Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

FAQ - vzorec NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  10.11.2017pracovná skupina UčPS (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  UPOZORNENIE k používaniu odpovedí a právnych vzorov vytvorených UčPS a jej spolupracovníkmi:

  Učená právnická spoločnosť – občianske združenie (ďalej len „UčPS”) prostredníctvom svojho webového sídla www.ucps.sk, predovšetkým v sekcii (i) „Implementácia Zákona o športe” a v časti (ii) „FaQ“ (otázky a odpovede) poskytuje verejné prístupnú internetovú platformu, kde členovia pracovnej skupiny, ktorá vytvorila návrh a napomáha implementácii zákona č. 440/2015 Z.z. o športe (ďalej aj „zákon o športe“) do praxe ale aj ďalší odborníci, prezentujú svoje osobné, alebo kolektívne odborné a vedecké názory predovšetkým k otázkam a problémom získaným na pracovných stretnutiach so zástupcami športových zväzov a ich členov alebo zaslaným širokou športovou verejnosťou. Cieľom je spoločné hľadanie, formulovanie a zdieľanie odpovedí a právnych riešení všeobecnej povahy.

  Prezentované stanoviská sú odborným názorom členov pracovnej skupiny a nemusia byť vo vecnom, obsahovom, teoretickom alebo právnom súlade so stanoviskami a názormi poskytnutými inými osobami.

  UčPS ako združenie združujúce právnikov viacerých právnických povolaní spolupracujúce s externými odborníkmi v oblasti športu a práva, neposkytuje komerčné právne služby, ale vytvára priestor pre zhromaždenie, zdieľanie, diskutovanie a rozvíjanie rozmanitých odborných a vedeckých právnych názorov a stanovísk.

  Členovia pracovnej skupiny neumožňujú používať nimi zverejnené stanoviská na komerčné účely alebo namiesto komerčných právnych služieb. Ide výlučne o nezávislé odborné a vedecké názory, ktorých cieľom je podporiť znalostný manažment slovenskej spoločnosti nielen v oblasti športu.

  Vzory právnych dokumentov zverejnené v sekcii „Implementácia zákona o športe“ - vzory dokumentov sú vytvorené ako formuláre preto v zverejnenej podobe nespĺňajú minimálne náležitosti Zákona o športe. Zmluvy, stanovy či iné vzory právnych dokumentov je potrebné podrobne dopracovať v závislosti od potrieb konkrétnych zmluvných strán, resp. členov športových organizácií, a splniť tak všetky podstatné náležitosti jednotlivých právnych dokumentov vyžadované zákonom o športe.

  1. Preštudoval som si zákon o športe ako aj 12 stranovú metodiku výpočtu podielu uznanému športu. Nevšimol som si, či sa pri výpočte berie do úvahy aj to, či pretekár pri dosiahnutí výsledku skončil v prvej polovici štartového pola. Pre poberanie grantu z \"TOP tímu\" táto podmienka musí byť splnená. Záleží teda započítanie výsledku pre potreby výpočtu podielu uznanému športu na tejto skutočnosti, teda, že výsledok sa započíta iba vtedy ak je súčasne v prvej polovici štartového pola?

  Takáto podmienka pri vzorci neexistuje, pretože pri posúdení výsledku jednotlivca sa berie do úvahy úroveň podujatia, počet štartujúcich, počet členských krajín svetovej federácie, či medzinárodný a domáci záujem o daný šport. Čo sa týka niektorých obmedzení, tak napríklad sa započítava výsledok vo svetovom pohári, ale len v konečnom poradí, ak mal tento svetový pohár minimálne 5 kôl.

  2. Je vzorec aplikovateľný i pre nesúťažný uznaný šport? Ak áno tak akým spôsobom?

  Vzorec je aplikovateľný pre každý uznaný šport. Pri uznanom športe, ktorý je nesúťažný (napr. aikido), sú ale problémy s určením parametrov do vzorca.

  Nesúťažný šport bude mať brané rebríčkové postavenie na poslednom mieste, t.j. v prvej 80% časti vzorca (úspech x popularita) bude jeho výpočet blížiaci sa nule. Čo sa týka druhej 20% časti vzorca (počet aktívnych športovcov do 23 rokov s minimálne 3 účasťami v súťaži), tam tiež pri doslovnom výklade bude mať počet športovcov nula, keďže sa žiadnej súťaže nezúčastnili.

  T.j. nesúťažný šport nedostane peniaze ani za výsledky, ani za mládež, ale aplikuje sa na neho iba minimálna suma pre uznaný šport určená Nariadením vlády (na rok 2019 vo výške 15.000€).

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
  MailPošlite svoj príspevok

  Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

  Podmienky zverejnenia