade konkurzu/bankrotu klubu, športovec v tomto období nemal nárok na dávku garančného poistenia,
  • 3 roky sa im nezapočítavajú do odpracovaných rokov, 
  • 3 roky sa im nezohľadnia pri výpočte starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku.

  Ako ďalej, aby výsledok bol vyvážený ku všetkým dotknutým záujmovým skupinám vrátane štátu a očakávaniam jeho občanov?

  Tento neželaný nepovažujem za vhodné/rozumné ďalej predlžovať, nie je to fér k slovenským profesionálnym športovcom, no zároveň je zrejmé, že platenie odvodov v plnej výške by ekonomiku beztak stratových slovenských profesionálnych klubov futbalu, hokeja, basketbalu, hádzanej a volejbalu vážne poškodilo a mnohé sa v tomto období rozhodujú o (ne)prihlásení do budúceho ročníka majstrovskej súťaže či dokonca uvažujú o ukončení činnosti klubu.

  Preto sa javí byť vhodné, rozumné a primerané pripraviť a predložiť na rokovanie NR SR pozmeňovací návrh k novele zákona o sociálnom poistení, ktorý by priniesol vecné riešenie problému profesionálnych klubov kolektívny\ch športov, hoci prechodného charakteru, ktoré však bude vyvážené a prijateľné pre všetky dotknuté záujmové skupiny, ako aj pre štát a jeho občanov, t. j. nie iba ďalšie posunutie prechodného obdobia “odvodových prázdnin”.

  V danej situácii sa javí byť potrebné pripraviť a po diskusii so športovcami, ich klubmi a zväzmi, politikmi a odborníkmi štátu na tému sociálnych odvodov, navrhnúť a schváliť také riešenie, ktoré bude znamenať, že profesionálni športovci - zamestnanci sa stanú súčasťou sociálneho systému Slovenskej republiky, hoci v špeciálnom režime a to až do času, kým profesionálne kluby nebudú ekonomicky pripravené na to, aby mohli platiť za svojich športovcov, ktorých zamestnávajú, plné zdravotné a sociálne odvody.

  Slovenský profesionálny klubový a reprezentačný šport z pohľadu dane a odvodov - návrhy možných riešení

  Návrhy možných zmien k zmierneniu dôsledkov pracovno-právnych vzťahov v športe - daňová a odvodová záťaž pre klub a profesionálneho športovca (zamestnanca) od 1. 1. 2019 a úrazové poistenie člena športovej reprezentácie SR

  1. Daňová oblasť (daň z príjmov)
   Profesionálny športovec (ďalej len “PŠ”)
   platí Daň z príjmu fyzickej osoby podľa existujúcich daňových zákonov – Daň zo závislej činnosti – na základe výšky príjmu
   (za r. 2017 je daň 19% z príjmu do 35022,31 EUR, resp. 25% z príjmu nad 35.022,31 EUR)
   Poznámka: Hľadanie možnosti inej formy zdaňovania, napríklad živnosť alebo SZČO, neprichádza do úvahy, keďže športovci kolektívnych športov vykonávajú šport ako “závislú prácu”, hoci je zrejmé, že pri živnosti/SZČO je vyšší potenciál na optimalizáciu daní. Vyššiu prioritu ako optimalizácia daní je možno vnímať v riešení nižšie uvedenej odvodovej záťaže.
  2. Odvodová záťaž (sociálne a zdravotné poistenie)
   ALTERNATÍVA 1: 
   PŠ platí odvody z celkového príjmu len na úrazové poistenie a garančné poistenie (0,8% + 0,25%) vo výške 1,05 %
   Zostávajúce odvody (zdravotné a sociálne) za PŠ aj za klub platí štát do výšky minimálneho vymeriavacieho základu, čo by v prípade PŠ bola úroveň minimálnej mzdy 
   (v roku 2018 to predstavuje úroveň 480,- EUR)
  Výhody:
  • PŠ platí len zanedbateľné zvýšenie odvodov (1,05% na úrazové poistenie a garančné poistenie)
  • pri kompenzácii (1,05%) pre PŠ je minimálne zvýšenie nákladov pre klub
  Nevýhoda:
  • PŠ získava kompenzáciu za sociálne a zdravotné poistenie len do výšky minimálnej mzdy (výpočet dôchodku, nemocenská atď.)
   Poznámka: Možnosť komerčného pripoistenia PŠ zo strany klubu, resp. PŠ

   ALTERNATÍVA 2:
   PŠ a klub (zamestnávateľ) platí odvody na zdravotné a sociálne poistenie do výšky maximálneho vymeriavacieho základu, čo je minimálna mzda (480 EUR v roku 2018).
   Úrazové a garančné poistenie platí PŠ z celkového príjmu (1,05%)
  Výhody:
  • PŠ a klub platí len do výšky max. vymeriavacieho základu (minimálna mzda), nie z celkového príjmu. V prípade roku 2018 to predstavuje zvýšenie:
   • pre PŠ o 60,- EUR/mesiac (12,55% zo mzdy 480,- EUR)
   • pre Klub o 170,- EUR/mesiac (35,2% zo mzdy 480,- EUR)
  Nevýhody:
   • zvýšenie nákladov pre klub, resp. PŠ o cca 230,- EUR/mesiac, čo z pohľadu roka znamená zvýšenie o 2.760,- EUR na jedného PŠ
   • PŠ získava kompenzáciu za sociálne a zdravotné poistenie len do výšky minimálnej mzdy (výpočet dôchodku, nemocenská atď.)
    Poznámka: tak ako pri alternatíve 1 možnosť komerčného pripoistenia PŠ
   Ďalšia súvisiaca téma - Úrazové poistenie člena športovej reprezentácie SR počas reprezentačných podujatí 
   • úrazové poistenie člena športovej reprezentácie SR počas jeho účasti na podujatí, na ktoré bol nominovaný národným športovým zväzom alebo národnou športovou organizáciou (napr. SOV, SPV) znáša štát 
   • športová reprezentácia SR = iný úkon vo všeobecnom záujme (§ 29 ods. 7 ZoŠ) 

   Komentáre
   Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
   Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
   Prihlásenie
   Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
   • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
   • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
   • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
   • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
   • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

   Online prenos

   Udalosti a podujatia

   • Žiadne udalosti