Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Financovanie neštátneho školstva na Ústavnom súde Slovenskej republiky NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  28.02.2012JUDr. Peter Bellás
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  V zmysle článku 125 ods. 1 písm. a) a článku 130 ods. 1 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „Ústava SR“) v spojitosti s § 18 ods. 1 písm. a) a § 37 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácií Ústavného súdu Slovenskej republiky o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov podala skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky návrh na začatie konania o súlade

  • zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov, 
  • ustanovenia § 6 ods. 12 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a 
  • ustanovenia § 2 ods. 1 písm. c) nariadenia vlády Slovenskej republiky o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov, ktoré nie sú v súlade s ustanoveniami článkov 42 a 55 ods. 2 Ústavy SR v spojitosti s článkom 12 ods. 2 Ústavy SR a článkom 2 Dodatkového protokolu č. 1 Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práva a základných slobôd.
  Iniciátorom tohto podania bola na základe ústavnoprávnej analýzy Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska, podľa ktorej ustanovenia Nariadenia vlády SR o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve, Zákona o rozpočtovom určení výnosu z dane z príjmov územnej samospráve a Zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ako aj Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve diskriminujú súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia v poskytovaní rovnakej výšky dotácii na prevádzku a mzdy na žiaka školy alebo dieťa a žiaka školského zariadenia.

  Celé znenie podania nájdete TU


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti