Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Kybernetické útoky: Parlament schválil prísnejšie celoúnijné tresty NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  04.07.2013Európsky parlament (Spracoval: Michael Válek )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Navrhovaná smernica ukladá členským štátom stanovenie hornej hranice trestnej sadzby na aspoň dva roky odňatia slobody pre zločiny protiprávneho prístupu alebo zásahu do informačných systémov, protiprávneho zásahu do údajov, protiprávneho zachytávania údajov alebo úmyselnej výroby a predaja nástrojov za účelom spáchania týchto zločinov.

  Smernica nestanovuje sankcie pre menej závažné protiprávne činy. Definícia takýchto činov ostáva v právomoci členských štátov.

  "Botnety"

  Horná hranica sadzby by mala byť aspoň tri roky odňatia slobody pri trestných činoch spáchaných prostredníctvom tzv. botnetov (získanie diaľkovej kontroly nad veľkým počtom počítačov prostredníctvom ich napadnutia škodlivým softvérom formou cielených počítačových útokov).

  Útoky na kritickú infraštruktúru

  Útok voči kritickej infraštruktúre, akou sú napríklad elektrárne, dopravné siete a vládne siete, môže byť potrestaný odňatím slobody až do výšky piatich rokov. Rovnaká sadzba sa uplatní v prípade, ak útok spácha zločinecká organizácia alebo ak útok spôsobí závažnú škodu.

  Pomoc do ôsmich hodín

  Členské štáty v snahe posilniť cezhraničnú policajnú spoluprácu zriadia na svojom území kontaktné miesta, ktoré budú v prípade naliehavých žiadostí o pomoc pri kybernetickom útoku schopné zareagovať do ôsmich hodín.

  Zodpovednosť právnických osôb

  Právnické osoby budú zodpovedné za trestné činy spáchané v ich prospech (napríklad prostredníctvom plateného hackera, ktorý pre firmu získa prístup do databázy konkurencie). Sankcie môžu zahŕňať vylúčenie z nároku na štátne dávky a pomoc, ale aj dočasný či trvalý zákaz výkonu obchodnej činnosti a zatvorenie prevádzok.

  Ďalší postup

  Legislatívny text, ktorý Parlament prijal pomerom hlasov 541 (za): 91 (proti): 9 (zdržalo sa hlasovania), by mal byť v blízkej budúcnosti potvrdený aj Radou. Nová smernica nadväzuje na pravidlá, ktoré sú v platnosti od roku 2005. Po jej konečnom schválení budú mať členské štáty dva roky na jej transpozíciu do vnútroštátnych predpisov.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
  MailPošlite svoj príspevok

  Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

  Podmienky zverejnenia