Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Match fixing. Predstavenie problému. Asi by si to mal prečítať každý hráč... NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  28.01.2013Mgr. Peter Dedík PhD. (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  Odborný garant
  avatar
  JUDr. Peter Sepeši

  Autor: Mgr. Peter Dedík PhD.; pozícia: Integrity Officer SFZ

  „MATCH FIXING“ = Ovplyvňovanie výsledkov stretnutí = ohrozenie integrity futbalu

  1. Čo rozumieme pod pojmom „match fixing“?

  Match fixing“ znamená v preklade nečestné ovplyvňovanie (manipuláciu) výsledkov športových stretnutí/súťaží (ďalej aj „ovplyvňovanie výsledkov“). Jedná sa o snahu jednej či viacerých osôb ovplyvniť výsledok stretnutia/súťaže resp. podnietiť akékoľvek okolnosti počas stretnutia/súťaže prostredníctvom vedomého konania alebo úmyselného pochybenia vedúceho k neočakávanému resp. neštandardnému priebehu športového stretnutia/súťaže.

  Ovplyvňovanie výsledkov športových stretnutí, často nazývané aj korupciou v športe, patrí k jednému z troch hlavných nebezpečenstiev moderného športu dnešnej doby. Ďalšími dvomi sú doping a násilie (neviazanosť) divákov na športových podujatiach.

  2. Hlavné motívy ovplyvňovania výsledkov futbalových stretnutí

  Futbal je najrozšírenejším a najpopulárnejším športovým odvetvím na svete, preto nie je žiadnym prekvapením, že aj v oblasti ovplyvňovania výsledkov je tento šport na prvom mieste.

  V ďalšom texte sa teda budeme venovať predovšetkým ovplyvňovaniu výsledkov futbalových stretnutí, ktoré má svoje špecifiká, avšak základné princípy tejto formy športovej korupcie sú pre jednotlivé športové odvetvia v podstate rovnaké. Nie vždy však má ovplyvňovanie výsledkov rovnaký zámer. Z toho pohľadu rozlišujeme dva hlavné motívy ovplyvňovania výsledkov:

  1. výhradne športové motívy, t.j. za účelom garancie dobrého výsledku, víťazstva, zabezpečenia si lepšieho postavenia v ligovej tabuľke, postupu do vyššej súťaže, či udržania sa v súťaži,
  2. motívy viažuce sa k ilegálnemu športovému stávkovaniu, t.j. za účelom získania peňazí z výhier zo stávkovania na ovplyvnené stretnutia.

  3. Ovplyvňovanie výsledkov stretnutí za účelom ilegálneho športového stávkovania

  Na Slovensku sa v minulosti hovorilo a dodnes sa stále hovorí o ovplyvňovaní výsledkov futbalových stretnutí na všetkých výkonnostných úrovniach, a to najmä v súťažiach dospelých. Väčšinou však bolo a je, pokiaľ vôbec existuje, takéto ovplyvňovanie motivované dosiahnutím lepších športových výsledkov.

  V posledných rokoch sa však spolu s príchodom stávkových kancelárií a tým možnosťou stávkovania na športové stretnutia, objavujú aj prípady ovplyvňovania stretnutí s motívom stávkovania na ich výsledky.

  Vzhľadom k tomu, že už niekoľko rokov, v podstate od vzniku prvých stávkových kancelárií na Slovensku, je možné stávkovať len na futbalové stretnutia prvých dvoch republikových súťaží vo futbale, je možnosť ilegálneho stávkovania na futbalové stretnutia u nás obmedzená, pokiaľ neberieme do úvahy medzištátne stretnutia, len na uvedené dve súťaže.

  Slovenské stávkové kancelárie sú v súvislosti s možným ovplyvňovaním futbalových stretnutí v domácich súťažiach veľmi opatrné, preto zaviedli mnohé opatrenia limitujúce stávkové príležitosti (zamedzenie sólo stávok, stanovenie minimálneho počtu stretnutí na jednom tikete, obmedzenie výšky vkladu na jeden futbalové stretnutie domácej súťaže atď.).

  Z uvedených dôvodov sa hrozba ilegálneho stávkovania na stretnutia slovenských futbalových líg objavuje až s príchodom nového fenoménu - internetových stávkových spoločností, ktorému sa budeme venovať v ďalšom texte.

  4. Ohrozenie integrity futbalu rozvojom internetového stávkovania na Slovensku, v EÚ a vo svete

  Hlavnou príčinou rozmachu korupcie spojenej s ovplyvňovaním výsledkov futbalových stretnutí je v posledných rokoch nevídaný nárast možností stávkovania na futbalové stretnutia, pričom ten je spôsobený najmä nasledujúcimi faktormi:

  1. rozšírenie sa neregulovaného bezhraničného internetového stávkovania,
  2. podstatné zvýšenie počtu stávkových príležitostí viažucich sa k jednému futbalovému stretnutiu, napr. možnosti vsadiť si na celkový počet gólov v stretnutí, obdržanie žltej či červenej karty, počet faulov alebo na presný výsledok stretnutia,
  3. možnosť tzv. „živého/online stávkovania“, t.j. stávkovania v priebehu futbalového stretnutia.

  Veľkým problémom, na ktorý poukazujú mnohí odborníci, je skutočnosť, že stávkové kancelárie pri akomkoľvek výbere stávkových príležitostí vôbec nespolupracujú so športovými organizáciami, ktoré jednotlivé športové stretnutia a súťaže organizujú, čím reálne podporujú možnosť ovplyvňovania stávkovania a tým páchanie organizovaného zločinu.

  Napriek veľkej hrozbe športovej a tým aj futbalovej korupcie, dodnes neexistuje žiadny jednotný legislatívny rámec, ktorý by v EÚ a vo svete zabránil negatívnym dopadom stávkovania na integritu športu (futbalu).

  Základným dokumentom Európskej únie v boji s negatívnymi javmi v športe je Biela kniha športu Európskej komisie, vydaná v roku 2007. Jedným z hlavných dokumentov týkajúcich sa ilegálneho online hazardu vôbec, ktorý vydala Európska komisia v roku 2011, je Zelená kniha o online hazardných hrách na vnútornom trhu. Na túto iniciatívu následne obratom zareagovala aj Európska futbalová asociácia UEFA vo svojom Vyhlásení k Zelenej knihe o online hazardných hrách na vnútornom trhu.

  Počnúc rokom 2011 sa stal boj s ilegálnym stávkovaním témou, ktorej sa začali venovať inštitúcie a organizácie po celej Európe. Jednou z najobsiahlejších štúdií je štúdia spracovaná 4 inštitúciami, z ktorých dve sú univerzitami (Pekingská univerzita a Salfordská Univerzita v Manchesteri), s názvom Športové stávkovanie a korupcia: Ako ochrániť integritu športu.

  5. Najčastejšie a typické spôsoby ovplyvnenia výsledkov futbalových stretnutí ich aktérmi

  Ovplyvňovanie výsledkov podnecujú obyčajne osoby mimo prostredia futbalu, konajúce trestnú činnosť. Samotný priebeh a výsledok stretnutia môže byť ovplyvnený:

  1. hráčom, ktorý zámerne robí chyby vedúce k prehre jeho tímu, či k iným vopred zinscenovaným udalostiam (najbližšia žltá karta, najbližšie vhadzovanie alebo priamy kop),
  2. skupinou hráčov jedného tímu, ktorých počínanie vedie k prehre ich tímu, často aj presným výsledkom, alebo k iným vopred zinscenovaným udalostiam,
  3. skupinou hráčov oboch tímov, pričom tento spôsob je typický nie pre ovplyvnenie výsledku stretnutia za účelom stávkovania, ale obyčajne so zámerom dosiahnutia výsledku, ktorý vyhovuje obom tímom,
  4. rozhodcom, prípadne asistentom rozhodcu, napr. prostredníctvom nariadenia pokutových kopov so zámerom dosiahnutia vyššieho počtu gólov alebo preferovaním jedného z tímov,
  5. trénerom tímu, prostredníctvom nominácie hráčov, ich striedania počas stretnutia a taktickými pokynmi, pričom tento spôsob je často kombinovaný aj s ovplyvnením niektorých hráčov tímu,
  6. externým zásahom do okolností na štadióne (porucha osvetlenia, provokovanie divákov, ktorých správanie by mohlo viesť k predčasnému ukončeniu stretnutia),
  7. z dlhodobého hľadiska aj klubovými funkcionármi alebo hráčskymi agentmi, ktorí sú schopní angažovať hráčov či trénerov ochotných spolupracovať na ovplyvňovaní výsledkov.

  6. Osoby najčastejšie oslovené iniciátormi ovplyvňovania výsledkov a ich typický postup

  Cieľovými skupinami osôb snažiacich sa dosiahnuť ovplyvnenie (ďalej „iniciátori ovplyvňovania“) výsledkov stretnutí najmä za účelom ilegálneho stávkovania sú:

  1. hráči alebo tréneri, ktorí sú v ich kluboch slabo platení alebo im nie sú pravidelne vyplácané dohodnuté financie, čo vedie k ich nespokojnosti,
  2. rozhodcovia vo finančných ťažkostiach alebo v spore so zväzom
  3. mladí, neskúsení hráči alebo naopak hráči na konci ich kariéry, ktorí túžia zarobiť si ešte nejaké financie na prilepšenie,
  4. zadlžené osoby, pričom najčastejšie tie, ktoré sú závislé na gamblerstve/hráčstve,
  5. cudzinci alebo všeobecne hráči pôsobiaci v nižších súťažiach, a to najmä v krajinách, kde je životný štandard vyšší, ako je možné zarobiť futbalom na danej úrovni.

  Iniciátor ovplyvňovania ako osoba konajúca organizovanú trestnú činnosť so zámerom zabezpečiť ovplyvnenie výsledku futbalového stretnutia obyčajne pristupuje k svojmu objektu, osobe, ktorú si zvolí ako cieľ (hráč, tréner, rozhodca atď.), veľmi priateľsky, je s ňou často v kontakte, prípadne ju obdarí za účelom vytvorenia ideálneho prostredia pre následné ovplyvňovanie stretnutí. Často sa však vyskytujú prípady, kedy je ako protihodnota za vykonanie služby ponúkaná iná forma kompenzácie, alebo dochádza až k vyhrážaniu sa či k inej forme vydierania..

  7. „Match fixing“ a ilegálne stávkovanie na Slovensku

  Ako sme už zdôraznili v predchádzajúcom texte, možnosti manipulácie futbalových stretnutí slovenských súťaží za účelom stávkovania v domácich stávkových kanceláriách je výrazne obmedzená, pretože tieto ponúkajú do istej miery obmedzený počet stávkových príležitostí k jednotlivým stretnutiam. Online stávkovanie je možné len na vybrané stretnutia najvyššej súťaže a zároveň existujú rôzne ďalšie limity, napr. výška vkladu.

  Existuje však možnosť, akou môže tento druh organizovanej trestnej činnosti v súčasnosti veľmi ľahko preniknúť aj na Slovensko. Jedná sa o už zmieňované šírenie sa neregulovaného bezhraničného internetového stávkovania.

  Najväčšie internetové stávkové kancelárie sídlia v Ázii, avšak zaregistrovať sa v nich, vytvoriť si konto a vložiť vlastné peniaze môže ktokoľvek takmer z celého sveta. Tieto stávkové kancelárie majú absolútne najširšiu ponuku stávkových príležitostí, a to najmä pri možnosti online stávkovania v priebehu stretnutí. V ponukách týchto stávkových kancelárií sa často objavujú taktiež futbalové stretnutia druhej najvyššej slovenskej súťaže, pričom je možné dokonca online stávkovanie. Vzhľadom na enormné obraty a zisky, v podstate pre ázijské stávkové kancelárie neexistuje žiadne obmedzenie výšky vkladov na jednotlivé stávkové príležitosti.

  Na Slovensku sa počas aktívnej kampane UEFA v posledných sezónach objavilo niekoľko podozrivých futbalových stretnutí v súvislosti s ilegálnym stávkovaním, avšak ani v jednom prípade nedošlo k preukázaniu ovplyvňovania výsledku stretnutia resp. k vyšetreniu daného prípadu.

  Dôležité dokumenty týkajúce sa „match fixingu“ a ilegálneho stávkovania na športové stretnutia:

  1. European Commission Green Paper on online gambling in the internal market („Zelená kniha o online hazardných hrách na vnútornom trhu“), 2011, dostupné na internete:
  http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/online_gambling/com2011_128_sk.pdf

  2. European Commission White Paper on sport („Biela kniha o športe), 2007, dostupné na internete:
  http://ec.europa.eu/sport/documents/wp_on_sport_sk.pdf

  3. Sports betting and corruption: „How to preserve the integrity of sport“
  http://www.sportaccord.com/multimedia/docs/2012/02/2012_-_IRIS_-_Etude_Paris_sportifs_et_corruption_-_ENG.pdf

  Jaroslav Čollák    4. február 2013 18:20
  Europol odhalil megaprípad: Zmanipulovaných mohlo byť až 680 zápasov Čítajte viac: http://www.ta3.coEuropol odhalil megaprípad: zmanipulovaných mohlo byť až 680 futbalových zápasov
  http://www.ta3.com/clanok/1014284/europol-odhalil-megapripad-zmanipulovanych-mohlo-byt-az-680-zapasov.html

  Kauzca Calciopoli bola prešetrená, a opäť sa nám dostáva vedomosť o ovplyvňovaní výsledkov vo futbale

  - otázka stojí nasledovne:
  vieme vyvinúť mechanizmus predchádzania ovplyvňovania výsledok kým budú existovať stávkové kancelárie, alebo je to vždy len dôsledok hodnotovej úrovne spoločnosti (a \"fair-play\" vedomia hráčov) a čoraz väčšej komercionalizácie športu?

  Odpoveď na prvú otázku je podľa môjho názoru značne negatívna..
  + - Hodnotenie:0 Počet hodnotení:0
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti