Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Rozsudok ESĽP vo veci Kucejová proti SR NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  27.11.2013 Michael Válek
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Sťažovateľka sa podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru sťažovala na neprimeranú dĺžku vnútroštátneho konania vedeného na Okresnom súde Trnava, v ktorom bola jednou z viacerých žalobcov. Dĺžkou napadnutého konania sa zaoberal aj ústavný súd, ktorý konštatoval porušenie práva sťažovateľky na konanie v primeranej lehote. Nepriznal jej však náhradu nemajetkovej ujmy ani náhradu trov konania. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že právny zástupca sťažovateľky, ktorý zastupoval aj ostatných žalobcov v tom istom konaní na Okresnom súde Trnava, si zvolil podávanie ústavných sťažností za každého žalobcu samostatne, aby zarobil viac peňazí. Zdôraznil, že žalobcom v rovnakom konaní už priznal štyrmi nálezmi 18 000 Eur ako náhradu nemajetkovej ujmy a 1 609,85 Eur ako náhradu trov konania. Keby právny zástupca podal ústavnú sťažnosť za všetkých žalobcov spoločne, ústavný súd by mu tak vysokú náhradu ujmy jedným nálezom nepriznal. V dôsledku toho bol „podiel“ sťažovateľky na náhrade nemajetkovej ujmy skonzumovaný predchádzajúcimi úspešnými žalobcami. Pokiaľ ide o prijateľnosť sťažnosti, ESĽP uviedol, že v predmetnom prípade ústavný súd sťažovateľke nepriznal žiadne spravodlivé zadosťučinenie napriek skutočnosti, že tento nález bol vyhlásený viac ako tri roky po vyhlásení posledného nálezu v prípade iného žalobcu v tom istom konaní, v ktorom ústavný súd prikázal Okresnému súdu Trnava, aby konal bez ďalších prieťahov. Sťažovateľka preto nestratila status poškodenej osoby v zmysle článku 34 Dohovoru a sťažnosť vyhlásil za prijateľnú. Po preskúmaní samotnej dĺžky napadnutého konania ESĽP poznamenal, že bola neprimeraná, v dôsledku čoho konštatoval, že došlo k porušeniu článku 6 ods. 1 Dohovoru. Za zistené porušenie článku 6 ods. 1 Dohovoru ESĽP priznal pani Kucejovej 6 000 Eur z titulu nemajetkovej ujmy 918 Eur z titulu náhrady výdavkov a nákladov.

  Zástupkyňa vlády SR pred ESĽP upozorňuje na to, že v rámci výkonu tohto rozsudku bude potrebné v rámci všeobecných opatrení preukázať Výboru ministrov Rady Európy zosúladenie praxe ústavného súdu s vyššie uvedenými závermi ESĽP.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
  MailPošlite svoj príspevok

  Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

  Podmienky zverejnenia