Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Rozhovor o novom zákone o športe - III.časť NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  16.12.2015JUDr. Peter Sepeši (Spracoval: Ing. Simoneta Sepešiová )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Lotérie. Ktoré?

  Všetky spoločnosti, ktoré prevádzkujú lotériové hry. Najväčší obrat robí Tipos.

  Kurzové stávkové spoločnosti sú na šport priamo napojené. Ale do číselných hier vkladajú týždeń čo týždeň peniaze aj občania, ktorí so športom nemajú nič spoločné. Nie je to diskriminačné, aby z týchto výťažkov ťažil iba šport?

  Súhlasím, vnímam to tak, že toto je politické rozhodnutie, ktorému rozumiem a rešpektujem ho. Ak by sme postupovali vecne, tak by sme sa naozaj dostali hlavne ku kurzovým stávkovým hrám, ktoré by bez športu asi ani neexistovali.

  Politickí lídri si osvojili cieľ, že je spoločným zámerom do roku 2019 postupným navyšovaním zdvojnásobiť výdavky na šport na centrálnej úrovni. Pôvodne to malo byť za tri roky, rozšírilo sa to však na štyri. Ministerstvo financií našlo tento spôsob dosiahnutia cieľa. Financie budú z lotériových odvodov prichádzať postupne. Kompetentní ľudia ministerstva financií poznali objem, ktorý firmy ročne na odvode z lotérií produkujú a našli evidenčný i fiškálny spôsob, ako to v štyroch rokoch zrealizovať.

  Na druhej strane sme si však uvedomovali, že príjem a teda aj odvody zo stávkovania medziročne narastajú a ak sa zreguluje on-line stávkovanie, tak objem zrejme narastie ešte viac. Aj preto bolo pôvodným zámerom pracovnej skupiny naviazať zdroj príjmu pre šport na hazardné hry ako celok, nie iba na lotériové hry.

  Regulácia on-line stávok?

  Ak tipujete cez internet zo slovenského územia, môžte stávkovať u operátora so sídlom hocikde na svete, ktorý nemá povolenie vydané pre slovenský trh, v dôsledku čoho na Slovensku nezostane žiadny poplatok zo stávky. Operátor vo svojej krajine ani na Slovensku neplatí poplatok a tak môže ponúknuť výhodnejšie kurzy ako operátori pôsobaci legálne na Slovensku, ktorí platia odvody a vyberajú od tipujúcich poplatky. Tento problém sa rieši komplexne v rámci Rady Európy i Európskej únie, ktorej štáty majú podobný problém.

  Na Malte sídli veľa operátorov, cez ktorých sa stávkuje bez poplatkov a sú tým títo operátori na trhu lákaví. Tam aj platia dane. Čaká sa, či Malta, kde práve z uvedených dôvodov sídli viacero stávkových operátorov, prijme Európsky dohovor č. 215 o boji proti manipulácii športových súťaží, aby aj ona musela postupovať v súlade s novým európskym štandardom. Viaceré štáty dnes dokážu kontrolovať proces on-line stávkovania cez platobné karty (cez úhrady stávkovým operátorom), alebo cez monitorovací systém, ktorý identifikuje podľa IP adries servrov a pripojenia, kde sa tipujúci fyzicky nachádza. Je dôležité, aby sa tento systém jednotne zaviedol pre celú Európu. Systém núti stávkové firmy, aby si urobili licenciu v každej krajine, kde chcú ponúkať stávkujúcim svoje služby on-line stávkovania.

  Ak sa celý systém podarí zregulovať, tak je veľký predpoklad, že príjmy zo stávkovania pre štát by mohli významne stúpnuť aj na Slovensku a bolo by to férové aj voči tým, ktorý ponúkajú on-line stávkovanie na Slovensku legálne na základe povolenia a riadne platia štátu odvody zo svojich príjmov.

  Aké čísla sa teda dostali do zákona?

  Ide iba o výťažky z odvodu z lotérií, ktoré sa ročne pohybujú niekde okolo 32 až 35 mil. eur pričom pozitívne je, že výška ročných odvodov je dlhodobo pomerne stabilná. Do športu pôjde oproti roku 2015 navyše 25% z odvodu lotériových spoločností prvý rok (2016), druhý rok 50 % (2017), tretí rok 75% (2018) a štvrtý (2019) a každý ďalší rok 100 % tohto odvodu.

  Navyše veríme, že nový produkt lotériových hier EURO jackpot, ktorý tento rok spustil TIPOS, príjmy z lotérií a teda aj odvody z nich pomôže navýšiť, čo by bola pre šport veľmi dobrá správa.

  Ak odpisuje živnostník pri daniach percentami, tak je limit na náklady 40% a ešte s obmedzením do výšky 5 040.- €. Ak odpisuje reálne náklady, tak samozrejme obmedzenie nie je. Výška sponzorskej zmluvy je nejako limitovaná?

  Podmienkou je kladný daňový základ. Ja som pôvodne čakal, že bude nejaké obmedzenie, ale neprišlo. Nevidím v tom ale nejaký veľký problém, pretože tie peniaze sa nebudú strácať. Sponzorská zmluva bude prísne transparentná a účelová, prostriedky musia byť použité na športovú činnosť, sponzorovaný subjekt z týchto prostriedkov nebude platiť žiadnu daň z príjmov, lebo bude povinný všetko účelovo minúť a ak sa mu to nevydarí, tak musí peniaze sponzorovi vrátiť. Štátna kasa bude mať vyššie dane z príjmu od tých podnikateľov, u ktorých sa bude tvoriť zisk z dôvodu legálneho prijímania platieb za tovary a služby zo sponzorského. Rovnako to vygeneruje vyšší príjem z DPH.

  Pri zmluve o reklame takisto podnikateľ zvýši svoje náklady, ale nevieme, kde prostriedky na reklamu skončili. Mali sme tu kadejaké vratky a čierne peniaze.

  Pri sponzorskej zmluve je upravená možnosť použiť maximálne 10% na propagáciu sponzora, čo v mnohých prípadoch plne uspokojí potreby podnikateľa, ktorý sa chce zviditeľniť a nebude to musieť robiť cez zmluvu o reklame a “nasilu” vymýšľať často neefektívne reklamné plnenia, aby mohol dať klubu peniaze.

  A čo ostatné sféry? Kultúra, zdravotníctvo, školstvo.

  My to v pracovnej skupine vnímame tak, že si patent neuzurpujeme, skôr chceme ísť príkladom vytvoriť cestu pre iné oblasti. Urobiť pilotný projekt a nech to využijú aj ďalšie oblasti, ktoré sa vyberú podobnou cestou, pripravia si legislatívu i informačný systém.

  Informačný systém (IS), mimoriadne dôležitá súčasť zákona. Jeho naplnenie športovými subjektami bude značne náročné. Pripravujete nejaké vzdelávanie? Osvetu, riešenia pomoci?

  Toto je proces implementácie zákona. Spomínal som, šli sme do toho ako športovci, dali sme do toho tie kroky navyše, srdiečko, čas, energiu, pridali sme do toho to, každý čo vieme dobre, či už komunikačné schopnosti, alebo rôzne iné znalosti a zručnosti. Práve implementačný proces bude toto vyžadovať od každého, kto sa doň zapojí. Nemôže to byť vykonané a zavádzané do života úradníckym spôsobom.

  Celá komunita daňovákov, itéčkárov, právnikov pracovala na zákone dobrovoľne. Odmena za to bola, ale ak ju porovnávam s rôznymi inými projektmi, tak jej výška bola skutočne iba v rovine slušnosti a viacerí ju aj odmietli. Chceme štátu v tomto procese pomôcť, ak bude vyhlásená nejaká dotačná výzva, naše občianske združenie sa do nej prihlási a chceli by sme urobiť videoprednášky, semináre, programy pre jednotlivcov, kluby, zväzy. Na našom webe by sme chceli jednotlivé témy dať dokopy. Urobíme napríklad vzorové stanovy, smernice, zápisnice, sponzorské zmluvy. Teraz máme zákon o športe na facebooku a tam to budeme stále živiť. Možno budú ďalšie verejné dišputy. Skrátka potrebujeme dostať zákon k bežným ľuďom.

  Nie je naivné myslieť si, že to všetci zvládnu?

  Nikdy to všetci nezvládnu, ale ľudská spoločnosť musí napredovať. Vždy sú v nej ťahúni, dobiehači... Ten predpis má vďaka výsledku v parlamente veľkú vnútornú autoritu, proces jeho akceptovania a spoznania má špeciálny názov interiorizácia právnej normy.

  Prvá fáza je: musím chcieť problém spoznať, prečítať. V druhom kroku musia ľudia posúdiť, či sú tie vnútorné pravidlá nastavené spravodlivo. Ak toto dokážu, t.z. prečítať a spoznať férovosť a spravodlivosť, nastupuje tretia fáza – dodržiavať zákon.

  Čítal som ten zákon už niekoľkokrát. Je dobrý, ale ako sa zabráni, aby ho Slovač nezdeformovala?

  Tak ako teraz štát chce podporovať šport vo verejnom záujme, tak musí druhá strana ten šport robiť čisto a transparentne, inak veľmi rýchlo o tú podporu príde.

  Poďme ku zväzom. Hokejový zväz má pravidlá nastavené veľmi čudne, ešte horšie si to nastavil volejbale. Vy ste člen Výkonného výboru SFZ. Zvolili vás delegáti?

  Samozrejme.

  Stanovy, každoročné povinné konferencie, zápisnice, odhalenie hospodárenia obchodných spoločností zväzov, prístup k informáciám...

  Rozmýšľam, mohlo by to byť tak, že povedzme zápisnica, alebo určitá časť stanov bude mať v záhlaví alebo v príslušnej časti uvedené, že sa postupuje podľa paragrafu toho a toho. Musia si to všetci urobiť podľa zákona a zákon asi nebude vhodné doslovne prepisovať do stanov. Bolo by to nadbytočné a ak by sa zákon zmenil, zase by sa museli meniť všetky stanovy. Aj tieto problémy a z toho vyplývajúce spory mal pomôcť riešiť stály súd. Ak by ste mali akúkoľvek pochybnosť o obsahu stanov, nahlásite to na ministerstve školstva alebo hlavnému kontrolórovi športu a ak to bude posúdené ako nesúladné zo zákonom, zväz to bude musieť dať v primeranej lehote určenej ministerstvom do poriadku, inak stratí spôsobilosť na prijímanie verejných prostriedkov, čo znamená pozastavenie platieb od štátu, ako aj nemožnosť využitia benefitov sponzorskej zmluvy. Ak by pri posúdení stanov došlo k sporu medzi zväzom a ministerstvom, zase by sme mali agendu pre Stály súd pre šport. Za dva mesiace by to bolo vybavené. Na civilnom súde si netrúfnem odhadnúť, ako dlho to bude trvať. Rok by bol úspech.

  Ďalšia zmena, ktorá sprístupní riadenie športu tým, ktorí sú jeho najdôležitejšími aktérmi - športovcom je, že vo výkonnom výbore musí byť zástupca športovcov. Stavovská organizácia športovcov alebo minimálne 50 hráčov navrhne svojho zástupcu na konferenciu a do výkonného výboru, ktorého musí zvoliť konferencia. Podobne tréneri, rozhodcovia môžu mať svojich zástupcov v orgánoch, najmä ak si vytvoria záujmovú organizáciu, ktorá sa stane riadnym členom zväzu. Limit päťdesiat sa vzťahuje len na hráčov. Navrhnutých môže byť viacero zástupcov hráčov a ten,ktorý dostane najviac hlasov je zvolený. Nemôže sa stať, že nebude zvolený, problém bude, keď si športovci svojho zástupcu nenavrhnú, nútiť ich k tomu nemôžme, keď nevyužijú svoje právo podieľať sa na riadení zväzu.

  Funkcia kontrolóra športu v zákone ostala. Hlavného bude menovať vláda. Zväzového zväz. To môže byť problém, že zväzový kontrolór bude zvolený z prostredia zväzu. Aké sa bude vyžadovať vzdelanie?

  Musí ho zvoliť najvyšší zväzový orgán, alebo najvyšší orgán športovej organizácie, ktorá má dva po sebe idúce roky príjem prostriedkov zo štátneho rozpočtu presahujúci 50 000 eur ročne. Jeho funkčné obdobie bude musieť presahovať volebné obdobie vedenia zväzu najmenej o rok. Každé dva roky si bude musieť overiť spôsobilosť vykonaním elektronického testu na ministerstve školstva, aby si musel neustále aktualizovať svoje odborné poznatky.

  Vo vzdelaní sa požadujú minimálne štandardy a to štyri roky praxe v organizovaní, riadení alebo v správe športu, resp. čím vyššia je jeho špecializácia v kontrolnej činnosti (manažment, ekonomika, právo), tým sa vyžaduje kratšia prax.

  Kontrolór bude mať kľúčovú úlohu pri ochrane záujmov zväzu ako celku, jeho všetkých členov, nie iba vedenia, preto si ho má zvoliť najvyšší orgán tak, aby bol dostatočne fundovaný, vedel poradiť vedeniu a včas upozorniť na závažné nedostatky, ktoré by mohli mať za následok zastavenie verejných prostriedkov pre zväz i sponzorského. Preto bude treba na zväzy pôsobiť, aby si túto pozíciu obsadili veľmi zodpovedne, schopným človekom, ktorý bude radiť a pomáhať vedeniu ako aj členom zväzu a v neposlednom rade bude aj kontrolovať kluby, ktoré sú členmi zväzu. Ak kluby budú mať svojho kontrolóra, bude ich metodicky usmerňovať, odovzdávať im poznatky, získané zo svojej praxe i z ministerstva a bude s nimi konzultovať problémy.

  V návrhu zákona bolo, že zväzy môžu z dotácie minúť maximálne 30% na chod sekretariátu. 300 000 z miliónovej dotácie na chod aparátu. To je dosť.

  Toto takisto zo zákona vypadlo. To bola zásadná pripomienka, dokonca aj z ministerstva financií. Ak sa dobre pamätám na dôvody, tak ak na jednej strane dávame zväzom slobodu a zodpovednosť, aby v súťaži medzi zväzmi o čo najväčší podiel zo vzorca korektne súťažili a na druhej strane ich limitujeme výdavkami. Vecný argument bol ten, že náklady na chod stredného, či menšieho zväzu sú v absolútnej výške veľmi podobné. Tá istá suma je však v niektorom zväze 20%, inde tridsať a niekde možno až štyridsať percent z toho, čo od štátu jednotlivé zväzy dostanú, keďže podiely zväzov zo vzorca sú rozdielne.

  Zákonom sa významne posilnila rola zväzov. Verím, že kluby si uvedomujú, že sú nositelia moci vo zväzoch. Ak sa zmenia stanovy, tak kluby, hráči, tréneri musia vedieť ovplyvniť, čo sa s prostriedkami udeje. Záujmové skupiny vo zväzoch musia zosilnieť, mali by mať medzi sebou znalcov interných predpisov, ktorí musia poukazovať na to, čo je nesprávne, nezákonné, chybne nastavené.

  Teraz si mnohé kluby myslia, že vo vzťahu ku zväzovým veciam sú na okraji diania a do počtu. Reálna moc klubov by mala stúpnuť, ale musia ju samotné kluby uchopiť. Zväzy si robili svoju zväzovú politiku a mnoho klubov dnes necíti podporu, nie sú dostatočne informované.

  Zväzy budú musieť v správe o hospodárení informovať aj o svojich obchodných spoločnostiach. Rovnako tak bude musieť urobiť napríklad aj SOV.

  SZČO. Športoví odborníci budú musieť mať živnostenský list? Na základe akého vzdelania, certifikátu.

  Nič nepotrebujú, budú SZČO zo zákona, samozrejme ak s klubom neuzavrú pracovnú zmluvu, alebo dohodu o vykonaní práce. Ako advokát napríklad. Športový odborník bude primárne vnímaný ako SZČO.

  Ako nakoniec dopadli športové poukazy?

  Keď nevyšiel koncept s odvodmi zdravotných poisťovní, spočiatku na ministerstve bol taký názor, aby sa poukazy zo zákona vyhodili. Ale my v skupine sme navrhli tento inštitút v zákone ponechať, aby už bol pripravený a zdroje naň sa budú hľadať, s čím sa aj pán minister nakoniec stotožnil. Inštitút bol upravený a naprojektuje sa do informačného systému, na poukazy. Verím, že sa nájdu zdroje, lebo toto bol najefektívnejší nástroj, navrhnutý na riešenie problému nedostatku pohybu detí v predškolskom a školskom veku. Myslíme si, že ľudia na Inštitúte finančnej politiky sa musia zamyslieť, popresúvať nejaké kapitoly a nájsť zdroje.

  Aká výška hodnoty poukazu je v pláne?

  Aby mal poukaz motivačný efekt a skutočne sa zaň dala uhradiť významná časť nákladov na športovanie v klube alebo krúžku, výška hodnoty poukazu by nemala byť iba symbolická, ale mala by sa pohybovať niekde okolo 100 eur (poukaz dieťa dostáva 2x ročne). Je jasné, že športový poukaz nikdy nevyužijú všetky deti, štatisticky to bude zrejme postupne stúpať. To je ale už úloha pre ministerstvo financií, vyrátať štatistické a matematické pravdepodobnosti a modely a navrhnúť výšku prostriedkov, ktoré je treba mať pripravené na športové poukazy pre deti od 5 do 14 rokov.

  Dnes existujú dotácie na dieťa plus vzdelávacie poukazy, ktorých poberateľom sú len Centrá voľného času a školy. Kluby nie.

  Ten status bude môcť mať aj klub. Registrovaný klub v IS športu.

  Vzorec delenia peňazí. Uznané športy, významné súťaže.

  Pán premiér sa pýtal, prečo ideme podporovať 92 uznaných športov. Vysvetlili sme, že podľa kľúča (vzorca) je vyhodnotených prvých dvadsať športov, medzi ktoré sa rozdelí automatom cca 90% celého objemu. Iba cca desať percent pripadne na ostatné uznané športy. Táto desatina je dobrá suma za relatívny kľud v športovej obci.

  V Maďarsku je napríklad štátna podpora pre päť kolektívnych a päť individuálnych športov. Aj to bolo politické rozhodnutie.

  Slovný popis vzorca a jeho všeobecné vyjadrenie bez hodnôt a váh parametrov je súčasťou zákona. Definíciu uznaného športu nájdete v norme. Toto bolo takisto politické rozhodnutie.

  Významná súťaž. Významnosť charakterizuje asi to, čo občan Slovenska očakáva, kde by rád videl reprezentantov Slovenska porovnávať sa v súťaži s inými krajinami sveta. Olympiáda, ME, MS v športoch, ktoré majú tradíciu a vážnosť atď. Nechceli sme, aby tieto športy určoval úradník na ministerstve, preto sme si vybrali dlhodobo existujúce renomované medzinárodné inštitúcie v športe - Medzinárodný olympijský výbor a SportAccord, ktoré uznávajú športy a ich medzinárodné športové federácie. Ten šport, ktorý uzná jedna z týchto inštitúcií, tie budú považované za uznané športy aj na Slovensku.

  Aký časový priebeh bude mať “oživenie” zákona. Zmeny zákona o dani z príjmu, ktoré súvisia so sponzoringom, dobrovoľníctvom sa už pripravujú?

  Daňové priznanie využívajúce zákon o športe si samozrejme budeme robiť až v marci 2017, ale zmeny sú už hotové. Novelizácia zákona o dani z príjmov je už zakomponovaná v jednom z článkov zákona o športe.

  V týchto dňoch by mal normu podpísať prezident Slovenska. Ak by sa tak z nejakého dôvodu nestalo, jeho veto môže ešte prelomiť národná rada opätovným schválením zákona.

  Účinnosť zákona je stanovená od 1.1.2016. (pozn. www: zákony bývajú platné do stanovenej doby, alebo od ich vydania v Zbierke zákonov)

  Ivan Husár -  4.12.2015

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti