Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Správa z pracovného stretnutia v Prahe 19.2.2013 k česko-slovenskej spolupráci v oblasti športového práva. NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  27.02.2013JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  Dňa 19. februára 2013 sa uskutočnilo v Prahe, v sídle Futbalovej asociácie Českej republiky (FA ČR), pracovné stretnutie zástupcov Slovenskej republiky a Českej republiky, ktorého predmetom bolo prerokovanie možností odbornej spolupráce v oblasti športového práva.

  Na pracovnom stretnutí sa zúčastnili:
  • za slovenskú stranu:
   • Peter Sepeši - člen výkonného výboru SFZ, člen Rady občianskeho združenia Učená právnická spoločnosť (UčPS)
   • Jaroslav Rybánsky - vedúci legislatívno-právneho oddelenia Slovenského futbalového zväzu (SFZ)
   • Renata Munková - výkonná riaditeľka UčPS
    (všetci 3 právnici)
  • za českú stranu:
   • Markéta Haindlová - predsedníčka Odvolacej a revíznej komisie (FA ČR) a viceprezidentka Českej asociácie futbalových hráčov (ČAFH)
   • René Příhoda - pracovník Legislatívneho a právneho oddelenia FAČR
   • Lucie Hlavová - sekretár Odvolacej a revíznej komisie FAČR, generálny sekretár ČAFH
   • Ladislav Řehák - projektový manažer ČAFH
    (všetci 4 právnici)

  Cieľom stretnutia bolo nadviazať na konferenciu “Šport a právo” organizovanú slovenskou stranou (UčPS+SFZ) v septembri 2012 v Poprade, a dohodnúť sa na ďalších formách spolupráce a spoločných projektoch. V rámci pracovného stretnutia bol prerokovaný koncept právnej spolupráce v športovo-právnej oblasti, ktorého základný návrh bol predložený českou stranou.

  Základné prvky/charakteristiky konceptu:
  1. Koncept je založený na vzájomnej podpore a spolupráci subjektov ČAFH, UčPS, FAČR a SFZ.
  2. Konanie odborných kongresov/konferencií dva razy ročne (1x Česká republika, 1x Slovenská republika)
   1. odborní garanti a organizátori = ČAFH (+FA ČR), UčPS (+SFZ)
   2. účasť odborníkov z oblasti športu a práva zo SR a ČR (perspektívne rozšírenie na krajiny V4)
   3. pravidelný bulletín, resp. zborník z konferencie (možnosť vydať mimoriadne číslo časopisu Magister Officiorum vo vyššom náklade)
   4. charitatívny rozmer - charitatívne stretnutie športových právnikov SR a ČR
   5. cielené kampane: fair play, boj proti dopingu, boj proti match fixingu, podpora mládežníckeho športu, talentov
   6. možné kofinancovanie spolupráce ako projekt UEFA/FIFA

  3. Podpora etablovania športového práva ako odvetvia práva:
   1. sprístupnenie kongresu “Sport s právo” pre zástupcov študentskej obce
   2. publikovanie športových publikácií
   3. cena za najlepší príspevok na tému Šport a právo, resp. z odvetvia športového práva
  4. Vytvorenie spoločnej platformy - internetovej stránky na zdieľanie československej znalosti v oblasti športového práva - publikovanie príspevkov slovenských aj českých autorov
  5. Česká strana navrhla nazvať platformu spolupráce ako “Česko-slovenské právne fórum”.
   Náš návrh je: “Česko-slovenské športovo-právne fórum” - t.j. profilovať sa v súlade s predmetom spolupráce, ak budeme vnímať potrebu vytvorenia, identifikovania sa formou novej platformy.

  6. Organizovanie výmenných pracovných stretnutí (študijných pobytov) - napr. k téme divácke násilie spojené s návštevou rizikového stretnutia najvyššej futbalovej ligy v ČR a SR (zástupca prokuratúry, polície, zäzu)


  Najbližším spoločným projektom, ktorý by sa mal v rámci vyššie uvedenej spolupráce uskutočniť, by malo byť odborné podujatie - konferencia “Šport a právo” konané na území Českej republiky.


  V rámci rokovania bol dojednaný termín a miesto konania konferencie, ktoré bude organizačne “zastrešovať” česká strana.

  Termín konania konferencie v Českej republike bol predbežne stanovený na dni 23.- 24.4.2013 (utorok, streda).

  Miestom konania konferencie bude rezort Svatá Kateřina, Vysočina, ktoré sa nachádza 130 km od Brna.


  Obe strany v súčasnosti pracujú na príprave návrhu programu podujatia, t. j. oslovenie lektorov, príprava tém/prednášok. Predpokladaný počet účastníkov 80-100.

  Predbežne boli českou stranou navrhnuté tieto témy konferencie:
  • vývoj dopingu
  • prelínanie športového a klasického práva
  • zodpovednosť za porušenie športových predpisov
  • pracovnoprávne vzťahy v športe
  • Arbitrážny súd pre šport v ČR

  Za slovenskú stranu boli ponúknuté témy, ktoré sú aktuálne v SR práve v tomto období:
  • nový zákon o športe
  • legislatívne zmeny v oblasti boja proti diváckemu násiliu
  • match fixing (manipulácia výsledkov športových podujatí)
  • nový disciplinárny poriadok SFZ
  • národna komora na riešenie sporov alebo “DRC” na úrovni národného zväzu

  Súčasťou programu konferencie bude aj charitatívne futbalové stretnutie právnikov doplnených futbalovými osobnosťami SR a ČR na veľkom trávnatom ihrisku, z ktorého výťažok pôjde na podporu schváleného charitatívneho projektu.

  V stredu 24.4.2013 bude na poduajtie nadväzovať stretnutie U21 ČR-SR, ktoré sa má konať na južnej Morave (mesto zatiaľ nebolo určené).

  O ďalších detailoch a budúcich zámeroch Vás budeme informovať na stránkach UčPS a SFZ.
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti