Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

PRÁVNA ÚVAHA K ZNEUŽÍVANIU PRÁVA NA INFORMÁCIE V ROZSAHU ČINNOSTI SPRÁVNYCH ORGÁNOV MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  07.03.2021mjr. JUDr. Martin Pagáč
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  LEGAL CONSIDERATION OF ABUSE OF THE RIGHT TO INFORMATION WITHIN THE SCOPE
  OF ACTIVITY OF THE ADMINISTRATIVE AUTHORITIES
  OF THE MINISTRY OF THE INTERIOR OF THE SLOVAK REPUBLIC


  MJR. JUDR. MARTIN PAGÁČ
  ODDELENIE ORGANIZÁCIE A PRÁVNEHO ZASTUPOVANIA
  VNÚTORNÝ ODBOR
  KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO PZ V TRENČÍNE


  KĽÚČOVÉ SLOVÁ:
  Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, zákon o Policajnom zbore, správny orgán, povinná osoba, sprístupňovanie informácií, oprávnená osoba, Policajný zbor, rozhodnutie

  KEY WORDS:
  Freedom of information law, Police Corps law, administrative authority, obliged person, acces to information, authorized person, Police force, judgment

  ABSTRAKT:
  Článok sa zaoberá úvahou o obsahu a následkoch zneužitia výkonu práva na prístup k informáciám. Článok popisuje právnu koncepciu princípu zákazu zneužitia práva v žiadostiach oprávnených osôb v konfrontácií s aplikačnou súdnou praxou. Autor rozoberá praktické problémy a ich riešenie využitím uplatnenia princípu dobrej verejnej správy a aplikácie subsidiarity osobitných právnych predpisov. Autor ponúka vzorové príklady riešenia žiadostí oprávnených osôb, ktoré sú vyjadrením zneužitia práva na prístup k informáciám.

  ABSTRACT/SUMMARY:
  The article deals with a consideration of content and consequences of abuse the right to information. The article describes the legal concept of the principle of prohibition of abuse of the rights in applications of authorized persons in confrontation with the application judicial practice. Author discusses practical problems and their solution by applying the principle of good governance and applying the subsidiarity of specific legislation. Author offers exemplary examples of dealing with requests of authorized persons, that are an expresion of abuse of the right of access to information.


  Úplný článok nájdete TU

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti