Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

II. ročník Memoriálu Milana Hanzela (2010) - základné informácie o podujatí NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  14.10.2010JUDr. Peter Sepeši (Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Základné informácie o podujatí:

  Názov podujatia: II. ročník Memoriálu Milana Hanzela
  Typ podujatia: športovo-spoločenské stretnutie reprezentantov právnických povolaní na počesť pamiatky priateľa a kolegu JUDr. Milana Hanzela, CSc.
  Termín konania: 17. Novembra 2010 (streda, štátny sviatok: Deň boja za slobodu a demokraciu)
  Miesto konania športovej i spoločenskej časti podujatia: Bratislava, športová hala Pasienky (Trnavská cesta 29)
  Športová disciplína: halový futbal (futsal) podľa platných pravidiel s malými úpravami
  Účastníci: predpokladá sa účasť piatich slovenských družstiev reprezentujúcich hlavné právnické povolania a jedno hosťujúce družstvo z Maďarskej republiky: 1. družstvo sudcov; 2. družstvo prokurátorov; 3. družstvo advokátov; 4. družstvo notárov; 5. družstvo exekútorov; 6. družstvo prokurátorov Maďarskej republiky

  Program podujatia:

  Športová časť:

  Vyžrebovanie: o 12.30 hod v priestoroch športovej haly Pasienky
  Začiatok športovej časti: o 13.00 hod začiatok 1. zápasu
  Priebeh zápasov: podľa časového rozpisu uvedeného v programe
  Oficiálne slávnostné otvorenie: cca o 14.00 hod príhovormi organizátorov podujatia
  Finálový zápas: cca o 19.00 hod (hrací čas 2 x 15 minút, prestávka 5 minút)
  Koniec športovej časti: cca do 20.00 hod
  Poznámka: počas športovej časti dostanú účastníci športovci občerstvenie, pre pozvaných hostí bude zabezpečený VIP bufet

  Spoločenská časť:

  Miesto konania: v priestoroch športovej haly Pasienky
  Účastníci: rodina a najbližší Milana Hanzela, účastníci športovej časti (podľa súpisiek družstiev), pozvaní hostia.
  Program spoločenskej časti: priateľské stretnutie reprezentantov právnických povolaní v duchu spomienky na JUDr. Milana Hanzela, CSc., vyhodnotenie športovej časti s krátkymi príhovormi hostiteľov, pani JUDr. Idy Hanzelovej a zástupcov zúčastnených družstiev; odovzdávanie ocenení, voľné priateľské posedenie s malým občerstvením
  Poznámka: Počet účastníkov spoločenskej časti je z organizačných (kapacitných) dôvodov obmedzený.

  Súťažné pravidlá:

  Športová disciplína: halový futbal (futsal) podľa platných pravidiel s úpravami - pozri TU
  Turnajový kľúč: družstvá budú vyžrebované do dvoch 3-členných skupín, poradie zápasov je uvedené v programe
  Súpiska družstiev: maximálne 17 členná (hráči realizačný tím) oprávňuje k účasti na spoločenskej časti

  Vzhľadom k tomu, že cieľom podujatia je priateľské stretnutie reprezentantov hlavných právnických povolaní, na súpiske družstva by mali byť uvedení primárne zástupcovia týchto právnických povolaní (advokáti, sudcovia, prokurátori, exekútori, notári), a iba výnimočne aj zamestnanci jednotlivých rezortov/úradov - maximálne 2 hráči v každom družstve (napr. čakatelia, koncipienti, súdni úradníci, a iní zamestnanci).

  Počet hráčov na ihrisku: 5 hráči v poli 1 brankár (podľa minuloročnej dohody)
  Hrací čas: podľa konečného počtu zúčastnených družstiev a turnajového kľúča (trvanie zápasu v skupinách 2 x 12 min, finále 2 x 15 min)

  Ceny:

  Hlavná cena turnaja: okrem dobrého pocitu z priateľského stretnutia a športu aj putovný pohár Memoriálu Milana Hanzela, ktorý bude vystavený s vygravírovaným názvom víťaza turnaj v reprezentačných priestoroch budovy Generálnej prokuratúry SR (prípadne po dohode s víťazným družstvom v jeho priestoroch).
  Okrem hlavnej ceny bude udelených viacero individuálnych ocenení (cena fair play, cena pre najlepšieho hráča, strelca, brankára ...)

  Organizátori podujatia:

   Spoluorganizátormi podujatia sú Generálna prokuratúra SR a občianske združenie Učená právnická spoločnosť (UčPS).
  Organizačný výbor podujatia tvoria zástupcovia Generálnej prokuratúry SR a zástupcovia občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť, ktorí sa budú podieľať na organizácii podujatia na znak úcty k životnému odkazu JUDr. Milana Hanzela, CSc., bez akéhokoľvek nároku na odmenu.

  Členovia organizačného výboru:

  • za Generálnu prokuratúru SR:
  JUDr. Dagmar Papcunová, Mgr. Renáta Munková, Angela Rečková, Mária Karácsonyiová, JUDr. Ladislav Čillík, Mgr. Mario Potúček, JUDr. Marek Sivák, JUDr. Peter Sepeši, Ing. Zdenko Fatrdla
  • za Učenú právnickú spoločnosť:
  JUDr. Peter Haňdiak, JUDr. Peter Potasch, JUDr. Peter Sepeši, Ing. Pavel Srnák, Ing. Miroslav Majerčák, Jozef Hanzel
  Všetky významnejšie organizačné záležitosti budú prejednané s JUDr. Idou Hanzelovou - manželkou nebohého Milana Hanzela.

  Kontaktné osoby:
  • pre protokol: JUDr. Dagmar Papcunová - dagmar.papcunova@genpro.gov.sk,
  tel: 0905 944 258
  • pre ekonomiku podujatia: Ing. Pavel Srnák - info@ucps.sk, tel: 0907 789 876
  • pre gastronómiu podujatia: Mgr. Mario Potúček - mario.potucek@genpro.gov.sk
  tel: 0905 456 398
  • pre ostatné: JUDr. Peter Sepeši - peter.sepesi@genpro.gov.sk, tel: 0903 242 096

  Financovanie podujatia:

  Podujatie je organizované dobrovoľníkmi - bývalými kolegami Milana Hanzela, pre celú právnickú obec bez financovania z verejných prostriedkov (zo štátneho rozpočtu).
  Cieľom a poslaním podujatia nie je tvorba zisku, ale iné oveľa významnejšie hodnoty.

  Financovanie podujatia bude zabezpečené z nasledovných zdrojov:
  1. účastnícke poplatky družstiev,
  2. dobrovoľná zbierka priateľov, kolegov a ďalších prispievateľov,
  3. sponzorských darov (vecných a finančných) a
  4. prípadných iných príjmov (napr. z reklamy).
  Účastnícky poplatok: 400 € / družstvo (17-členné). Organizátori podujatia by privítali uhradenie účastníckeho poplatku družstva do 10.11.2010.

  Možnosti úhrady účastníckeho poplatku:
  1. v hotovosti do pokladne Učenej právnickej spoločnosti (UčPS) alebo
  2. prevodom na dole uvedený účet UčPS (ako účel platby je potrebné uviesť: "startovne názov družstva" (bez diakritiky), napr. "startovne sudcovia").
  Pri zbierkach a peňažných daroch odovzdaných v hotovosti bude v evidencii príjmov a výdavkov na osobitnej internetovej stránke uvedené pri každej položke číslo príjmového dokladu.
  V prípade udelenia súhlasu zo strany prispievateľa/darcu sa uvedie aj meno prispievateľa do zbierky, resp. meno darcu.
  Pri úhrade príspevku do zbierky prevodom na účet Učenej právnickej spoločnosti (číslo účtu je uvedené dole) je potrebné ako účel platby uviesť: „memorial meno darcu", napr. "memorial peter sepesi" (v tom prípade výška príspevku a meno prispievateľa/darcu budú uvedené v evidencii príjmov na internetovej stránke), event. "memorial anonym", ak si prispievateľ/darca želá ostať v anonymite (v tom prípade bude uvedená iba výška príspevku).

  Nákladové položky podujatia: budú tvoriť najmä prenájom športovej haly vrátane priestorov na spoločenskú časť, ceny a ocenenia, odmeny pre rozhodcov, úhrada za bezpečnostné služby, zdravotnícku službu, požiarnu službu, občerstvenie počas športovej časti pre účastníkov a pozvaných hostí, občerstvenie počas spoločenskej časti.

  Generálna prokuratúra SR a občianske združenie Učená právnická spoločnosť poskytnú potrebnú materiálnu podporu v oblasti administratívneho a technického zabezpečenia prípravy a uskutočnenia podujatia, vrátane personálnej podpory.

  Transparentnosť ekonomiky podujatia:
  je zabezpečená evidenciou príjmov a výdavkov podujatia na osobitnej verejne prístupnej internetovej stránke (názov stránky je: 2010 - Prehľad príjmov a výdajov Memoriálu Milana Hanzela) spravovanej Učenou právnickou spoločnosťou, kde budú osobitne uvedené všetky nákladové a príjmové položky podujatia s ich popisom.
  Na tejto stránke nájdete aj prehľad príjmov a výdajov minulého ročníka Memoriálu Milana Hanzela (2009).

  Odkaz na túto internetovú stránku nájdete TU.

  Zmluvné vzťahy a účtovné operácie súvisiace s organizáciou podujatia budú realizované prostredníctvom občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť.

  Identifikačné údaje a bankové spojenie občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť:

  UČENÁ PRÁVNICKÁ SPOLOČNOSŤ (občianske združenie)
  sídlo: KOCEĽOVA 9, 821 08 Bratislava
  IČO: 42 171 318
  Bankové spojenie: Tatrabanka
  kód banky: 1100
  číslo účtu: 262 320 4201
  tel.: ( 421) - 2 – 555 62 411
  fax: ( 421) - 2 – 555 77 197
  email: info@ucps.sk
  webové sídlo: www.ucps.sk

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti