Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Obsah internetového portálu UčPS pre sudcov, asistentov sudcov, justičných čakateľov a súdnych úradníkov  NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  04.12.2009Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Vážení sudcovia a všetci právnici pôsobiaci na súdoch (asistenti sudcov, justiční čakatelia, vyšší súdni úradníci), 

  dovoľujeme si Vám v krátkosti predstaviť internetový portál Učenej právnickej spoločnosti (UčPS) a súčasne Vás upozorniť najmä na tie časti a funkcionality portálu, ktoré sú prakticky využiteľné pri každodennej praxi sudcu, jeho asistenta, ako aj justičného čakateľa a súdneho úradníka.

  Štruktúraobsah funkcionalita internetového portálu UčPS sú vyvíjané právnikmi pre právnikov tak, aby vytvorili moderný informačno-komunikačný prostriedok - portál sui generis, ktorý bude priebežne prispôsobovaný najmä praktickým pracovným potrebám hlavných právnických povolaní, medzi ktoré nepochybne patria aj sudcovia, asistenti sudcu, justiční čakatelia a súdni úradníci.

  Čo prináša portál sudcom, asistentom sudcov, justičným čakateľom a vyšším súdnym úradníkom?

  1. Prístup ku konsolidovaným zneniam právnych predpisov upravujúcich právny status sudcu, asistenta sudcu, justičného čakateľa a súdneho úradníka.
  2. Oznamovanie pridania nových informácií na portál UčPS podľa profesie a tematických oblastí záujmu zvolených registrovaným užívateľom (formou e-mailových notifikácií na kontaktný e-mail)
  3. Rýchly prístup  ku najvyužívanejším internetovým portálom orgánov a inštitúcií činných v oblasti práva a k odborným stránkam/portálom pre právnikov z domovskej stránky portálu UčPS; prístup k odkazom na stránky / portály:
  4. zo SR: NR SR | LEG portal | Súdna rada | ÚS SR | NS SR | GP SR | MS SR | JA SR | MZV SR | SAK | No K SR | Ex K SR | EPI | Iura/ASPI | VERLAG | Eurokodex
  5. z ČR:  Parlament ČR | Predpisy ČR | ÚS ČR | NS ČR | Justice.cz | MS ČR | NSZ ČR | JA ČR | MZV ČR | ČAK | No K ČR | Ex K ČR | LexDATA/C.H.Beck | ASPI | Aleš Čeněk | Jiné právo
  6. zo sveta: Dokumenty OSN | Dohovory RE | ESĽP - HUDOC | Eur-lex | Súdny dvor ES | EJN civil | Atlas civil | EJN trest | MLA Atlas |  ERA  | PaF | Príslušnosť
  7. Pod rýchlym odkazom GP SR na domovskej stránke portálu UčPS sú k dispozícii okrem iného aj odkazy na stránky a dokumenty súvisiace s vybavovaním agendy justičnej spolupráce  v trestných veciach 
  8. Prístup k vyhľadávačomPrávne predpisy SR, ČR, EÚ | Medzinárodné zmluvy | Rozhodnutia súdov | Ostatné databázy a registre | Príslušnosť súdov a iné
  9. Prístup k abecednému registru internetových odkazov: Webstránky - PRÁVO a iné | SLOVENSKÉ orgány, inštitúcie | ČESKÉ orgány, inštitúcie a iné | EÚ - orgány, inštitúcie a iné | ŠTÁTY sveta - užitočné www | Justičná spolupráca
  10. Informácie obsiahnuté v odbornom  module IKT - počítač, internet a iné (IKT = informačno komunikačné technológie)
  11. Informácie obsiahnuté v odbornom module JAZYKY pre právnu prax - slovenský jazyk | český jazyk | anglický jazyk | nemecký jazyk

  Profesijná a tematická kategorizácia obsahu internetového portálu:
  Všetky objekty na portále (stránky, aktuality, podujatia) je možné profesijne a tematicky kategorizovať na základe 2 základných kritérií. 
  Prvým kritériom je profesijná skupina, pre ktorú je konkrétny obsah portálu (stránka, aktualita, podujatie) určený.
  Druhým kritériom je právna, prípadne iná súvisiaca oblasť, ku ktorej je možné jednotlivý obsah portálu priradiť.
  Jednotlivé profesijné skupiny a tematické oblasti si môžete pozrieť v registračnom formulári.
  Predpokladom plného využitia pridanej hodnoty, ktorú pre sudcov prináša profesijná a tematická kategorizácia obsahu portálu je registrácia (vytvorenie užívateľského účtu).
  Pre plné využitie profesijnej kategorizácie obsahu portálu je potrebné v rámci registrácie zvoliť profesiu "sudca", "asistent sudcu", "justičný čakateľ" alebo príslušného súdneho úradníka.
  Pre plné využitie tematickej kategorizácie obsahu portálu je potrebné v rámci registrácie zvoliť právne, prípadne aj iné tematické oblasti Vášho záujmu.
  Zvolenú profesiu i tematické oblasti záujmu si každý registrovaný užívateľ môže kedykoľvek zmeniť v nastaveniach svojho účtu.

  Niečo navyše pre súkromný život právnikov:

  Okrem vyššie špecifikovaného obsahu portálu súvisiaceho s výkonom právnickej praxe sudcu, asistenta sudcu, justičného čakateľa a súdni úradníci, internetový portál Učenej právnickej spoločnosti poskytuje aj množstvo ďalších užitočných informácií a tipov využiteľných najmä v rámci súkromného života právnika (sudcu, asisstenta sudcu, justičného čakateľa, vyššieho súdneho úradníka) a jeho blízkych, ktoré môžu uľahčiť a spríjemniť bežný osobný / rodinný život sudcu, či justičného čakateľa. 
  Tieto praktické informácie a tipy, ktoré sú tvorené a dopĺňané najmä na základe osobných skúseností a odporúčaní právnikov, môžete nájsť na nasledujúcich stránkach, ktoré sú prístupné priamo z domovskej stránky internetového portálu UčPS: 

  Počasie | Doprava Letenky Dovolenka | Gurmán | Zdravie | Relax | Vydavateľstvá | Správy | TV a rádio | Financie | Užitočné | Prekladač

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti