Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Európska únia o úlohe trénerov v spoločnosti  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  17.12.2017PhDr. Ivan Hromada PhD.
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Rada ministrov krajín EÚ pre šport nedávno v Bruseli schválila Závery Rady o úlohe trénerov v spoločnosti - publikované 9.12.2017 v Úradnom vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ C 423, 9.12.2017, strana 6 – 10).

  Táto téma bola hlavnou témou estónskeho predsedníctva v oblasti športu.

  Závery zdôrazňujú ústrednú úlohu trénerov v dohľade nad činnosťami v oblasti športu a rozširovaním ich oblasti činnosti v posledných rokoch.

  Zameranie na športové úspechy je dnes len jeden aspekt úloh trénerov, pretože sa od nich očakáva, že budú zohrávať úlohu pri rozvoji prierezových zručností a hodnôt, ktoré sú dôležité pre súčasnú spoločnosť.

  Tréneri môžu tiež zohrávať významnú úlohu pri posilňovaní ľudského a sociálneho kapitálu, a tak majú pozitívny vplyv na osobný rozvoj a výchovu mladých športovcov. Tiež môžu pomôcť rozvíjať a podporovať súdržné spoločnosti, keďže každý deň pracujú s ľuďmi rôzneho etnického a kultúrneho pôvodu. Pomáha to posilniť solidaritu, toleranciu a vzájomný rešpekt medzi rôznymi skupinami a komunitami.

  Závery vyzývajú členské štáty, aby vytvorili vhodné rámce na podporu snahy trénerov získať ďalšie zručnosti a schopnosti, ktoré zodpovedajú očakávaniam dnešnej spoločnosti.

  Tieto závery sú priamou iniciatívou Pracovného plánu EÚ pre šport na roky 2017-2020, ktorý bol prijatý v máji 2017 a ktorý podporuje politické iniciatívy zamerané na to, aby šport mal pozitívny vplyv na spoločnosť.

  Ministri takisto prijali uznesenie zamerané na ďalšie rozvíjanie existujúceho štruktúrovaného dialógu na vysokej úrovni medzi inštitúciami EÚ, orgánmi členských štátov a športovým hnutím.

  Pracovný plán EÚ pre šport na roky 2017-2020 vyzval Radu, aby zvážila zhodnotenie štruktúrovaného dialógu so športovým hnutím. Na tomto základe sa v uznesení zdôrazňuje najmä dôležitosť zavedenia väčšej flexibility pri organizovaní štruktúrovaného dialógu v športe, aby sa lepšie zosúladila forma a úroveň stretnutí s potrebami a možnosťami predsedníctva EÚ. To takisto povzbudzuje tých, ktorí sa zúčastňujú na štruktúrovanom dialógu, aby viedli praktickejšie diskusie na vysokej úrovni. Štruktúrovaný dialóg EÚ o športe bol pôvodne ustanovený uznesením Rady z novembra 2010.

  Grécka delegácia pripomenula rezolúciu Valného zhromaždenia OSN, prijatú dňa 13.11.2017, vyzývajúcu k olympijskému prímeriu, t. j. k ukončeniu nepriateľských akcií najneskôr sedem dní pred otvorením Zimných olympijských hier a trvajúcemu až do sedem dní po skončení Zimných paralympijských hier.

  Grécko zdôraznilo význam podpory rozvoja komunity a mieru prostredníctvom športu pred olympijskými hrami v Pchjongčangu a dôležitú úlohu, ktorú by EÚ mala zohrávať v tomto kontexte.

  Závery Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade o úlohe trénerov v spoločnosti (Ú. v. EÚ C 423, 9.12.2017, s. 6 – 10).

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti