Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Pohľad odborníka na tvorbu normatívu pre stredné športové školy NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  02.12.2018Jozef Pšenka (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  1. Koeficienty pre rozpis finančných prostriedkov pre školy sa oproti minulému roku zmenili v oblasti peronálnej náročnosti a v oblasti ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho prcesu u všetkých škôl.

  2. Porovnávať môžeme koeficienty športových gymnázií (ďalej tiež "ŠG") na rok 2019 s rokom 2018 a medzi gymnáziami (ďalej tiež "G") a športovými gymnáziami 2019/2018.

  V prospech ŠG sa zmenil počet žiakov na pedagogického zamestnanca z 5,3 na 5,1.
  Gymnáziám sa tento koeficient nezmenil.

  V počte nepedagogických zamestnancov na pedagogického zamestnanca sa koeficient nezmenil ani v G ani v ŠG.

  Koeficient "Časť platu pedagogického zamestnanca pripadajúca na jedného žiaka" sa pre ŠG zmenil z 0,1887 na 0,1961.
  Pre G sa tento koeficient nezmenil.

  Koeficient "Časť platu nepedagogického zamestnanca pripadajúca na jedného žiaka" sa pre ŠG zmenil z 0,0453 na 0,0471.
  Pre G sa tento koeficient nezmenil.

  Koeficient "Prepočet platu nepedagogického zamestnanca na pedagogického zamestnanca" sa pre ŠG zmenil z 0,0302 na 0,0314.
  Pre G sa tento koeficient nezmenil.

  Koeficient "Príspevok na mzdy pripadajúci na jedného žiaka vyjadrený ako časť platu pedagogického zamestnanca" sa pre ŠG zmenil z 0,2189 na 0,2275.
  Pre G sa tento koeficient nezmenil.

  Koeficient personálnej náročnosti sa zmenil aj pri ostatných školách, takže porovnanie medzi G a ŠG v rokoch 2018 a 2019 je nasledovné: ŠG/G = 3,564/1,820 = 1,9582 v roku 2018 a 2,344/1,152 = 2,0347 v roku 2019.

  Koeficient ekonomickej náročnosti výchovno-vzdelávacieho procesu sa tiež zmenil pre všetky školy. Východisko je v porovnaní medzi ŠG a G v rokoch 2018 a 2019.
  Pomer ŠG/G v r. 2018 = 2,282/1,410 = 1,6184. V roku 2019 to bude 1,672/1,076= 1,5661.
  Zmenil sa v neprospech ŠG (prečo?)

  Koeficient prevádzkovej náročnosti sa pre ŠG zmenil z 2,500 na 3,000. Pre G sa nezmenil.

  3. Z bodu 2 vyplýva predpoklad navýšenia normatívu pre stredné športové školy - športové gymnázium (ďalej tiež "SŠŠ - ŠG") oproti ostatným školám. Až samotný normatív (v eurách) ukáže o aké navýšenie pôjde.
  Zatiaľ je predpoklad, že sa nezlepší možnosť zamestnať viac nepedagogických zamestnancov ako doteraz.

  4. Doterajší normatív pre športové gymnáziá pokrýval prevádzkové nároky na športovú prípravu vo výške cca 40% a mzdové nároky na trénerov vo výške cca 60% oproti prílohe č. 1 (objemy športovej prípravy vo vyučovacích hodinách) a prílohe č. 2 (počet žiakov v športovej príprave na jedného trénera) k rámcovému učebnému plánu pre športové gymnáziá.
  Podľa týchto príloh je veľmi jednoduché určiť normatív (koeficient) vykrývajúci mzdové náklady a prevádzkové náklady na športovú prípravu. Rozdiel medzi normatívom 2018 a skutočnou potrebou podľa uvedených príloh je cca 2000 € na žiaka ročne.

  5. Potrebné je pripraviť samostatné normatívy (koeficienty) 1. pre vzdelávanie a 2. pre športovú prípravu. (Toto bolo už dohodnuté, ale nerealizuje sa).

  6. K prílohe č. 13 - Skupiny žiakov v strednej športovej škole podľa športov pre výpočet koeficientu personálnej náročnosti:
  Je možné predpokladať, že rozdelenie športov do troch skupín vychádza z príloh č. 1 a 2 k ramcový účebný plán pre športové gymnáziá.
  Nie je jasné, čo znamenajú koeficienty (aká bude ich hodnota) pre kateģóriu SŠŠ - ŠG a SŠŠ - športový manažment a prečo sú tieto koeficienty pre uvedené kategórie rôzne, keď športová príprava prebieha v rovnakom rozsahu a v rovnakých podmienkach u toho istého trénera, bez ohľadu na to, aký študijný odbor žiak navštevuje.
  Rozdiely v koeficientoch: Skupina č. 2 má väčší objem športovej prípravy ako skupina č.1. V skupine č. 3 školy zabezpečujú športovú prípravu pre jednotlivcov v spolupráci s materskými klubmi.

  7. Pre určenie normatívu pre stredné športové školy je potrebná dôkladná analýza súčasného stavu financovania športových gymnázií a objektívnej potreby nových SŠŠ.
  Pokiaľ nedôjde k podstatnej úprave, akceptujúcej potreby nových škôl, tieto nebudú schopné vytvoriť adekvátne podmienky pre prilákanie najlepších talentovaných športovcov-absolventov základných škôl.
  Navrhovaný normatív pre rok 2019 je potrebné brať s rezervou, nakoľko uvedené študijné odbory vzniknú až od 1.9.2019 a prípadné rozdiely medzi normatívom a potrebou sa dajú vysporiadať v dohodovacom konaní. Je pravdepodobné, že bude potrebné viaczdrojové financovanie.

  Vypracoval: Jozef Pšenka, Športové gymnázium Trenčín


  Ak je spoločným cieľom Slovákov postupne vybudovať systém/sieť prestížnych stredných športových škôl,

  ktoré budú poskytovať kvalitnú duálnu prípravu pre stovky či tisíce talentovaných športovcov Slovenska, často mládežníckych reprezentantov Slovenskej republiky,

  je potrebné príslušné normatívy a koeficienty dôkladne posúdiť, prerátať a nastaviť financovanie stredných športových škôl spôsobom zodpovedajúcim sledovanému spoločnému cieľu.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti