Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Rozhodnutia SD EÚ v oblasti obchodovania s chránenými druhmi NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  01.12.2011JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Tematický spis na Eur-lexe k téme Ohrozené druhy

  Súbor právnych dokumentov (zmluvy, smernice, nariadenia, judikáty) Európskej únie a jej orgánov k téme Ohrozené druhy


  Vec C-100/08 - Komisia ES proti Belgickému kráľovstvu.

  Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z 10. septembra 2009 číslo C-100/08
  Nesplnenie povinnosti členským štátom - Články 28 ES a 30 ES - Ochrana druhov voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín - Právna úprava týkajúca sa držby a obchodovania s vtákmi narodenými a odchovanými v zajatí legálne uvedenými na trh v inom členskom štáte.

  Vec C-131/93 - Komisia ES proti SRN

  Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 13. júla 1994 číslo C-131/93 (text rozsudku na Eur-lexe nie je k dispozícii v slovenskom jazyku) 
  Kľúčové slová: Voľný pohyb tovaru, Kvantitatívne reštrikcie, Opatrenia s ekvivalentným efektom, Životné prostredie, Poľnohospodárstvo, Politika rybného hospodárstva, Obmedzenie dovoz sladkovodných rakov do členských štátov EÚ z iných členských štátov EÚ a z tretích štátov.

  Vec C-510/99 - Xavier TRIDON (Francúzska republika)

  Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 23. októbra 2001 číslo C-510/99 (text rozsudku na Eur-lexe nie je k dispozícii v slovenskom jazyku) 
  Trestné konanie proti Xavier TRIDON.
  Návrh na začatie prejudiciálneho konania Tribunal de grande instance de Grenoble - Francúzsko.

  Vec C-154/02 - Jan NILLSON (Švédske kráľovstvo)

  Rozsudok Súdneho dvora (šiesta komora) z 23. októbra 2003 číslo C-154/02 (text rozsudku na Eur-lexe nie je k dispozícii v slovenskom jazyku)
  Trestné konanie proti Jan Nilsson.
  Návrh na začatie prejudiciálneho konania Hässleholms tingsrätt - Švédsko.

  Vec C-344/08 - Tomasz RUBACH (Poľská republika)

  Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) zo 16. júla 2009 číslo C-344/08
  Trestné konanie proti Tomasz Rubach.
  Návrh na začatie prejudiciálneho konania: Sąd Rejonowy w Kościanie - Poľsko.
  Kĺúčové slová: Ochrana druhov voľne žijúcich živočíchov a rastlín - Druhy uvedené v prílohe B nariadenia (ES) č. 338/97 - Dôkaz o zákonnosti nadobudnutia exemplárov týchto druhov - Dôkazné bremeno - Prezumpcia neviny - Právo na obhajobu.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti