Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Panelová diskusia na tému: Migračná kríza a bezpečnostné riziká: dôsledky a výzvy pre SR NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  11.02.2016Bc. Radoslav Peciar (Spracoval: Bc. Radoslav Peciar )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Dňa pondelok 15. februára 2016 sa na akademickej pôde uskutoční panelová diskusia na tému „Migračná kríza a bezpečnostné riziká: Dôsledky a výzvy pre Slovenskú republiku“ organizovaná Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave. Hlavným cieľom stretnutia je poskytnúť platformu pre diskusiu o migrácii a bezpečnostných rizikách, úlohách Európskej únie pri riešení migračnej krízy, azylovom práve či ochrane Schengenkého priestoru.

  Diskusiu otvorí o 9:00 dekan Právnickej fakulty doc. JUDr. Eduard Burda, PhD. Následne vystúpi predseda vlády SR doc. JUDr. Robert Fico, CSc s diskusným príspevkom na tému „Migračná kríza a bezpečnostné riziká pre Slovensko a Európsku úniu“.

  Od 9:30 do 10:30 sú naplánované diskusné príspevky na témy: Právne aspekty azylovej procedúry v Slovenskej republike – súčasný stav a návrhy do budúcnosti, azylová procedúra z pohľadu medzinárodných záväzkov a práva Európskej únie, azylové právo v jednotlivých krajinách Európskej únie – neustále sa meniace trendy, schopnosť Slovenskej republiky a jednotlivých štátov Európskej únie integrovať migrantov, ochrana štátnej hranice, ochrana Schengenského priestoru, úloha Európskej únie a kooperácie jednotlivých štátov Európskej únie pri riešení migračnej krízy, migrácia, bezpečnostné riziká a hrozba terorizmu – priamy súvis?

  Vystúpia:

  JUDr. Daniel Lipšic, LL.M. - poslanec NR SR

  doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD. – poslankyňa NR SR

  Vladimír Bilčík, M.Phil., PhD. – odborník pre medzinárodné a európske vzťahy

  Ing. Bernard Priecel – riaditeľ Migračného úradu Ministerstva vnútra SR

  doc. JUDr. Tomáš Strémy, PhD. – Právnická fakulta UK v Bratislave

  Od 10:45 do 12:30 sú naplánované diskusné príspevky na témy: Migrácia, bezpečnostné riziká a hrozba terorizmu – priamy súvis?, pripravenosť ozbrojených zborov na zvládanie potenciálnych kriminálnych aktivít migrantov, ochrana štátnej hranice, ochrana Schengenského priestoru, kooperácia bezpečnostných zložiek krajín európskej únie pri riešení migračnej krízy, právne nástroje zvládania bezpečnostných hrozieb v súvislosti s terorizmom a ochrana ľudských práv – minulosť, súčasnosť, budúcnosť

  Vystúpia:

  doc. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD. - rektorka Akadémie Policajného zboru v Bratislave

  Ing. Richard Sulík – poslanec Európskeho parlamentu

  prof. Ing. Zdeněk Dvořák, PhD. - Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline

  prof. Ing. Ladislav Hofreiter, CSc. - Fakulta bezpečnostného inžinierstva, Žilinská univerzita v Žiline

  JUDr. Michal Aláč, PhD. - Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave

  Milan Žitný – bezpečnostný analytik

  Juraj Zábojník – bezpečnostný analytik JUDr.

  Zuzana Števulová - Predsedníčka Ligy za ľudské práva

  Od 13:30 do 15:00 sú naplánované diskusné príspevky na témy: Dôvody migračnej krízy, možnosti riešenia migračnej krízy z hľadiska medzinárodných vzťahov a medzinárodného práva, úloha medzinárodných organizácii pri riešení migračnej krízy

  Vystúpia:

  doc. PhDr. Jozef Klavec, PhD. – Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave

  JUDr. Adam Giertl – Právnická fakulta, UPJŠ Košice

  JUDr. Branislav Fábry, PhD. – Právnická fakulta UK v Bratislave

  doc. JUDr. Peter Vršanský, CSc. - Právnická fakulta UK v Bratislave

  Mgr. Jana Vnuková – Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

  Diskusia sa uskutoční v Amfiteátri hlavnej budovy Právnickej fakulty na Šafárikovom námestí


  Zdroj: Panelová diskusia na tému: Migračná kríza a bezpečnostné riziká: dôsledky a výzvy pre SR

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti