Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     O nás     Portál sui generis

Sui generis NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  26.02.2011Spracoval: JUDr. Peter Sepeši
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Vážení používatelia/návštevníci portálu Učenej právnickej spoločnosti,

  na tejto stránke sa dozviete viac o poslaní a tvorbe internetového portálu Učenej právnickej spoločnosti.  

  Ak Vám vyhovuje forma heslovitých informácií vo forme štruktúrovaného textu, rozbaľte si prosím postupne položky 1 až 5 nižšie, kliknutím na príslušný rozbaľovací blok.

  Ak Vám viac vyhovuje forma praktickej otázky a odpovede, túto nájdete na stránke "Otázky a odpovede".

  1. tvorba portálu cez prizmu právnického myslenia pre celých 24 hodín života právnika
  • portál poskytuje prístup k širokému spektru právnických informácií, služieb a možností pre právnikov z jedného miesta
  • efektívnejší prístup ku kvalitným právnickým informáciám vytvorí predpoklady pre poskytnutie kvalitnejšej služby pre občanov, pre firmy i ostatné právnické osoby
  • funkčná i obsahová štruktúra internetového portálu je tvorená právnikmi (najmä) pre právnikov cez prizmu právnického myslenia, ako aj cez prizmu očakávaní odbornej právnickej verejnosti
  • obsah portálu je zostavený tak, aby svojim adresátom - právnikom ponúkol užitočné aktuálne informácie a možnosti nielen pre ich pracovný život ale aj pre ich súkromný život

  2. podpora pozitívnych tradičných hodnôt, pozitívnych informácií i pozitívnych osobností
  • filozofickým základom tvorby obsahu portálu je podpora pozitívnych hodnôt, šírenie informácií s pozitívnym prístupom a pozitívnou interpretáciou, s dôrazom na ich apolitičnosť, odbornosť a slušnosť, ako aj poskytnutie priestoru na prezentáciu pozitívnych osobností právnického sveta
  • podpora, tvorba a šírenie tradičných hodnôt ako sú: úcta k človeku, prírode, spravodlivosti, verejnému poriadku, právnej vede a jej poznaniu, proporcionalita, transparentnosť, profesionálna česť, morálka, pokora, trpezlivosť ...
  • podpora kvalitných produktov pre pracovný (literatúra, odborné publikácie, elektronický právnický softvér, pracovné pomôcky), ako aj pre súkromný život právnikov a ich rodín (letenky, dovolenky, reštaurácie, zdravotnícke zariadenia, finančné produkty a pod.)

  3. informačno-komunikačný portál postavený na modernej technologickej platforme
  • portál má na rozdiel od bežných informačných portálov aj komunikačný charakter; obsahuje moduly umožňujúce zasielanie príspevkov, tvorbu a moderáciu diskusných fór, tvorbu ankiet
  • konštrukcia portálu umožňuje flexibilné budovanie funkcionality i obsahu portálu širokým okruhom editorov/právnikov pomocou užívateľsky komfortného (HTML) editora/programu na tvorbu internetových stránok
  • internetový portál bude obsahovať možnosť vzdelávania s využitím internetových video-prezentácií
  • podpora praktického vzdelávania v oblasti efektívneho využívania počítačovej techniky, právnických informačných systémov a internetu právnikmi
  • portál umožňuje plne elektronickú administráciu vzdelávacích a iných podujatí organizovaných UčPS

  4. možnosť personalizácie prístupu a využívania portálu pre jednotlivcov i skupiny
  • možnosť vytvorenia uzavretých uživateľských skupín s vyhradeným prístupom k zadefinovaným častiam portálu alebo dokumentom (napr. podľa právnych odvetví, právnických profesií, záujmových skupín a pod.)
  • možnosť pre každého registrovaného používateľa definovať si vo svojom profile vlastné tematické oblasti záujmu výberom z viac ako 30 právnych a iných tematických oblastí, na základe čoho systém portálu odošle používateľovi e-mail s oznamom o pridaní novej informácie/stránky/dokumentu na portál UčPS z oblastí definovaných používateľom

  5. tvorba portálu s dôrazom na odbornosť, kreativitu a pozitívne vnímanie reality
  • na tvorbe obsahu internetového portálu sa podieľa kolektív právnikov pôsobiacich v rôznych právnych oblastiach vo verejnom i súkromnom sektore
  • v rámci editorského kolektívu sa na tvorbe návrhov funkcionality, štruktúry i obsahu portálu podieľajú aj kreatívne právnické osobnosti z univerzitného prostredia a mladí právnici so vzťahom k internetu a ostatným informačno-komunikačným technológiám
  • obsahovú stránku portálu koncepčne tvorí/garantuje odborné kolégium portálu pozostávajúce z osobností zastupujúcich jednotlivé právnické povolania, ich potreby a očakávania. Úlohou redakčnej rady je udržať kvalitu a vecný charakter obsahu portálu s dôrazom na princípy apolitičnosti, odbornosti a slušnosti
  • odborné právne moduly najmä z mladších oblastí práva ako je právo informačných technológií, právo životného prostredia, športové právo, neziskové právo a pod.
  • portál obsahuje špeciálny modul informačno-komunikačné technológie (IKT) pre právnikov s návodmi a radami na ich efektívne využitie
  • v rámci portálu bude dlhodobo budovaný abecedný register právnických a iných pojmov s naviazanými informáciami (linky na webovské stránky, dokumenty a pod.) k jednotlivým pojmom
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti