Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Zmeny Arbitrážneho poriadku Športového arbitrážneho súdu (CAS) účinné od 1.3.2013 NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  28.02.2013JUDr. Peter Vachan (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Na svojom poslednom zasadnutí Medzinárodná rade pre športovú arbitráž (CIAS), orgán, ktorý zastrešuje Športový arbitrážny súd (CAS), upravil anglickú verziu Arbitrážneho poriadku najmä v časti B, ktorá upravuje športovú arbitráž ako aj ďalšie ustanovenia tohto poriadku.

  Najvýznamnejšími zmenami sú:

  1. Vo všetkých ustanoveniach týkajúcich sa nezávislosti Športového arbitrážneho súdu a jeho orgánov bol doplnený termín „nestrannosť“
  2. Bolo upravené ustanovenie S14 Arbitrážneho poriadku (ďalej len “AP“ ), ktoré umožňuje do budúcnosti vytváranie samostatných zoznamov špecializovaných rozhodcov v určitom odvetví.
  3. Za účelom umožnenia robenia procesných úkonov elektronickými prostriedkami bolo upravené ustanovenie R31 AP
  4. Použitím nového ustanovenia Arbitrážneho poriadku (R37 AP) bude možné požiadať Športový arbitrážny súd o vydanie predbežného opatrenia okamžite po oznámení rozhodnutia športovej federácie ešte predtým ako bude Športovému arbitrážnemu súdu proti tomuto rozhodnutiu podané odvolanie vo veci samej.
  5. Úprava ustanovení R40.1 AP a R50 AP dáva väčšiu flexibilitu Predsedom komôr pri voľbe jednotlivých rozhodcov v prípade nemožnosti dohody medzi stranami.
  6. Ustanovenie R 46 AP umožní po novom aj v základnom arbitrážnom konaní, podobne ako v odvolacom arbitrážnom konaní vydať samostatne iba výrok rozhodnutia a samostatne jeho odôvodnenie. Rozhodnutie je vykonateľné odo dňa doručenia výroku rozhodnutia.
  7. Predsedovia komôr môžu po novom odmietnuť začať konanie o odvolaní proti rozhodnutiu športovej organizácie, asociácie alebo iného orgánu ak bol návrh na začatie konania pred Športovým arbitrážnym súdom podaný zjavne oneskorene (R49 AP)
  8. Rozhodca alebo senát Športového arbitrážneho súdu môže odmietnuť vykonať dôkazy, ktoré mohli byť vykonané v konaní pred súdom prvého stupňa (R57 AP).
  9. Bola stanovená 45 dňová lehota na podanie výkladu výroku rozhodnutia (R63 AP).
  10. Odvolania proti disciplinárnym rozhodnutiam vydaným medzinárodnými športovými organizáciami zostávajú bezplatné; napriek tomu bolo toto ustanovenie zmenené za účelom umožniť Predsedovi odvolacej komory uložiť povinnosť stranám zaplatiť poplatok za arbitráž ak má spor predovšetkým ekonomickú povahu alebo ak federácia, ktorá vydala napádané rozhodnutie nie je signatárom konvencie zakladajúcej Medzinárodnú radu pre športovú arbitráž (CIAS) (R65.4 AP). 

  Všetky zmeny nadobudnú účinnosť dňa 01.03.2013 a sú zverejnené na internetovej stránke Športového arbitrážneho súdu (CAS) v sekcii Arbitration, kde je prístupný aj Poriadok CAS - Code 2013 edition.


  Zdroj informácie: stránka Športového arbitrážneho súdu CAS - TU

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti