Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Rozsudok ESĽP vo veci Maxián a Maxiánová proti Slovenskej republike NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  10.01.2014Ministerstvo spravodlivosti SR
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Dňa 7. januára 2014 Európsky súd pre ľudské práva (ďalej len „ESĽP“) vyhlásil rozsudok v prípade Maxián a Maxiánová proti Slovenskej republike.

  Sťažovatelia sa sťažovali podľa článku 6 ods. 1 Dohovoru na neprimeranú dĺžku konania o zrušenie podielového spoluvlastníctva k nehnuteľnosti, vedeného na Okresnom súde Dunajská Streda a Krajskom súde v Trnave. Okrem toho sa sťažovali na porušenie článkov 8 a 13 Dohovoru a článku 1 Protokolu č. 1. Konanie sa začalo v apríli 2005 a skončilo sa v októbri 2010. Dĺžkou napadnutého konania sa zaoberal aj ústavný súd, ktorý sťažnosť sťažovateľov odmietol ako zjavne neopodstatnenú, keď nezistil, že by v konaní pred okresným súdom, na ktorého postup sa sťažovatelia sťažovali, došlo k zbytočným prieťahom.

  Po preskúmaní konkrétnych okolností prípadu ESĽP vyhlásil námietku týkajúcu sa neprimeranej dĺžky konania za prijateľnú a zvyšné námietky odmietol. Nestotožnil sa s argumentáciou vlády, ktorá s odkazom na rozhodnutie ústavného súdu tvrdila, že sťažnosť na neprimeranú dĺžku konania je zjavne nepodložená. S poukazom na svoju judikatúru ESĽP poznamenal, že dĺžku konania na okresnom súde, ktorá predstavovala viac ako 3 roky a 9 mesiacov nemôže považovať za opodstatnenú. Následne konštatoval, že došlo k porušeniu článku 6 ods. 1 Dohovoru.

  Za zistené porušenie ESĽP priznal sťažovateľom 1 800 EUR z titulu nemajetkovej ujmy a 1 200 EUR ako náhradu nákladov a výdavkov.

  ROZSUDOK

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti
  MailPošlite svoj príspevok

  Zaslanie odborného príspevku na zverejnenie na portáli UčPS

  Podmienky zverejnenia