Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

PROJEKT – „DAJME SPOLU GÓL“ NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  12.06.2019Mgr. Vladimír Lupták, Cyril Janoško (Spracoval: Veronika Vicová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Mgr. Vladimír Lupták
  Koordinátor grassroots futbalu SFZ 

  Cyril Janoško
  Administratívno-organizačný pracovník grassroots futbalu SFZ

  Motto:

  „Každé dieťa má možnosť zažiť radosť z prvého gólu a každý koho futbal zaujme má možnosť sa v ňom uplatniť“.

  ČO PRINIESOL TENTO PROJEKT?

  DEŤOM

  •    hravými prostriedkami rozvinúť potenciál u detí

  •    podvedomé budovanie vzťahu k zdravému životnému štýlu od útleho veku

  •    futbalová aktivita / kvalifikovaný krúžok futbalu pod dohľadom licencovaného trénera – odborníka v športe

  •    deti zostávajú v známom prostredí a kolektíve spolu s kamarátmi

  •    rozvoj tímového ducha a schopnosť spolupráce v skupine

  RODIČOM

  •    podporenie pravidelného návyku detí k pohybovej aktivite

  •    kvalifikovaného trénera pre ich dieťa

  •    cenovo dostupná pohybovo-športová aktivita so zameraním na futbal v rámci materskej školy resp. základnej školy

  •    komfort – žiadne cestovanie a časové straty

  •    šancu pre lepší rozvoj osobnosti dieťaťa

  Projekt Dajme spolu gól[1je srdce grassroots futbalu. Oslo- vuje tých najmenších a podieľa sa na výchove a formovaní budúcich generácií.

  Projekt Dajme spolu gól vznikol ako riešenie na zhoršujúcu sa pohybovú kultúru mládeže a nezáujem detí o pohyb. Jeho úlohou je rozhýbať deti už v útlom veku a vybudovať u nich prirodzený vzťah k pohybu a zdravému životnému štýlu. Futbal prebral na seba túto náročnú úlohu ako šport č. 1. V školskom roku 2017/2018 bolo do pohybovo-športových aktivít so zameraním na futbal zapojených 46 materských škôl v 29 mestách po celom Slovensku s počtom 1400 detí týždenne, čo predstavuje zhruba 2% všetkých detí do 5 rokov na Slovensku.

  SFZ týmto nastupuje na cestu rozširovania členskej základne. S tým je spojené popularizovanie futbalu u všetkých detí na Slovensku a rozširovanie hráčskej (chlapcov a dievčat) a fanúšikovskej základne.

  Cieľom SFZ je do projektu „Dajme spolu gól“ v rokoch 2018 – 2021 zapojiť až 500 materských škôl s počtom 5000 detí, resp. základných škôl s počtom 5000 detí.

  MATERSKÝM ŠKOLÁM / ZÁKLADNÝM ŠKOLÁM

  •    balíček športových potrieb pre deti – materiálne vybavenie aj na iné hry

  •    aktivitu pod vedením kvalifikovaného trénera – vysoká pridaná hodnota

  •    pridanú hodnotu vo forme spolupráce s lokálnym futbalovým klubom – priestor na ďalšie aktivity

  •    spoluzapojenie rodičov do zmysluplného projektu

  MESTÁM

  •    riešenie dlhodobého problému s pohybom mladej generácie

  •    prehĺbenie pozitívneho vzťahu s obyvateľmi mesta (rodičia, deti, fanúšikovia, materské školy a základné školy)

  •    lepšiu pripravenosť mladých ľudí na ich neskoršie uplatnenie sa v živote a na trhu práce

  FUTBALOVÝM KLUBOM

  •    dlhodobý zdroj nových HRÁČOV / HRÁČOK a zároveň nových talentov

  •    nových fanúšikov všetkých vekových kategórií

  •    hlbšie prepojenie s regiónom, mestom, materskými školami a základnými školami 

  Poznámky pod čiarou:
  1. Bližšie informácie k projektu nájdete na stránke: https://www.dajmespolugol.sk/^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti