Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Označenie Tokaj zostáva Slovensku, rozhodol Súdny dvor EÚ NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  14.02.2014ta3.com (Spracoval: Bc. Lukáš Pitek )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Na žiadosť Slovenska, Európska komisia zapísala chránené označenie pôvodu "Vinohradnícka oblasť Tokaj" do zoznamov akostných vín vyrobených vo vymedzených regiónoch. Tento zoznam, ktorý sa vyhotovuje na základe vnútroštátnych právnych úprav týkajúcich sa podmienok používania registrovaných označení pôvodu, bol uverejnený v Úradnom vestníku EÚ 17. februára 2006 a 10. mája 2007.

  Deň pred nadobudnutím účinnosti nového režimu vinárskych výrobkov a zavedením elektronického registra E-Bacchus, a to 31. júla 2009, bol uverejnený nový zoznam akostných vín. V rámci toho sa na žiadosť Slovenska zmenilo chránené označenie pôvodu, ktoré bolo uverejnené v predchádzajúcich zoznamoch na "Tokajská, Tokajské, Tokajský vinohradnícka oblasť".

  Databáza E-Bacchus sa zaviedla namiesto uverejňovania zoznamov akostných vín. V súlade s novým zoznamom bolo chránené označenie pôvodu "Tokajská, Tokajské, Tokajský vinohradnícka oblasť" prevzaté do databázy E–Bacchus, v ktorej označovalo víno pochádzajúce z vinohradníckeho regiónu Tokaj na Slovensku.

  Slovensko zaslalo list Európskej komisii 30. novembra 2009, v ktorom ju žiadalo, aby sa v databáze nahradilo chránené označenie pôvodu "Tokajská, Tokajské, Tokajský vinohradnícka oblasť", chráneným označením pôvodu "Vinohradnícka oblasť Tokaj". Slovensko uviedlo, že označenie pôvodu "Tokajská, Tokajské, Tokajský vinohradnícka oblasť" bolo zapísané do zoznamu akostných vín omylom, a že vo vnútroštátnej právnej úprave sa v skutočnosti nachádza označenie "Vinohradnícka oblasť Tokaj“.

  Európska komisia vyhovela žiadosti a zmenila informácie uvedené v databáze. Maďarsko však túto zmenu napadlo, pričom poukazovalo na novú slovenskú právnu úpravu v oblasti vinárstva, ktorá nadobudla účinnosť 1. septembra 2009. V nej sa uvádzal výraz "Tokajská vinohradnícka oblasť". Maďarsko sa teda obrátilo na Všeobecný súd s cieľom zrušiť označenie pôvodu "Vinohradnícka oblasť Tokaj" v databáze E-Bacchus.

  Všeobecný súd v rozsudku z 8. novembra 2012 rozhodol, že tým, že označenie "Vinohradnícka oblasť Tokaj" bolo chránené podľa nariadenia Únie už pred jeho zápisom do databázy E-Bacchus, nemôže tento zápis sám o sebe vyvolávať právne účinky. Žaloba podaná Maďarskom bola podľa súdu teda neprípustná. Maďarsko sa proti rozsudku Všeobecného súdu odvolalo.

  Súdny dvor vo svojom rozsudku prihliadol na obsah a právne okolnosti. Podľa neho, nový režim vinárskych výrobkov upravil prechodný režim, aby sa zachovala ochrana, ktorú podľa vnútroštátneho práva, a teda práva Únie, používali chránené názvy vín už pred 1. augustom 2009.

  Ako ďalej uviedol Súdny dvor, zápis týchto názvov vín do databázy E-Bacchus Európskou komisiou, nemá nijaký vplyv na ochranu, ktorú používali tieto názvy vín na úrovni Únie podľa prechodného režimu. Európska komisia podľa Súdneho dvoru nemala právomoc priznávať ochranu ani rozhodovať o tom, aký názov vína má byť do databázy zapísaný. Súdny dvor teda dospel k záveru, že Všeobecný súd nevychádzal z nesprávneho právneho posúdenia, keď rozhodol, že tieto názvy vín sú automaticky chránené. Súdny dvor zamietol odvolanie Maďarska v celom rozsahu.


  Zdroj: ta3.com

   

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
  MailPošlite svoj príspevok

  Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

  Podmienky zverejnenia