Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Plénum Ústavného súdu SR zamietlo návrh Štefana Harabina NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  29.10.2013Ústavný súd SR (Spracoval: Michael Válek )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Ústavný súd Slovenskej republiky pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej naneverejnom zasadnutí pléna 29. októbra 2013 rozhodol

  1. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 6/2013

  o návrhu JUDr. Štefana Harabina, predsedu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky, na obnovu konania vo veci disciplinárneho konania podľa čl. 136 ods. 3 Ústavy Slovenskej republiky a podľa § 74e ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov a podľa § 120 ods. 2 písm. a) zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo veci vedenej na Ústavnom súde Slovenskej republiky pod sp. zn. PL. ÚS 92/2011 uznesením takto:

  Návrh na obnovu konania sa z a m i e t a .

  Podľa čl. 131 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky plénum Ústavného súdu Slovenskej republiky sa uznáša nadpolovičnou väčšinou všetkých sudcov. Ak sa táto väčšina nedosiahne, návrh sa zamietne.

  O návrhu na obnovu konania rozhodovalo desať sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky, dvaja sudcovia boli z rozhodovania o tejto veci vylúčení, jeden sudca je práceneschopný.

  Podľa § 32 ods. 1 zákona o ústavnom súde k rozhodnutiu pripájajú odlišné stanovisko sudcovia Ľubomír Dobrík, Milan Ľalík, Ivetta Macejková.

  2. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 6/2012

  o námietkach predpojatosti sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky Ľudmily Gajdošíkovej, Sergeja Kohuta, Jána Lubyho a Ladislava Orosza vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 6/2012 uznesením takto:

  1. Sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky Ladislav Orosz a Sergej Kohut sú vylúčení z výkonu sudcovskej funkcie v konaní vo veci vedenej na Ústavnom súde Slovenskej republiky pod sp. zn. PL. ÚS 6/2012.

  2. Sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky Ľudmila Gajdošíková a Ján Luby nie sú vylúčení z výkonu sudcovskej funkcie v konaní vo veci vedenej na Ústavnom súde Slovenskej republiky pod sp. zn. PL. ÚS 6/2012.

  Sudca Peter Brňák oznámil, že k uzneseniu pripojí svoje doplňujúce stanovisko a sudca Ľubomír Dobrík pripojí k uzneseniu vyjadrenie k jeho nehlasovaniu vo vzťahu k sudkyni Ľudmile Gajdošíkovej a sudcovi Jánovi Lubymu na základe ich vyjadrení.

  3. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 116/2011

  o námietkach predpojatosti sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky Ľudmily Gajdošíkovej, Sergeja Kohuta, Jána Lubyho a Ladislava Orosza vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 116/2012 uznesením takto:

  1. Sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky Sergej Kohut a Ladislav Orosz sú vylúčení z výkonu sudcovskej funkcie v konaní vo veci vedenej na Ústavnom súde Slovenskej republiky pod sp. zn. PL. ÚS 116/2011.

  2. Sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky Ľudmila Gajdošíková a Ján Luby nie sú vylúčení z výkonu sudcovskej funkcie v konaní vo veci vedenej na Ústavnom súde Slovenskej republiky pod sp. zn. PL. ÚS 116/2011.

  Sudca Peter Brňák k uzneseniu pripojí svoje doplňujúce stanovisko a sudca Ľubomír Dobrík pripojí k uzneseniu vyjadrenie k jeho nehlasovaniu vo vzťahu k sudkyni Ľudmile Gadjošíkovej a sudcovi Jánovi Lubymu.

  4. vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 93/2011

  o námietkach predpojatosti sudcov Ústavného súdu Slovenskej republiky Ľudmily Gajdošíkovej, Sergeja Kohuta, Jána Lubyho a Ladislava Orosza vo veci vedenej pod sp. zn. PL. ÚS 93/2011 uznesením takto:

  1. Sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky Ľudmila Gajdošíková a Ján Luby nie sú vylúčení z výkonu sudcovskej funkcie v konaní vo veci vedenej Ústavným súdom Slovenskej republiky pod sp. zn. PL. ÚS 93/2011.

  2. Sudcovia Ústavného súdu Slovenskej republiky Sergej Kohut a Ladislav Orosz sú vylúčení z výkonu sudcovskej funkcie v konaní vo veci vedenej Ústavným súdom Slovenskej republiky pod sp. zn. PL. ÚS 93/2011.

   

   

   

   

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti