Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Po konferencii ŠPORT a PRÁVO NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  23.09.2012JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  V dňoch 12. - 13. septembra 2012 sa v Poprade (hotel Aquacity) uskutočnila konferencia "ŠPORT a PRÁVO", na ktorej sa zúčastnilo 85 hostí, lektorov a účastníkov.

  Na konferencii odzneli podľa programu príspevky k témam "Doping v športe" (Markéta Haindlová, Jozef Čentéš), "Zodpovednosť športovca" (Michal Králík, Marek Števček, Tomáš Gábriš), "Divácke násilie" (Ladislav Križan, Miroslav Bobák, Jozef Čorba, Peter Sepeši, Ján Letko) a príspevky v rámci voľného bloku "Šport a právo" (Ladislav Križan, Peter Sepeši, Otto Brixi).

  Konferencia "Šport a právo" priniesla určitú znalosť, znalosť ktorú je potrebné ďalej rozpracovať a využiť v prospech športu a práva, resp. práva v športe.

  Priniesla viaceré problémy, otázky a súvislosti, nad ktorými sa mnohí právnici ešte nikdy hlbšie nezamýšľali, resp. neboli ešte vyslovené a diskutované na obdobnom odbornom fóre. Konferencia naplno odkryla jedinečné súvislosti športu a práva, ako aj nevyhnutnosť hľadania ich optimálneho spojenia v záujme rovnováhy vzťahov a hodnôt súvisiacich so športom v jeho súčasnej podobe.

  Snahou organizátorov konferencie - SFZ, UčPS i odborného garanta Športovej rady je zachytiť znalosť, ktorú konferencia priniesla a to takým spôsobom, aby túto znalosť bolo možné jednoduchým spôsobom zdieľať, čo je dôležitým predpokladom toho, aby sme ju mohli ďalej rozvíjať a potom sa pokúsiť premietnúť ju do praxe, nielen legislatívnej ale aj do praxe v rámci právnych služieb poskytovaných občanovi - futbalistovi, rozhodcovi, trénerovi, lekárovi, či klubu alebo vykonávanej pre spoločnosť.

  Zachytenie znalosti:

  1. videozáznamy vystúpení lektorov - spracovanie záznamu z konferencie
  2. prezentácie k vystúpeniam lektorov
  3. písomné príspevky lektorov
  4. písomné príspevky účastníkov a iných odborníkov k jednotlivým témam
  5. zhromaždenie podkladov k jednotlivým témam

  Zdieľanie znalosti:

  1. vystúpenie lektorov na konferencii
  2. sprístupnenie vystúpení lektorov konferencie on-line prostredníctvom stránok www.futbalsfz.sk a www.ucps.sk
  3. sprístupnenie videozáznamov na stránkach www.futbalsfz.sk a www.ucps.sk
  4. sprístupnenie prezentácií k vystúpeniam lektorov na stránkach www.futbalsfz.sk a www.ucps.sk
  5. publikovanie písomných príspevkov v monotématickom vydaní odborného časopisu Magister Officiorum
   1. v tlačenej forme číslo 4-5/2012
   2. v elektronickej forme na stránkach www.futbalsfz.sk a www.ucps.sk a www.magisterofficiorum.sk (PDF verzia)
  6. sprístupnenie podkladov k témam
  7. využitie sociálnych sietí na zdieľanie znalosti

  Rozvíjanie znalosti:

  1. diskusia počas a po vystúpeniach lektorov
  2. diskusia v rámci večerného bloku neformálnej diskusie k témam konferencie
  3. recenzia príspevkov lektorov pred ich publikovaním v odbornom časopise Magister Officiorum
  4. komentáre k jednotlivým príspevkom publikovaným na stránkach www.ucps.sk (len pre prihlásených používateľov)

  Využitie znalosti:

  1. pri tvorbe vnútroštátnej legislatívy
  2. pri tvorbe legislatívy športových združení a športových zväzov
  3. v právnej praxi právnikov pôsobiacich v športových kluboch a zväzoch
  4. v právnej praxi prokurátorov, sudcov, advokátov
  5. v právnej praxi právnikov a pracovníkov v orgánoch verejnej moci
  6. pri štúdiu práva (študijné, vedecké práce)
  7. ako podklady pri ďalších odborných podujatiach

  Poďakovanie: 

  Organizátori konferencie za UčPS sa chcú na záver poďakovať SFZ, osobitne jeho prezidentovi Jánovi Kováčikovi, ale aj všetkým členom združenia UčPS (Renata Munková, Igor Šumichrast, Peter Bellás), a ostatným dobrovoľníkom (Alica Hablovičová, Petra Jobbagyová, Peter Vachan), ktorí s pokorou a láskou venovali svoj čas a energiu zorganizovaniu tohto nekomerčného podujatia, podľa viacerých účastníkov údajne osobitého.

  Ducha podujatia však pomohli dotvoriť práve jeho účastníci, ktorí svojim pozitívnym aktívnym prístupom vytvorili príjemnú pracovnú ale i relaxačnú (najmä pri futbale a vo wellness), kolegiálnu až priateľskú atmosféru, za čo im patrí vďaka.

  Význam konferencie pre šport: 

  Vážnosť a význam konferencie z pohľadu celého slovenského športu ešte viac podčiarklo vystúpenie poslanca Národnej rady SR pána Otta Brixiho o príprave nového zákona o športe, príspevok pána Ladislava Križana o neprehľadnosti financovania slovenského športu, ako aj krátke príspevky pánov Dušana Galisa, Ladislava Čambala a Jána Kováčika, ktoré priniesli veľmi dôležité posolstvo spočívajúce v tom, že všetci zúčastnení deklarovali úprimný záujem o intenzívnu spoluprácu pri tvorbe nového zákona o športe, ktorý by reagoval na súčasné problémy a potreby športu, pričom tiež bola vyslovená ambícia pripraviť zákon tak, aby mohol byť účinný už v roku 2014.

  Obohatením konferencie, nielen odborným, bola aj účasť a vystúpenia českých odborníkov (Markéta Haindlová, Michal Králík), ktoré utvrdili organizátorov o správnosti tejto voľby a priniesli do budúcnosti možnosť spolupráce na podobných projektoch s českými kolegami.

  Odborné závery, problémy, otázky a kľúčové myšlienky, ktoré konferencia priniesla, budú po ich spracovaní publikované na stránke www.ucps.sk.


  Prepojenie na správy o podujatí odvysielané v spravodajskej televízii TA3 v rámci relácie ŠPORT+ z 12.9.2012 odvysielanej od 22:30 h
  http://www.ta3.com/clanok/1005801/tvori-sa-sportove-pravo.html (archív TA3)

  Záznam relácie ŠPORT+ z 13.9.2012 odvysielanej od 22:30 h, správa o konferencii a rozhovory s Ottom Brixim, Dušanom Gallisom a Petrom Sepešim začínajú v čase 15:26 záznamu
  http://www.ta3.com/clanok/1005863/sport-z-13-septembra.html (archív TA3)

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti