Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Návrh na podpis Dohovoru Rady Európy o manipulácii športových súťaží NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .

  Ovplyvňovanie výsledkov športových súťaží sa považuje za jednu z najväčších hrozieb pre súčasný šport, pretože intenzívne narúša športové hodnoty, akými sú bezúhonnosť, fair play a úcta voči ostatným. Preto sa riešenie tohto problému stáva jednou z priorít verejných orgánov, športového hnutia a orgánov presadzovania práva na celom svete.

   

  S cieľom reagovať na tieto výzvy Rada Európy vyzvala v lete 2012 zmluvné strany Európskeho kultúrneho dohovoru, aby začali rokovania o Dohovore Rady Európy proti ovplyvňovaniu športových výsledkov. Tieto rokovania vyvrcholili 9. júla 2014, keď zástupcovia ministrov Rady Európy prijali dohovor. Dohovor bol následne 18. septembra 2014 predložený na podpis konferencii ministrov Rady Európy zodpovedných za šport. V súlade s jeho článkom 32 ods. 3 sa stranou dohovoru môže stať aj Európska únia. 

  Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky predložila na rokovanie vlády Slovenskej republiky iniciatívny materiál „Návrh na podpis Dohovoru Rady Európy o manipulácii športových súťaží s výhradou ratifikácie“.

  Návrh ministerky školstva, vedy, výskumu a športu bol prerokovaný na rokovaní vlády dňa 16.05.2018 s nasledovným výsledkom: 

  1. Vláda SR odsúhlasila  podpis Dohovoru Rady Európy o manipulácii športových súťaží (ďalej len "dohovor") Slovenskou republikou s tým, že jej dohovor bude po podpise znovu predložený.
  2. Vláda SR odporučila prezidentovi SR, aby splnomocnil predsedu vlády a ako alternáta ministerku školstva, vedy, výskumu a športu, ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí alebo stáleho predstaviteľa pri Rade Európy v Štrasburgu na podpis dohovoru s výhradou ratifikácie.
  3. Vláda SR uložila ministerke školstva, vedy, výskumu a športu predložiť dohovor po podpise na rokovanie vlády s návrhom ďalšieho postupu. 

  Podpísaním dohovoru s výhradou ratifikácie Slovenská republika vyjadrí svoju vôľu spolupracovať s Radou Európy, vládami iných krajín, športovými hnutiami a organizáciami, ktoré sú zapojené do športu a športových stávok v boji proti manipulácii športových súťaží tak na národnej, ako aj na medzinárodnej úrovni. 

  Účelom Dohovoru Rady Európy o manipulácii športových súťaží je boj proti manipulácii športových súťaží pre ochranu integrity športu a športovej etiky v súlade s princípom autonómie športu. Hlavnými cieľmi dohovoru sú prevencia, detekcia, sankcie národnej a nadnárodnej manipulácie národných a medzinárodných športových súťaží, podpora národnej a medzinárodnej spolupráce príslušných orgánov verejnej moci v boji proti manipulácii športových súťaží, ako aj spolupráce s organizáciami zapojenými do športu a športových stávok.   

   

  Dohovor doposiaľ podpísalo 31 krajín vrátane 19 členských štátov Európskej únie.  

  Základné informácie k dohovoru si môžete pozrieť na stránke Rady Európy - TU

  Zoznam signatárov dohovoru si môžete pozrieť na stránke Rady Európy - TU

  Text dohovoru v anglickom jazyku  si môžete pozrieť na stránke Rady Európy - TU

  Dôvodovú správu k dohovoru v anglickom jazyku  si môžete pozrieť na stránke Rady Európy -  TU

  Materiál dohovoru prerokovaný na zasadnutí vlády SR 16.5.2018 týkajúci sa podpísania dohovoru si môžete pozrieť - TU


  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti