Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

UčPS V ROKU 2012 PRIPRAVUJE NEPREČÍTANÉ MagOff 

     
  Článok bol nastavený ako .
  09.03.2012UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Vážení čitatelia,

  občianske združenie Učená právnická spoločnosť dňa 11.01.2012 na zasadnutí svojho najvyššieho výkonného orgánu - Rady UčPS, schválilo plán podujatí na rok 2012, na ktorých by sme sa chceli podieľať ako organizátori, prípadne ako spoluorganizátori, či odborní garanti.

  Na odborných, športových, či spoločenských podujatiach otvorených pre celú právnickú obec by sme sa veľmi radi stretli s Vami, priateľmi a priaznivcami UčPS, jej myšlienok i spôsobu ich napĺňania.

  Preto by sme Vás radi o niektorých z nich bližšie informovali:

  ODBORNÉ PODUJATIA:

  1.   V máji 2012 plánujeme uskutočniť seminár/konferenciu na tému: Šport a právo, ktorý by mal byť rozdelených do 3 odborných okruhov/blokov, a to:

  • Právne aspekty dopingu
   Rečníci: doc. JUDr. Jozef Čentéš, PhD., Prof. MUDr. Dušan Hamár, CSc., p. Markéta Haindlová;
  • Zodpovednosť športovca
   Rečníci: JUDr. Marek Števček, PhD., Mgr. Michal Králik, PhD., JUDr., PhDr. Tomáš Gábriš PhD., LLM, MA;
  • Divácke násilie
   Rečníci: JUDr. Peter Sepeši, Mgr. Ladislav Križan Mgr., PhD., p. Martin Syrecký a p. Peter Pálenčík.

  Všetci uvedení rečníci vyjadrili predbežný súhlas so svojou aktívnou účasťou na seminári.

  Cieľom seminára nie je iba to, aby renomovaní lektori odprezentovali svoj pohľad na problematiku ale aj to, aby sa všetci účastníci stretli v pohodovej atmosfére a pokračovali v priateľských odborných debatách aj vo večerných hodinách. Za tým účelom budú do večerného programu zaradené neformálne diskusné stoly s osobnosťami, ktoré sa na seminári zúčastnia.
  Odborným garantom podujatia je Športová rada.[1]
  Partnermi podujatia by mali byť - Slovenský olympijský výbor, Slovenský paralympijský výbor a Slovenský futbalový zväz.
  Osobnosti z oblasti športu, ktoré predbežne vyjadrili súhlas s účasťou na seminári sú - páni František Chmelár (prezident SOV) a Ján Kováčik (prezident SFZ).

  2.   V októbri 2012 UčPS plánuje uskutočniť v spolupráci s tvorcami a prevádzkovateľmi elektronických systémov právnych informácií ASPI, EPI a C.H.BECK, seminár/konferenciu na tému: Elektronické informačné systémy pre právnikov - minulosť, súčasnosť a budúcnosť.

  Cieľ seminára - predstaviť zástupcom právnickej obce súčasné možnosti a budúce vízie tvorcov a prevádzkovateľov elektronických systémov právnych informácií a na druhej strane odprezentovať pohľad zástupcov právnickej obce na praktické použitie týchto dôležitých pomôcok pri ich každodennej práci, ako aj očakávania do budúcnosti.

  SPOLOČENSKÉ A ŠPORTOVÉ PODUJATIA:

  Dňa 2. júna 2012 plánujeme zorganizovať športovo-spoločenské podujatie - II. ročník Tenisového turnaja o pohár Učenej právnickej spoločnosti.

  1. Tenisový turnaj vo štvorhre (je možná účasť aj zmiešanách párov) je určený pre všetkých, ktorí majú chuť si zdravo zašportovať s tenisovou raketou v ruke a s dobrou náladou prežiť tento neformálny deň v spoločnosti svojich kolegov, ako aj svojich blízkych, ktorí budú na tomto podujatí srdečne vítaní.
   V rámci tohto podujatia budeme myslieť aj na najmenších, pri príležitosti ich sviatku - Dňa detí a chceli by sme pre nich pripraviť deň plný zábavy pri rôznych športových aktivitách.
   Bližšie informácie o prvom ročníku Tenisového turnaja o pohár Učenej právnickej spoločnosti, ako aj fotogalériu z tohto podujatia si môžete pozrieť na:
   http://www.ucps.sk/tenisovy_turnaj_o_pohar_UcPS
  2. Koncom septembra 2012 plánujeme zorganizovať kultúrno-spoločenské podujatie s názvom ”Právnický country bál”. V rámci právnickej komunity pôjde zrejme o prvé podujatie tohto druhu, a aj keby nie, dôležité je, aby sme ho spoločne naplnili pohodou, radosťou z pohybu, country hudby a všetkého ostatného, čo k tomu patrí. Country bál je určený tak pre priaznivcov country hudby a tanca, ako aj pre všetkých nás ostatných, ktorí majú chuť spoznať tradičné country tance, užiť si dobrú zábavu, chutné jedlo a nápoje, alebo si len posedieť v príjemnej spoločnosti. Bližšie informácie o termíne, mieste a ďalších dôležitých veciach prinesieme v mesiaci jún.
  3. Bude nám cťou, ak budeme mať možnosť aj v spolupráci s Generálnou prokuratúrou SR pokračovať v budovaní tradície športovo-spoločenského podujatia (medzinárodného futsalového turnaja) - Memoriálu Milana Hanzela, zorganizovaním jeho IV. ročníka znovu dňa 17.11.2012, samozrejme, ak bude zo strany právnickej obce o toto podujatie záujem.
   JUDr. Milan Hanzel, CSc., výnimočná právnická osobnosť, ktorá po celý život šírila ducha porozumenia, kompromisu a slušnosti, ale najmä výnimočný človek, ktorý svojou charizmou a ľudským prejavom môže byť vzorom pre mnohých z nás. Podujatie je určené všetkým, ktorí chcú vzdať úctu spomienke na tohto vynikajúceho človeka a právnika a tiež aktívne prispieť k budovaniu korektných vzťahov právnickej komunity založených v prvom rade na slušnosti a športových princípoch fair play. O putovný pohár by mali znovu súťažiť zástupcovia jednotlivých právnických povolaní a veríme, že naše pozvanie znovu príjmu aj naši kolegovia a priatelia z Českej republiky a Maďarskej republiky.
   Bližšie informácie o predchádzajúcich ročníkoch Memoriálu Milana Hanzela, ako aj fotogalériu z týchto podujatí si môžete pozrieť na týchto stránkach:
   http://www.ucps.sk/memorial2011
   http://www.ucps.sk/memorial2010
   http://www.ucps.sk/memorial2009
  O všetkých vyššie uvedených plánovaných podujatiach, ako aj o ďalších odborných, spoločenských, či športových podujatiach, ktoré nás z hľadiska záujmov právnickej obce zaujali, Vás budeme informovať prostredníctvom portálu www.ucps.sk i časopisu Magister Officiorum.

  Tešíme sa na stretnutia s Vami,

  občianske združenie
  Učená právnická spoločnosť

  Poznámky pod čiarou:
  1. Bližšie informácie o Športovej rade sú dostupné na webovskej stránke: http://www.ucps.sk/Prve_zasadnutie_SPORTOVEJ_RADY ^
  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti