Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Magister Officiorum - odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  22.11.2011doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch PhD. (Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Odborný časopis MAGISTER OFFICIORUM (skrátený názov "Magoff") je akousi fúziou dvoch - možno na prvý pohľad nesúvisiacich vedných a študijných disciplín - práva a politológie.

  Hneď v úvode je však potrebné uviesť, že časopis nekomentuje politické dianie v krajine, ale skúma politologické a právne prepojenia v rámci spoločnosti. Redakčná rada dohliada - okrem iných - práve na to, aby sa časopis nemohol stať fórom na prezentáciu politických názorov, ale aby si zachoval tvár ako časopis odborný a vedecký.

  Časopis vychádza bez finančnej podpory akejkoľvek verejnej inštitúcie a preto je schopný zachovať si nezávislosť a nestrannosť. Práve predmetná skutočnosť pozitívne vplýva aj na to, že autori môžu bez akýchkoľvek problémov prezentovať svoje názory, pričom redakcia víta najmä názory kriticky konštruktívne.

  1. NEZAUJATOSŤ a NESTRANNOSŤ akcentujeme ako základné atribúty našej činnosti. Magister Officiorum sa finančne neviaže na žiadny národný, európsky alebo medzinárodný projekt.
  2. ROVNOSŤ AUTOROV a PLURALITA NÁZOROV - myšlienkové, ideologické, vekové, pohlavné a iné rozdiely považujeme za samozrejmý prejav diverzity spoločnosti, a preto podporujeme autorov zo všetkých subsystémov spoločnosti. V časopise Magister Officiorum môžu publikovať autori s dlhoročnými pedagogickými, publikačnými a inými odbornými skúsenosťami, ale aj mladí absolventi, prip. mimoriadne nadaní študenti vysokých škôl. Veríme, že dobrá myšlienka a vôľa spoločnosť zlepšiť sa neviaže na žiadne konkrétne ľudské elementy.
  3. DYNAMICKOSŤ a FLEXIBILITA - časopis vychádza 6x za rok, t.j. v priemere raz za dva mesiace, čo však neznamená, že v "medziobdobí" nie je redakcia činná. Práve naopak, uvedený čas využívame na získavanie nových poznatkov a distribúciu aplikačných prvkov vedeckých štúdií a odborných príspevkov publikovaných v časopise.
  4. ODBORNÁ KVALITA - každá vedecká štúdia alebo odborný článok je pred uverejnením v časopise podrobený detailnej recenzii. Autor článku nepozná meno recenzenta, a to ani z posudku, keďže redakcia autorovi zasiela len pripomienky recenzenta.
  5. KOMUNITNÉ FUNKCIE - Magister Officiorum a Učená právnická spoločnosť plnia popri samotnom vydávaní aj ďalšie úlohy a funkcie. Ide najmä o bezplatné prednášky v príslušných študijných, resp. vedných odboroch.
  Časopis nájdete na našej hlavnej stránke ucps.sk – oranžové tlačidlo  Magoff  vpravo hore. V tejto časti stránky vyhradenej pre časopis Magister Officiorum budete postupne nachádzať všetky čísla odborného časopisu v elektronickej forme. Magister Officiorum budeme pravidelne distribuovať aj na právnické fakulty Slovenskej republiky, do vybraných kníhkupectiev, či na odborné prednášky a semináre, kde bude časopis v ponuke vždy BEZPLATNE.

  Budeme radi, ak Vašu priazeň vo vzťahu k Učenej právnickej spoločnosti zachováte aj v budúcnosti, čím prispejete k tomu, aby tento časopis sui generis mohol byť naďalej sprístupňovaný bezplatne a s minimálnym podielom reklám, čím aj Vy nemalou mierou podporujete jeho nezávislosť, apolitickosť a pluralitu názorov, ktorú sme schopní v rámci časopisu prezentovať a garantovať.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti