Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator

Výsledky IV. ročníka Memoriálu Milana Hanzela NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  21.11.2012UčPS tím
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač
  Memorial M.Hanzela 2012 - vitazi_1

  Výsledky stretnutí družstiev v skupinách:

  SKUPINA A:

  Vysokoškolskí učitelia - Maďarskí prokurátori: 1:0, Notári - Exekútori 1:6, Vysokoškolskí učitelia - Notári 5:0, Maďarskí prokurátori - Exekútori 2:2, Vysokoškolskí učitelia - Exekútori 0:4, Maďarskí prokurátori - Notári 7:0

  Poradie skupiny A:

  1. Exekútori, 12:3, 7 b,
  2. Vysokoškolskí učitelia, 6:4, 6 b,
  3. Maďarskí prokurátori, 9:3, 4 b,
  4. Notári, 1:18, 0 b.

  SKUPINA B:

  Prokurátori-seniori - Sudcovia 2:1,  Advokáti - Prokurátori-juniori 1:0, Prokurátori-seniori - Advokáti 3:2, Sudcovia - Prokurátori-juniori 1:1, Prokurátori-seniori - Prokurátori-juniori 5:1, Sudcovia - Advokáti 0:2

  Poradie skupiny B:

  1. Prokurátori-seniori, 10:4, 9 b,
  2. Advokáti, 5:3, 6 b,
  3. Sudcovia, 2:5, 1 b,
  4. Prokurátori-juniori, 2:7, 1 b.

  Stretnutia o umiestnenie:

  "Finále cti" (stretnutie o 7. miesto):  Notári - Prokurátori-juniori 3:4,

  "Bronzové finále" (stretnutie o 5. miesto):  Maďarskí prokurátori - Sudcovia 2:1,

  "Strieborné finále" (stretnutie o 3. miesto):  Vysokoškolskí učitelia - Advokáti 0:1,

  "Zlaté finále" (stretnutie o 1. miesto) :  Exekútori - Prokurátori-seniori 1:2 - po penaltovom rozstrele.


  KONEČNÉ PORADIE družstiev:

  1. Prokurátori-seniori, 2. Exekútori, 3. Advokáti , 4. Vysokoškolskí učitelia, 5. Maďarskí prokurátori, 6. Sudcovia, 7. Prokurátori-juniori, 8. Notári.

  INDIVIDUÁLNE OCENENIA:

  právnický kráľ strelcov: Csaba KORDÉ (Maďarskí prokurátori)

  detský kráľ strelcov:
   Lukáš BOREC (s rovnakým počtov strelených gólov skončil aj Matej Mikulčík, preto rozhodujúcim kritériom pre určenie víťaza detského kráľa strelcov bol vek a súťaž vyhral mladší zo strelcov). Ocenenie dostala aj Inka MIKULIČOVÁ, úspešnejšia z dvojice dievčat, ktoré sa tiež zúčastnili súťaže o detského kráľa strelcov

  najlepší brankár v súťaži o právnického kráľa strelcov: Ivan BOŠANSKÝ (Notári)

  najlepší strelec turnaja: Pavol NAGY (Exekútori) so 4 gólmi
  - ocenení boli aj Marek Holbik (Prokurátori-seniori) a Gábor Heffner (Maďarskí prokurátori), nakoľko všetci traja strelili rovnaký počet gólov, avšak víťazom sa stal strelec, ktorý strelil najhodnotnejší gól - vo finálovom zápase (Pavol Nagy),
  - vecné ceny najlepšiemu strelcovi odovzdával pán Ján Kováčik - prezident Slovenského futbalového zväzu

  najlepší brankár turnaja: Jozef JAKUBECH (Exekútori)
  - vecné ceny odovzdávali páni Peter Haňdiak a Peter Sepeši, členovia Rady UčPS

  najlepšia hráčka turnaja: Alexandra Bíróová - Prokurátori-seniori
  vecné ceny odovzdával pán Dobroslav Trnka, námestník generálneho prokurátora

  najlepší hráč turnaja: Dušan BOHUCKÝ (Exekútori)
  - vecné ceny odovzdával pán Peter Sepeši, člen Rady UčPS

  fair play tím: NOTÁRI (ocenenie pohody a nadhľadu s akým družstvo notárov absolvovalo turnaj, napriek športovému výsledku stretnutí)
  - pohár a vecné ceny odovzdával pán Peter Sepeši a pán Dobroslav Trnka


  NAJLEPŠÍ HRÁČI DRUŽSTIEV:

  Prokurátori MR - Gábor Heffner, 
  Exekútori - Dušan Bohucký,
  Notári - Alexander Molnár,
  Advokáti -  Radovan Kimák, 
  Prokurátori - seniori - Peter Mihál,
  Sudcovia - Erik Holbík,
  Vysokoškolskí učitelia - Ladislav Križan,
  Prokurátori - juniori - Braňo Bujňák.


  Niečo o tohoročných účastníkoch Memoriálu

  Je potešiteľné, že na Memoriáli Milana Hanzela sa v dobrej atmosfére a pohode stretli viaceré významné právnické osobnosti spoločenského i politického života (predsedovia a členovia predsedníctiev stavovských komôr, funkcionári prokuratúry a súdov, poslanci parlamentu, či minister spravodlivosti, sudcovia, prokurátori, advokáti, notári, exekútori, vysokoškolskí učitelia i ďalší právnici), ktorých v sobotu spojil šport, úcta k odkazu Milana Hanzela a dobrá nálada.

  O tom, že sa tento rok na podujatí cítili účastníci celkom príjemne svedčí aj to, že po skončení športovej časti podujatia sa až cca 70 účastníkov presunulo do reštaurácie GRÉMIUM, kde pokračovala spoločenská časť podujatia v neformálnom priateľskom duchu.

  Na podujatí si prišli na svoje aj tí najmenší, ktorí dostali priestor na kreatívnu tvorivú hru pod patronátom detského pedagóga (slečna Andrea Nagyová) i možnosť do sýta si zahrať futbal v spoločnosti Sandry Bíróovej, či študentov Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ), ktorí ako dobrovoľníci prišli pomôcť pri organizácii podujatia.

  Ďalším integrujúcim prvkom podujatia bol už tradične vzťah právnickej komunity k slovenskému futbalu a futsalu.

  Na podujatí sa zúčastnili viacerí právnici pôsobiaci najmä v čestných (neplatených) funkciách v orgánoch SFZ (Jaroslav Rybánsky - vedúci právneho úseku SFZ, Jozef Malich - predseda legislatívno-právnej komisie, Marek Holbík, Roman Huszár - členovia legislatívno-právnej komisie, Alexander Bíró - predseda komisie ženského futbalu; Pavol Malich, Juraj Kuráň st. a Ladislav Jakubec - rozhodcovia rozhodcovského súdu pri SFZ; Boris Kordoš - odvolací orgán licenčného konania; Peter Sepeši - člen výkonného výboru SFZ a ďalší).

  Aj preto podujatie prišiel osobne podporiť pán prezident SFZ - Ján Kováčik a Slovenský futbalový zväz bol aj tento ročník partnerom podujatia.

  Do športovej časti podujatia aktívne zasiahli v tomto ročníku až tri dámy. Hráčku vo svojom tíme predstavili sudcovia (Martina Kubínová), vysokoškolskí učitelia (Natália Ľalíková) i prokurátori - seniori (Alexandra Bíróová). Budúci rok sa možno pridajú i ďalšie družstvá.


  Predstavenie dvojčísla časopisu MagOff na tému: ŠPORT a PRÁVO

  Časopis Magister Officiorum presne pred rokom 17.11.2011 na III. ročníku Memoriálu Milana Hanzela odprezentoval svoje prvé vydané číslo.

  Na IV. ročníku Memoriálu bolo odprezentované prvé dvojčíslo 4-5/2012 časopisu MagOff, ktorý bude v najbližších dňoch bezplatne publikovaný aj v elektronickej verzii na stránkach Učenej právnickej spoločnosti (www.ucps.sk/MagOff vo verzii HTML, kde je možné k jednotlivým príspevkom uvádzať odborné komentáre).

  V PDF formáte bude časopis MagOff dostupný na stránke www.magisterofficiorium.sk.

  Obe čísla časopisu sú tematicky zamerané na problematiku "Šport a právo", pričom číslo 5 časopisu Magister Officiorum je koncipované ako zborník príspevkov z konferencie Šport a právo, konanej v dňoch 12.-13. septembra 2012 v priestoroch hotela Aquacity v Poprade.

  Osobitné poďakovanie patrí p. Martinovi Kohútovi za finančnú podporu pri vydávaní odborného časopisu Magister Officiorum v roku 2012.

  Nielen vďaka jeho podpore, ale aj vďaka ochote a záujmu autorov i recenzentov podieľať sa na projekte MagOff bez nároku na finančnú odmenu, mohla byť v roku 2012 slovenská právnická verejnosť obohatená o 2.500 kusov výtlačkov a cca 50 hodnotných odborných príspevkov uverejnených v časopise MagOff, distribuovanom bezplatne nielen v tlačenej ale aj elektronickej verzii, čím je zabezpečené zdieľanie a ďalší rozvoj vyprodukovanej znalosti celou slovenskou spoločnosťou.


  POĎAKOVANIE organizátorov a účastníkov patrí: 

  • HANT aréne - menovite p. Želiezkovi a p. Kolesíkovi za poskytnuté priestory aj so službami a najmä za maximálnu ústretovosť,
  • Slovenskému futbalovému zväzu (partner podujatia) – za vecné dary, ktoré boli použité ako ceny do súťaží, osobitné poďakovanie patrí pánovi prezidentovi SFZ p. Kováčikovi, p. Klimentovi, p. Rybánskemu, p. Letkovi a manželom Čurným za ich osobnú i technickú podporu podujatia,
  • ligovým futsalovým rozhodcom - p. Čermákovi a p. Hanzelovi za prevzatie patronátu nad dodržiavaním pravidiel futsalu a najmä fair play počas futsalových stretnutí,
  • p. Porubcovi za moderovanie a odborný komentár k priebehu celého podujatia s primeranou štipkou emócie,
  • p. Bereczkovi a p. Poethemu (GREMIUM) za zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov podujatia,
  • p. Konštiakovi a jeho firme KON-RAD, za spestrenie pitného režimu,
  • p. Gardeckému za príspevok vo forme minerálnej vody pre športovcov,
  • p. Potúčkovi za zabezpečenie nového koberca do telocvične,
  • pp. Šemberovcom (Kvetinárstvo Hydroflóra) za kvetinové dary,
  • všetkým, ktorí podporili toto podujatie formou peňažného daru a
  • celému dobrovoľnému organizačnému výboru zloženému zo zástupcov generálnej prokuratúry a Učenej právnickej spoločnosti, ktorý obetoval svoj voľný čas a bez nároku na odmenu aktívne prispel k tomu, aby bol IV. ročník Memoriálu Milana Hanzela príjemným podujatím a zároveň dôstojnou spomienkou na tohto výnimočného človeka a aby prispel k vzájomnej spolupatričnosti a súdržnosti právnickej obce, menovite: p. Munkovej, p. Hablovičovej, p. Jobbagyovej, p. Waclavovej, p. Rečkovej, p. Karácsonyiovej, p. Tökölyovej, p. Sepešiovej, p. Nagyovej, p. Košťálovi, p. Potúčkovi, p. Sivákovi, p. Beňovičovi, p. Rybánskemu, p. Sepešimu, p. Haňdiakovi, p. Potaschovi, p. Hanzelovi, p. Šumichrastovi a dobrovoľníkom - študentom Fakulty práva PEVŠ.

  Záverom ďakujeme aj našim stálym partnerom – C.H. BECK, s. r. o - IURA Edition, spol s. r. o. - S-EPI, s. r. o. a vydavateľstvo Eurokódex, ktorí sú významnými producentmi elektronických systémov právnych informácií, ako aj právnických publikácií pre slovenský i český právny priestor, ktorí prispeli do cien pre ocenených jednotlivcov hodnotnými právnickými publikáciami.

  Za účelom ocenenia najúspešnejších jednotlivcov zúčastnených na Memoriáli Milana Hanzela venovala každá z uvedených firiem viacero hodnotných právnických publikácií, vrátane publikácií v anglickom jazyku pre maďarských kolegov.

  Futbalové kluby Slovan Bratislava a MŠK Žilina venovali do súťaže pre najmenších detský futbalový dres, ktorým boli dekorovaní detskí kráľ a kráľovná strelcov.  

  P. Rybánsky a p. Sepeši venovali do súťaže pre deti detské knižné tituly.

  Týmto si dovoľujeme na záver poďakovať všetkým účastníkom podujatia, že aj napriek dňu pracovného pokoja, sa mnohí prišli spolu so svojimi rodinnými príslušníkmi aktívne zúčastniť alebo aspoň podporiť svojich športujúcich kolegov a vzdať úctu spomienke na významnú právnickú osobnosť - JUDr. Milana Hanzela, CSc. a jeho odkaz.


  Fotogaléria

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti