Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Športové právo ako štúdijné zameranie čoskoro realitou aj na Paneurópskej vysokej škole NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  07.12.2016UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Faktická neexistencia komplexnej právnej regulácie športovej agendy v SR, resp. roztrieštenosť právnej úpravy, spôsobila nezáujem právnej vedy o toto veľmi špecifické právne odvetvie, resp. subsystém právneho poriadku. Uvedené sa však začína meniť, a to najmä v súvislosti s prijatím a implementáciou zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, resp. vykonávacích predpisov k obom zákonom. Začína sa klásť väčší dôraz na ochranu zdravia športovcov, antidopingovú politiku, bezpečnosť športových podujatí a stanovenie ich súvisiacich pravidiel a i.

  Čoraz väčší priestor v aplikačnej praxi získava agenda športových sporov, ako aj právne vzťahy štátu k športovcom, športovým zväzom a pod. Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy reflektuje tieto dynamické zmeny v pohľade na právo v oblasti športu, a preto študentom ponúka zameranie, ktoré by malo vyvážiť doterajší nedostatok absolventov znalých problematiky, no predovšetkým tém súvisiacich s aplikáciou práva a praxe. Navyše predmetné zameranie môže byť veľmi atraktívnym doplnkom všeobecného študijného programu právo, najmä pre tých, ktorí sa aktívne venujú športu a premýšľajú nad prepojením svojich športových aktivít s budúcou právnickou profesiou.

  V akademickom roku 2016/2017 pripravila Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy – ako ďalšia právnická fakulta v Slovenskej republike – študijné zameranie „Športové právo“, ktoré spúšťa budúci akademický rok. Študijné zameranie Športové právo tak pribudne k už existujúcim úspešným zameraniam Fakulty práva PEVŠ – ako je „Realitné právo“ a „Európske právo“. Budúci akademický rok spúšťa Fakulta práva PEVŠ okrem už spomínaného zamerania „Športové právo“ aj kompaktnú študijnú jednotku „Medicínske právo“. Absolventi Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy tak okrem vysokoškolského diplomu v študijnom odbore „právo“ (ktorý im umožňuje plnohodnotné uplatnenie na pracovnom trhu vo všetkých klasických právnických povolaniach), majú možnosť získať aj osvedčenie preukazujúce nadobudnutie hlbších znalostí v rámci vybraného zamerania a v neposlednom rade aj získanie praktických zručností na danom úseku.

  Považujeme za nutné upozorniť na skutočnosť, že v rámci výučby predmetného zamerania budú aktívni aj zástupcovi rôznych športových zväzov – najmä Slovenského futbalového zväzu a Slovenského tenisového zväzu, ale aj tzv. športoví advokáti, odborníci z oblasti antidopingovej regulácie a i. Okrem toho je pridanou hodnotou predmetného zamerania tiež to, že lektorsky na ňom budú participovať aj členovia pracovného tímu, ktorý tvoril zákon č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tiež zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých.

  Učená právnická spoločnosť, resp. niektorí jej členovia a sympatizanti, ktorí sa aktívne podieľali na tvorbe a primárnej implementácii oboch právnych predpisov, tak budú mať priestor na odovzdanie svojich vedomostí ďalšej – novej generácii športových právnikov, čo zo strednodobého hľadiska povedie k posilneniu predmetného právneho subsystému v spoločnosti, ale nepochybne aj k celkovému zlepšeniu výkonu športovej agendy - ako veci verejného záujmu – v podmienkach Slovenskej republiky.

  Viac informácii na www.paneurouni.com a stránkach Učenej právnickej spoločnosti

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti