Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Tlačová správa z konferencie "ŠPORTa PRÁVO 2017" NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  01.11.2017 UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  V prvej polovici októbra pripravila Učená právnická spoločnosť v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom, Právnickou fakultou Paneurópskej vysokej školy a ďalšími partnermi už šiesty ročník medzinárodného odborného podujatia - konferenciu Šport a právo 2017. Počas dvoch dni na nej odoznelo spolu 23 príspevkov rozdelenych do piatich tematických blokov.

  Prinášame Vám tlačovú spravu, v ktorej sa k podujatiu v krátkosti vraciame, aby sa do pozornosti dostali niektoré z bodov, ktoré odzneli na konferencii, či už v rámci príspevkov alebo aj v rámci neformálnych diskusných stolov.

  Na tomto linku sa nachádza záznam priameho prenosu z konferencie a postupne dopĺňame každý jednotlivý príspevok spolu s linkom na prezentáciu lektora individualne, aby bolo možné sa rýchlejšie dostať k požadovanému materiálu: https://www.youtube.com/playlist?list=PLDVYk7Elgpqzw_3PZ6V1rscVJMaGH0LA7

  Program konferencie, návrhy, podnety a závery ako i fotogaléria z podujatia sú k dispozícii TU.


  TLAČOVÁ SPRÁVA: 

  Konferencia Šport a právo 2017 priniesla podnety smerom k odbornej verejnosti ako aj štátnym orgánom 

  POPRAD - V kongresových priestoroch Aquacity Poprad sa 12. a 13. októbra uskutočnil 6. ročník výnimočného odborného podujatia organizovaného Učenou právnickou spoločnosťou (UčPS) v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom a ďalšími partnermi

  Spolu 23 príspevkov odznelo v rámci troch blokov konferencie, ktoré boli rozdelené do piatich tematických celkov:

  1. „Strešná organizácia športu - možnosť alebo nutnosť na ceste k dobrej správe autonómneho športu?“

  2. „Digitalizácia športu - prítomnosť a svetlá budúcnosť.“

  3. „Fond na podporu športu ako moderný transparentný nástroj na financovanie športu zo štátnych prostriedkov.“

  4. „Riešenie sporov v športe - Aké by mohlo byť systémové riešenie zabezpečenia rýchlej špecializovanej spravodlivosti pre šport?“

  5. „Voľné témy športového práva“.

  Už tradične boli všetky prednášky vysielané v priamom prenose na YouTube, kde ostávajú aj archivované. Taktiež všetci lektori rozpracujú nimi prezentovanú tému detailnejšie v odbornom príspevku, ktorý bude publikovaný v odbornom časopise Magister Officiorum, kde budú publikované aj odborné príspevky niektorých ďalších autorov, ktorých vystúpenia do programu konferencie z kapacitných (časových) dôvodov neboli zaradené.


  Účastníci konferencie si dovoľujú požiadať a vyzvať poslancov Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len “NR SR”), aby poslaneckú novelu Zákona o športe opravujúcu vážnu chybu vo vzorci schválila NR SR v skrátenom konaní prednostne tak, aby novela mohla nadobudnúť účinnosť čo najskôr ešte v roku 2017. K návrhu novely pripravila UčPS vlastné odborné stanovisko, ktoré je zverejnené na www.ucps.sk/Stanovisko_UcPS_k_aktualnej_legislative_v_oblasti_sportu_2017.


  Účastníci zároveň vyzývajú poslancov Národnej rady SR, aby prerokovali a schválili pozmeňovací návrh, ktorý by zabezpečil sfunkčnenie a daňové zatraktívnenie transparentnej zmluvy o sponzorstve v športe oproti zmluve o reklame a iným zmluvným typom, ktoré sa využívajú na podporu športu.

  Odborná športová verejnosť a UčPS vyzývajú ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby vysvetlilo športovej verejnosti dôvody pozastavenia prác na informačnom systéme športu, kde posledné práce boli zazmluvnené ešte v apríli 2016, pričom dôležitý modul pre agendu zmluvy o sponzorstve v športe napriek tomu, že bol riadne odovzdaný, bol ministerstvom školstva bez vysvetlenia vypnutý.

  Účastníci konferencie, odborná športová verejnosť a UčPS vyzývajú vládu Slovenskej republiky k tomu, aby vyčlenila potrebné zdroje a zaviedla do praxe ako kľúčový systémový nástroj „príspevok na športový poukaz” pre deti od 5 do 14 rokov.

  UčPS na svojom webovom sídle zverejnila podrobne rozpracované závery z konferencie Šport a právo 2017 k jednotlivým tematickým blokom ako aj odborné stanoviská a návrhy k problematike novely Zákona o športe a to na stránke www.ucps.sk/Navrhy_podnety_a_zavery_VI_rocnika_konferencie_SPORT_a_PRAVO_2017


  Konferencia potvrdila svoje výnimočné postavenie v oblasti športového práva, ktoré na pravidelnej báze prispieva k formovaniu a zlepšovaniu právneho povedomia v tejto oblasti, čoho cieľom by malo byť to, čo bolo hlavnou tézou jej 6. ročníka:


  „Tvorba vyvážených pravidiel, ich poznanie, vysvetľovanie, dôsledné dodržiavanie a vynucovanie je dobrou cestou pre dosiahnutie dlhodobo udržateľného rozvoja a stability nielen právnych, ale i medziľudských vzťahov a synergickú tvorbu hodnôt... (nielen) v športe.”


  Na konferencii Šport a právo 2017 sa zúčastnili aj viacerí vzácni hostia - splnomocnenec vlády SR pre mládež a šport Dušan Galis, poslanec NR SR Jozef Mihál, prezident Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik, prezidentka Slovenskej plaveckej federácie Irena Adámková, dekan Právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy doc. Peter Potásch, pedagóg právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe a člen Zboru rozhodcov Futbalovej asociácie ČR Petr Šustek, ako aj ďalší zástupcovia národných športových zväzov a slovenskej športovej a športovo-právnej obce ako takej.


  ---

  Kontakt pre médiá:

  Mgr. Andrea Čurná

  Mobil: +421 904 700 343

  E-mail: andrea.curna@woowoo.sk


  Viacero tém je z pohľadu slovenského športu hodných osobitnej pozornosti, takže ak by bolo potrebné doplniť informácie k jednotlivým blokom, témam alebo príspevkom, experti UčPS tímu vrátane externých konzultantov sú pripravení poskytnúť bližšie informácie. 

  Pokojne sa na nás obráťte emailom zaslaným na adresu sport.ucps@gmail.com, prípadne telefonicky na čísle (+421) 905 279 839 - p. Ladislav Križan alebo (+421) 905 242 400 - sekretariát UčPS.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti