Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Porovnanie parametrov vstupujúcich do vzorca na výpočet príspevku uznanému športu - pomôcka pre národné športové zväzy NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  31.01.2019Ing. Ivan Greguška
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Výpočet príspevku uznanému športu je realizovaný na základe parametrov, ktoré sú vypočítané pre jednotlivé uznané športy. Okrem pochopenia významu jednotlivých parametrov je dôležité, aby si zástupcovia športov vedeli porovnať aj vývoj parametrov v dlhšom časovom slede.

  Ako pomôcku sme pripravili jednoduchú tabuľku: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_36od9o1oBCgbx4XNxnYpmxGu9xoUr4EOo0pBZbdYJc/edit?usp=sharing, kde je možné porovnať parametre vstupujúce do výpočtu PUŠ v rokoch 2014 - 2019 na základe údajov z výpočtov PUŠ zverejnených na: http://www.minedu.sk/financovanie-sportu/

  Keďže počas tohto porovnávaného obdobia došlo aj k zmene niektorých parametrov a váh, ktoré boli určené priamo Nariadením vlády (na roky 2019-2017) alebo podmienkami uvedenými vo Výzve (rok 2016 a staršie), uvádzame tieto parametre v dolnej časti tabuľky.

  Na hárku „parametre“ sa po výbere športu z rozbaľovacieho zoznamu v žltej bunke B3 zobrazia parametre športu, rozhodujúce pre výpočet PUŠ v rokoch 2014-2019.

  Všetky sumy a podiely jednotlivých športov do r.2016 zahŕňajú súčet za športy zlúčené po r.2016 do jedného NŠZ (okrem parametrov Úd, Úd100%, Úm, Úm100%, kde nie je možné vypočítať podiel zlúčených športov a údaj je uvedený za prvé odvetvie v zozname športov). Ide o tieto zlúčené športy : cyklistika (cyklistika, cyklotrial), futbal (futbal, futsal, malý futbal), gymnastika (športová, moderná), kanoistika (na divokej vode, rýchlostná, rafting), karate (zväz, federácia), kulturistika a fitnes (kulturistika, fitnes a silový trojboj, naturálna kulturistika), letecké športy (letecké športy, modelárstvo), lyžovanie (lyžovanie, snowboarding), orientačné športy (orientačné športy, rádiový orientačný beh), plavecké športy (plávanie, vodné pólo), streľba (dynamická streľba, streľba), taekwondo (WTF, ITF), tanečný šport (tanečný šport, akrobatický rokenrol).

  Niektoré parametre výpočtu na roky 2018 a 2019, kedy bol novelou zákona č. 354/2016 Z.z. vyňatý zo vzorca futbal a ľadový hokej (a tieto 2 športy mali stanovené fixné % podiely), nie je možné priamo porovnať s predchádzajúcimi rokmi, keďže prepočet na 100% je počítaný z iného základu (zníženého o podiely futbalu a hokeja). Ide o parametre podfarbené v tabuľke zelenou farbou : domáci záujem na 100%, zahraničný záujem na 100%, záujem spolu, úspech dospelých zo 100%, úspech mládeže zo 100%, počet športovcov zo 100%, koeficient športu bez ochrany, koeficient športu po ochrane).

  Tabuľka za rok 2017 obsahuje 2 stĺpce : v stĺpci „2017 pôvodný výpočet“ sú údaje a výška PUŠ, ktorá bola reálne poskytnutá jednotlivým športom v roku 2017. V stĺpci „2017 opravený prepočet“ sú údaje z prepočtu PUŠ za rok 2017 po oprave matematického zápisu vzorca na výpočet PUŠ v Prílohe č.3 Zákona č. 440/2015 Z.z. o športe jeho novelou č.335/2017 Z.z. účinnou od 30.12.2017. Opravená prepočítaná suma PUŠ2017 bola použitá pre správne stanovenie limitov ochrany na nasledujúci rok 2017. Výpočet a rozdelenie PUŠ na základe chybného matematického zápisu vzorca bolo uskutočnené len pre rok 2017.

  Konkrétne čiastkové výsledky športov, ktoré sú započítané do výpočtu, nie je kvôli rozsahu možné umiestniť v tomto prehľade, ale sú dohľadateľné v zverejnených výpočtoch PUŠ na stránke minedu.sk v jednotlivých rokoch.

  V prípade chyby alebo nedostupných údajov sa konkrétny šport vo výpočte PUŠ v príslušnom roku nenachádza. Údaje na ostatných hárkoch sú vložené len ako hodnoty (sú z nich čerpané údaje do hárku „porovnanie“), pri manuálnej zmene parametrov v tabuľkách nedôjde k prepočtu výšky PUŠ. Ďalšie poznámky k výpočtu sú uvedené v poznámkach pod tabuľkou.

  Veríme, že aj táto pomôcka prispeje k väčšiemu porozumeniu princípu vzorca a pomôže športovým zväzom názorne porovnať jednotlivé parametre, aby do budúcna vedeli identifikovať priestor na ich zlepšenie.

  Pripomienky a otázky k prepočtu prosím adresujte na : ivan.greguska@gmail.com.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti