Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Povinné zverejňovanie súdnych rozhodnutí v praxi NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  02.01.2012JUDr. Jaroslav Čollák PhD.
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Právnej obci je všeobecne známe, že od včera, tj. 1.1.2012 sú povinne zverejňované všetky súdne rozhodnutia na Slovensku. Deje sa tak novelizáciou zákona zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch[1]. Klady či zápory tohto zákonného opatrenia skúmať nebudeme, to ponechávame na každého jednotlivca majúceho vedomosť o tejto problematike. Informáciou hodnou dôležitosti je, že Ministerstvo spravodlivosti zaviedlo na svojej internetovej stránke podsekciu, na ktorej je toto vyhľadávanie súdnych rozhodnutí v skutku jednoduché. 

  Súdy budú odvčera povinné zverejňovať právoplatné meritórne rozhodnutia, rozhodnutia, ktorými sa končí konanie, rozhodnutia o predbežnom opatrení a rozhodnutia o odklade vykonateľnosti rozhodnutia správneho orgánu, a to do 15 pracovných dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia alebo odo dňa vyhotovenia rozhodnutia.

  Spolu s uvedenými rozhodnutiami sa budú povinne zverejňovať aj rozhodnutia, ktoré boli vydané v priebehu súdneho konania a ktoré boli zrušené či potvrdené alebo zmenené súdom vyššieho stupňa, ako aj rozhodnutia, ktoré zrušujú rozhodnutie súdu nižšieho stupňa a opravné uznesenia.  

  Najvyšší súd Slovenskej republiky bude povinný zverejňovať právoplatné rozhodnutia disciplinárnych senátov do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia ich právoplatnosti. Súdy budú tiež povinné na základe žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám sprístupniť súdne rozhodnutia vrátane procesných rozhodnutí.

  V spoločnosti nielen laickej ale aj odbornej sa čo to povedalo na tému anonymizácie predmetných rozhodnutí ako ich nevyhnutnej minimálnej požiadavky zverejnenia cestou internetového sveta. Ich obsah ako aj to, či sa s predchvíľou vyloženou požiadavkou Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky vysporiadalo sa viete osobne presvedčiť na stránke: http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudne-rozhodnutia/Sudne-rozhodnutia.aspx

  Poznámky pod čiarou:
  1. 1. § 82 a: Zverejňovanie a sprístupňovanie súdnych rozhodnutí^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti