Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Financovanie SOŠV zo zdrojov MŠVVaŠ v rokoch 2011 až 2019 - Zákon o športe priniesol SOŠV až 400% navýšenie príjmov a garanciu ich stability. NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  28.08.2019 UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  (v EUR; zdroj www.crz.gov.sk)

  Document-page-001_15

  Document-page-001_16

  Do roku 2015 (vrátane) bola činnosť SOŠV financovaná prostredníctvom NEnárokovateľných účelových dotácií, ktorých výška nebola nijako garantovaná a často závisela aj od aktuálnych osobných či inštitucionálnych vzťahov medzi prezidentom SOV, resp. SOV na jednej strane a predstaviteľmi vlády Slovenskej republiky, najmä s predsedom vlády SR a ministrom školstva, vedy výskumu a športu SR, respektíve s politickými lídrami vládnucich strán na strane druhej.

  Od roku 2016, kedy nadobudol účinnosť Zákon o športe je SOŠV financovaný nárokovateľným príspevkom na národný športový projekt (§ 77 ods. 2 písm. d) v spojení s § 75 ods. 5 ZoŠ) v zákonom garantovanej výške 2% všetkých prostriedkov MŠVVaŠ SR určených na šport (bez prostriedkov určených na národné športové projekty podľa § 75 ods. 1 ZoŠ najmä na výstavbu, modernizáciu a rekonštrukciu športovej infraštruktúry národného významu).

  Z vyššie uvedenej tabuľky a grafu vyplýva, že príspevok na zabezpečenie fungovania a základných činností SOŠV oproti NEnárokovateľným príjmom z dotácie v rokoch 2011 až 2015 (medzi 250 a 350 tis. eur) od roku 2016 významne narástol.

  V roku 2019 dosiahol výšku 1,4 mil eur, čo je v priemere viac ako 400% nárast, ktorý je navyše zákonom garantovaný aj do ďalších rokov (§ 77 ods. 4 ZoŠ).

  Ďalším pozitívom je, že SOŠV pozná svoj garantovaný základný príjem od štátu ešte pred začiatkom nasledujúceho rozpočtového obdobia, takže SOŠV  (podobne ako SPV a národné športové zväzy uznaných športov) si môže plánovať a pripravovať svoje aktivity a rozpočet k nim už pred začiatkom rozpočtového roka. Toto do nadobudnutia účinnosti zákona o športe (do 1.1.2016) nebolo možné, nakoľko SOŠV i zväzy sa dozvedeli čiastku až počas rozpočtového roku až po vyhodnotení dotačných žiadostí pre aktuálne bežiaci rok na ministerstve školstva.

  V tomto smere je preto možné hodnotiť dopad nového Zákona o športe na fungovanie SOŠV ako strešnej organizácie športu pozitívne.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti