Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Návrh financovania a výstavby Národného futbalového štadióna Jána Popluhára NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  10.01.2012Spracoval: Dagmara Kubíčková
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  TÉMATICKÉ OBLASTI: Športové právo

  Výstavba tzv. Národného futbalového štadióna (ďalej aj „NFŠ“) je už takmer desaťročie mimoriadne aktuálnou odbornou aj verejnou témou a taktiež nevyhnutnou podmienkou pre ďalšie pôsobenie futbalovej reprezentácie na území Slovenskej republiky. Na území Slovenskej republiky v súčasnosti, na začiatku roka 2012 stále neexistuje futbalový štadión pre potreby slovenskej futbalovej reprezentácie vhodný i z pohľadu dostatočnej diváckej kapacity, ktorý by zároveň taktiež spĺňal všetky nároky, kritériá a odporúčania FIFA resp. UEFA nevyhnutné pre organizovanie medzinárodných športových podujatí ako sú napr. kvalifikačné zápasy o postup na MS resp. ME.

  Cieľom materiálu je navrhnúť spôsob financovania a výstavby NFŠ, ktorý bude spĺňať všetky nároky, kritériá a odporúčania FIFA resp. UEFA nevyhnutné pre organizovanie medzinárodných športových podujatí ako sú napr. kvalifikačné zápasy o postup na MS resp. ME, a to na základe súťažného spôsobu obstarania. Len výber prostredníctvom súťaže, v ktorej jedným zo základných kritérií bude najnižšia cena, môže dosiahnuť žiadaný cieľ – efektívne, hospodárne a transparentné poskytnutie verejných zdrojov na takýto účel.

  Forma súťaže projektov nebude realizovaná priamo štátom, ale prostredníctvom SFZ. MŠVVaŠ SR poskytne SFZ účelovú dotáciu a SFZ sa zmluvne zaviaže zorganizovať za účelom výberu partnera pre výstavbu NFŠ transparentnú súťaž. Finančné prostriedky z dotácie sa následne použijú na pokrytie časti nákladov úspešného uchádzača spojených s jeho projektom NFŠ. Kritériom pre vyhodnotenie ponúk zúčastnených uchádzačov bude predovšetkým cena. Posudzovať sa pritom nebude výška celkovej investície do NFŠ, ale len výška požadovanej finančnej podpory. Vzhľadom na otvorenosť súťaže očakávame mimoriadne nízku cenu. Vysúťažená výška finančnej podpory bude konečná. Prípadné dodatočné náklady vzniknuté v priebehu výstavby a prevádzky projektu NFŠ bude znášať vlastník NFŠ.

  Tento materiál sa špecificky zaoberá výstavbou NFŠ, no kladie si zároveň za cieľ vytvoriť pre budúcnosť ideové rámce štátnej podpore výstavby športovej infraštruktúry národného významu. Je nutné pri obmedzených zdrojoch určiť prioritizáciu podporovaných športov zo strany štátu na základe určených kritérií, ako je najmä úspešnosť športu a jeho popularita. Vhodné bude vykonať pasportizáciu existujúcej športovej infraštruktúry v týchto športových odvetviach za pomoci športových zväzov. Iba takýmto spôsobom sa potom dá systematicky pristúpiť k zveľaďovaniu športovej infraštruktúry na Slovensku.


  Úplné znenie návrhu


  Zdroj: Portál právnych predpisov


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti