Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

FAQ - príspevok na športovú činnosť NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  16.02.2021 UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  UPOZORNENIE k používaniu odpovedí a právnych vzorov vytvorených UčPS a jej spolupracovníkmi:

  Učená právnická spoločnosť – občianske združenie (ďalej len „UčPS”) prostredníctvom svojho webového sídla www.ucps.sk, predovšetkým v sekcii (i) „Implementácia Zákona o športe” a v časti (ii) „FaQ“ (otázky a odpovede) poskytuje verejné prístupnú internetovú platformu, kde členovia pracovnej skupiny, ktorá vytvorila návrh a napomáha implementácii zákona č. 440/2015 Z.z. o športe (ďalej aj „zákon o športe“) do praxe ale aj ďalší odborníci, prezentujú svoje osobné, alebo kolektívne odborné a vedecké názory predovšetkým k otázkam a problémom získaným na pracovných stretnutiach so zástupcami športových zväzov a ich členov alebo zaslaným širokou športovou verejnosťou. Cieľom je spoločné hľadanie, formulovanie a zdieľanie odpovedí a právnych riešení všeobecnej povahy.

  Prezentované stanoviská sú odborným názorom členov pracovnej skupiny a nemusia byť vo vecnom, obsahovom, teoretickom alebo právnom súlade so stanoviskami a názormi poskytnutými inými osobami. 

  UčPS ako združenie združujúce právnikov viacerých právnických povolaní spolupracujúce s externými odborníkmi v oblasti športu a práva, neposkytuje komerčné právne služby, ale vytvára priestor pre zhromaždenie, zdieľanie, diskutovanie a rozvíjanie rozmanitých odborných a vedeckých právnych názorov a stanovísk.

  Členovia pracovnej skupiny neumožňujú používať nimi zverejnené stanoviská na komerčné účely alebo namiesto komerčných právnych služieb. Ide výlučne o nezávislé odborné a vedecké názory, ktorých cieľom je podporiť znalostný manažment slovenskej spoločnosti nielen v oblasti športu.

  Vzory právnych dokumentov zverejnené v sekcii „Implementácia zákona o športe“ - vzory dokumentov sú vytvorené ako formuláre preto v zverejnenej podobe nespĺňajú minimálne náležitosti Zákona o športe. Zmluvy, stanovy či iné vzory právnych dokumentov je potrebné podrobne dopracovať v závislosti od potrieb konkrétnych zmluvných strán, resp. členov športových organizácií, a splniť tak všetky podstatné náležitosti jednotlivých právnych dokumentov vyžadované zákonom o športe.

  1. Dobrý deň
  Prečítala som si článok ktorý ste napísali o športovej činnosti dieťaťa.
  Ide o to, že som si dnes 18.11.2020 chcela uplatniť nárok na športovú činnosť dieťaťa. Moje dieťa plávalo od júna do decembra (uhradili sme kurz za december) - bločky aj potvrdenia mám. Nakolko som si dnes pýtala na personálnom odd. u zamestnávateľa tlačivo na uhradenie športovej činnosti - povedali mi, že to platí a sa vypláca len mesiacoch júl a august počas letných prázdnin a žiadosť sa ma dať do 30 dní (čo mi príde nelogické nakoľko dieťa športuje celý rok, nielen počas letných prázdnin).
  Preto sa chcem opýtať, ako to vlastne je.
  Potvrdenia a bločky o zaplatení mám od júna do decembra, suma je 284 eur.

  Platí to, že mi zamestnávateľ môže preplatiť aj na konci kalendárneho roka za 6 mesiacov celkovú sumu alebo to platí len jednotlivo k danému jednému mesiacu alebo to platí naozaj len počas letných prázdnin?

  Metodické usmernenie Finančnej správy k príspevku na športovú činnosť dieťaťa - 2020.08.17_29_DZPaU_2020_MU.pdf (financnasprava.sk).

  Domnievame sa, že v uvedenom prípade došlo k zámene príspevku na športovú činnosť dieťaťa s príspevkom na rekreáciu, ktorý je možné použiť aj na športovú činnosť dieťaťa v táboroch počas letných prázdnin a v tom je základný problém.

  Aj keď výška príspevku je rovnaká, ide o dva rôzne príspevky.

  Ak bol záujem uplatniť príspevok na športovú činnosť dieťaťa, bolo to oprávnené aj za obdobie mimo letných prázdnin, len druhá strana si to zrejme pomýlila s príspevkom na rekreáciu.

  V predmetnom usmernení FS je príspevok na športovú činnosť dieťaťa veľmi dobre popísaný.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti