Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou „Šport a právo“ NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  03.07.2012UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  PROGRAM

  odbornej konferencie: „ŠPORT a PRÁVO“

  (12. - 13. septembra 2012; hotel Aquacity v Poprade)


  Streda - 12. septembra 2012

  10:00 – 10:15 Registrácia účastníkov konferencie

  10:15 – 11:00 Otvorenie konferencie

  Privítanie, úvodné slovo a úvodné príhovory za organizátorov a čestných hostí

  1. úvodné slovo moderátorov konferencie:
   JUDr. Peter Haňdiak, advokát a JUDr. Peter Bellás, advokátsky koncipient (členovia Rady UčPS a Športovej rady)

  2. príhovory za organizátorov konferencie: Ján Kováčik - prezident SFZ, JUDr. Peter Sepeši – člen Rady UčPS, Generálna prokuratúra SR, člen výkonného výboru SFZ

  1. príhovor za Športovú radu – odborného garanta konferencie:

  JUDr. Marek Števček, PhD. Ministerstvo spravodlivosti SR, Právnická fakulta UK v Bratislave

  1. príhovor čestného hosťa konferencie:
   JUDr. Štefan Harabin - predseda Súdnej rady SR a Najvyššieho súdu SR


  11:00 – 11:50 Právne aspekty dopingu - 1. časť
  1. Mgr. Markéta Haindlová – Aktuálne otázky dopingu v športe
   Diskusia (podľa dohody s lektormi môžu byť otázky a problémy diskutované aj priebežne)


  12:00 – 13:00 Obed
  13:00 – 13:50 Právne aspekty dopingu - 2. časť


  1. doc. JUDr. Jozef Čentéš PhD. Doping a trestné právo
   Diskusia (podľa dohody s lektormi môžu byť otázky a problémy diskutované aj priebežne)


  13:50 – 14:10 Prestávka na občerstvenie

  14:10 – 15:10 Zodpovednosť športovca - 1. časť


  1. Mgr. Michal Králík, Ph.D. Právna zodpovednosť športovcov za športové úrazy

  2. JUDr. Marek Števček, PhD. “Lucky punch” alebo základné otázky zodpovednosti športovca za športový úraz vs. osobitná skutková podstata športového deliktu
   Diskusia (podľa dojednania s lektormi môžu byť otázky a problémy diskutované aj priebežne)


  15:20 – 15:40 Prestávka na občerstvenie

  15:40 – 16:30 Zodpovednosť športovca - 2. časť


  1. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA „Waiver“ alebo k možnostiam vylúčenia zodpovednosti  za úraz pri výkone športovej činnosti
   Diskusia (podľa dohody s lektormi môžu byť otázky a problémy diskutované aj priebežne)


  17:00 – 19:00 Relaxačný blok - organizované možnosti:

  1. návšteva Wellness centra v komplexe Aquacity alternatívne
  2. futbal na malé bránky na blízkom (cca 3 min. pešo) trávnatom ihrisku  (od 17.15 do 18.15 hod.) - záujem o relaxačný program účastníci oznámia e-mailom alebo pri registrácii


  19:00 – 20:00 Večera 20:00 – 23:00 Diskusné stoly s osobnosťami športu a práva (spojené s ochutnávkou vín)
  Štvrtok - 13. septembra 2012

  08:00 – 09:00 Raňajky 09:00 – 09:55 Voľné príspevky z oblasti športového práva

  1. JUDr. Otto Brixi Návrh novely zákona o športe

  2. Mgr. Mgr. Ladislav Križan, PhD. – Ideový návrh novej spoločenskej zmluvy v našom športe: mobilizácia dobrovoľníkov zdola- dekoncentrácia moci funkcionárov zhora- súdržné športové hnutie- synergicky prajný štát

  3. JUDr. Peter Sepeši – Stanovy Slovenského futbalového zväzu alebo pokus o postavenie nových nielen právnych pilierov slovenského futbalu
   Diskusia (podľa dohody s lektormi môžu byť otázky a problémy diskutované aj priebežne)


  09:55 – 10:10 Prestávka na občerstvenie

  10:10 – 11:10 Divácke násilie - 1. časť


  1. Mgr. Mgr. Ladislav Križan, PhD. Verejný záujem počas organizovania futbalových zápasov na území Čiech a Slovenska: história, stav a aktuálne výzvy
  2. JUDr. Miroslav Bobák – Je prenášanie zodpovednosti za prejavy diváckeho násilia na futbalové kluby (s)právny nástroj na ich potláčanie?

  3. JUDr. Jozef Čorba, PhD. – Zodpovednosť za protiprávne konanie divákov na športovom podujatí
   Diskusia (podľa dohody s lektormi môžu byť otázky a problémy diskutované aj priebežne)


  11:10 – 11:30 Prestávka na občerstvenie

  11:30 – 12:15 Divácke násilie - 2. časť


  1. JUDr. Peter Sepeši – Identifikácia právnych problémov v problematike diváckeho násilia a predstavenie návrhov riešení do budúcnosti (de lege ferenda)

  2. Ing. Ján Letko a JUDr. Peter Sepeši – Predstavenie návrhu právneho, technického a funkčného riešenia vytvorenia a prevádzkovania informačného systému o bezpečnosti pri športových podujatiach (Ekosystém komplexného riešenia IS BŠP)
   Diskusia (podľa dohody s lektormi môžu byť otázky a problémy diskutované aj priebežne)


  12:15 – 13:00 Záver - formulovanie nosných myšlienok a záverov konferencie

  JUDr. Peter Haňdiak a JUDr. Peter Bellás, moderátori konferencie


  13:00 – 14:00 Obed  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti