Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     O nás     Partneri UčPS     Obsahoví partneri

Obsahové partnerstvo portálu UčPS s inými stránkami/portálmi NEPREČÍTANÉ 

     
    Článok bol nastavený ako .
    17.06.2011Spracoval: JUDr. Renata Munková
    PencilPridaj
    Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
    PencilPošli PencilTlač
    PRÁVNE INŠTITÚTY / TÉMY: Informácie o UčPS

    Internetový portál Učenej právnickej spoločnosti (UčPS) - portál sui generisje tvorený cez prizmu právnického myslenia s cieľom pokryť celých 24 hodín života právnikov. Poskytuje prístup k širokému spektru právnických informácií, služieb a možností pre právnikov (a nie len pre nich) z jedného miesta. 

    Obsah portálu je tvorený tak, aby svojim používateľom ponúkol aktuálne informácie pre ich pracovný (literatúra, odborné publikácie a články, redakčne upravené právne predpisy, elektronický softvér, iné pracovné pomôcky) ako aj súkromný život (letenky, finančné produkty, reštaurácie atď.).

    Filozofickým základom tvorby obsahu portálu je podpora pozitívnych hodnôt, šírenie informácií s pozitívnym prístupom a pozitívnou interpretáciou, s dôrazom na ich apolitičnosť, odbornosť a slušnosť, ako aj poskytnutie priestoru na prezentáciu pozitívnych osobností právnického sveta. Na tvorbe obsahu sa podieľajú právnici pôsobiaci v rôznych právnych oblastiach vo verejnom i súkromnom sektore.

    Obsahovú stránku portálu koncepčne tvorí a garantuje neformálne odborné kolégium portálu pozostávajúce z osobností zastupujúcich viaceré právnické povolania, ich potreby a očakávania. Úlohou odborného kolégia je udržať kvalitu a vecný charakter obsahu portálu s dôrazom na princípy odbornosti, primeranosti a slušnosti.

    Portál má na rozdiel od bežných informačných portálov aj komunikačný charakter – obsahuje moduly, okrem iného aj z mladších oblastí práva (napr. právo informačných technológií, právo životného prostredia, športové právo, neziskové právo), umožňujúce zasielanie príspevkov, tvorbu a modeláciu diskusných fór, tvorbu ankiet, umožňuje vytvorenie uzavretých užívateľských skupín s vyhradeným prístupom k zadefinovaným častiam portálu alebo dokumentom (napr. podľa právnych odvetví, právnických profesií, záujmových skupín a pod.).

    Obsahoví partneri tak môžu významným spôsobom rozšíriť rozsah svojho pôsobenia a svoje výsledky/výstupy môžu dať do pozornosti širokému okruhu používateľov najmä z právnickej obce. Príspevky obsahových partnerov budú/sú zverejňované na úvodnej stránke portálu UčPS v plnom znení s odkazom na ich pôvodné umiestnenie (na stránku obsahového partnera). Pri každom článku bude/je uvedené meno autora /obsahového partnera.

    Recipročne UčPS ponúka zdieľanie časti informácií a svojho obsahu s obsahovými partnermi.

    UčPS považuje obsahové partnerstvo za formu spolupráce, ktorá prináša výhody nielen pre obsahových partnerov ale najmä pre používateľov internetu/portálu, ktorí takýmto spôsobom získajú prístup k širokému spektru právnických informácií na jednom mieste.

    V prípade záujmu o obsahové partnerstvo nás prosím kontaktujte na: info@ucps.sk, prípadne telefonicky na: 421 905 24 24 00

    • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
    • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
    • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
    • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
    • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

    Online prenos

    Udalosti a podujatia

    • Žiadne udalosti
    MailPošlite svoj príspevok

    Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

    Podmienky zverejnenia