Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

OZNAM O ZMENE TERMÍNU SEMINÁRA/KONFERENCIE “ŠPORT A PRÁVO” NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  15.07.2012JUDr. Peter Sepeši (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  VÁŽENÍ ČITATELIA ČASOPISU MAGOFF,

  v predchádzajúcom vydaní časopisu MagOff sme Vás informovali o odbornom podujatí – seminári/konferencii na tému “ŠPORT a PRÁVO”, ktoré Učená právnická spoločnosť pripravuje spoločne so Slovenským futbalovým zväzom ako partnerom podujatia a Športovou radou ako odborným garantom.

  Pôvodne bolo podujatie naplánované na mesiac máj 2012.

  Organizačné problémy súvisiace so zabezpečením optimálneho miesta konania podujatia nás doviedli k riešeniu – posunúť termín podujatia na september 2012, čo v konečnom dôsledku môže aj prospieť kvalite a pohode pri príprave podujatia, na ktoré sa všetci tešíme.

  Pri pracovnom i osobnom časovom vyťažení pozvaných osobností/odborníkov vôbec nie je ľahké dať ich dokopy na jednom mieste a v rovnakom čase. Vyzerá, že sa to podarí, keďže septembrový termín potvrdili takmer všetci, ba dokonca prídu aj niektorí, ktorí v máji prísť nemohli.

  Pozvaní rečníci/hostia zo Slovenskej republiky:

  PhDr. František Chmelár (predseda SOV), PhDr. Ján Riapoš, PhD. (predseda SPV), Ján Kováčik (prezident SFZ), doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., prof. MUDr. Dušan Hamár, PhD., JUDr. Marek Števček, PhD., JUDr., PhDr. Tomáš Gábriš PhD., LLM, MA; JUDr. Peter Sepeši, Mgr., Mgr. Ladislav Križan, PhD., Peter Pálenčík, JUDr. Miroslav Bobák, JUDr. Miloš Hrvol a JUDr. Jozef Čorba PhD.

  Pozvaní rečníci/hostia z Českej republiky:

  Mgr. Markéta Haindlová, Mgr. Martin Synecký a Mgr. Michal Králik, PhD.

  S potešením si Vám dovoľujeme oznámiť, že seminár/konferencia na tému “ŠPORT a PRÁVO” sa uskutoční v dňoch 12. až 13. septembra 2012 v priestoroch hotela Aquacity v Poprade (začiatok 12.9. o 10.00 h a ukončenie 13.9. o 14.00 h).

  Podujatie by malo byť rozdelené do troch hlavných blokov s pevne stanovenými témami (Doping v športe a právo; Divácke násilie; Zodpovednosť športovca) a na základe požiadavky “z publika” sme pridali aj jeden univerzálny blok rámcovo vymedzený iba názvom podujatia “Šport a právo”, v ktorom môžu s krátkymi príspevkami (cca 15 min.) vystúpiť účastníci, ktorí o to prejavia záujem.

  V duchu našej filozofie – tvoriť a rozvíjať znalosť, zaznamenať znalosť a zdieľať znalosť v záujme jej ďalšej praktickej i teoretickej aplikácie – by sme chceli technicky zabezpečiť, aby bolo možné priebeh konferencie sledovať on-line na internetovej stránke www.ucps.sk i www.futbalsfz.sk a tiež, aby si aj v budúcnosti každý mohol vo videoarchíve pozrieť záznamy vystúpení jednotlivých rečníkov.

  Súčasne plánujeme vydanie monotematického (Šport a právo) vydania odborného časopisu MagOff, v ktorom budú odpublikované všetky príspevky z konferencie v tlačenej i elektronickej forme.

  Ako sme už skôr uviedli na stránke portálu UčPS, nie je to komerčné podujatie, pripravujeme ho pre Vás i pre nás, pre slovenský “šport a právo”, s tvorivým nadšením, najmä vo svojom voľnom čase.

  My sa pokúsime pripraviť čo najpríjemnejšiu pracovnú atmosféru, ku ktorej pridáme relax a pohodu s využitím možností, ktoré nám ponúka hotel Aquacity v Poprade, čo verím, spoločne dotvoríme, aj s osobným prínosom účastníkov, do osobitého podujatia/stretnutia s odborníkmi – osobnosťami – priateľmi, ktoré prinesie hodnoty a posolstvo nielen odborné, ale aj duchovné.

  Ďalšie informácie o podujatí, vrátane informácií o možnosti prihlásenia na podujatie Vám prinesieme čo nevidieť na portáli www.ucps.sk.

  Veríme, že v blízkej budúcnosti spustíme nový prihlasovací modul k podujatiam UčPS, ktorý v súčasnosti testujeme, a ktorý bude prístupný z hlavnej stránky portálu UčPS.

  Tešíme sa na Vašu účasť.

  S úctou

  JUDr. Peter Sepeši
  za Učenú právnickú spoločnosť

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti