Prekladač / Translator
 • enfrplitdehurusk
  Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
    

Analýza efektivity vynakladania výdavkov na znalcov, tlmočníkov, prekladateľov a činnosť niektorých právnických profesií NEPREČÍTANÉ 

     
  Článok bol nastavený ako .
  22.02.2011Spracoval: JUDr. Peter Bellás
  PencilPridaj
  Pre využívanie tejto funkcie musíte byť prihlásený.
  PencilPošli PencilTlač

  Analýza efektivity vynakladania výdavkov na znalcov, tlmočníkov, prekladateľov a činnosti niektorých právnických profesií

  Analýza je vypracovaná na základe úlohy B.23. uznesenia vlády SR zo 17. novembra 2010 č. 805 uloženej ministerke spravodlivosti Slovenskej republiky „prehodnotiť výšku poplatkov, resp. náhrad vyplácaných podľa vyhlášky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov a náhradách za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 288/1995 Z. z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení neskorších predpisov“.

  A1) Všeobecná analýza čerpania vybraných výdavkov štátneho rozpočtu v rokoch 2006 – 2010

  Čerpanie vybraných výdavkov štátneho rozpočtu v rokoch 2006 – 2010 v obvodoch jednotlivých krajských súdov

  Výdavky

  Rok

  KS
  Bratislava

  KS
  Trnava

  KS
  Trenčín

  KS
  Nitra

  KS
  Žilina

  KS
  Banská
  Bystrica

  KS
  Prešov

  KS
  Košice

  ŠTS

  Sumár
  (v eurách)

  Znalečné

  2006

  158 789

  125 306

  99 908

  182 910

  154 796

  167 048

  146 446

  208 352

  2 705

  1 246 260

  2007

  211 323

  169 047

  214 498

  212 928

  182 154

  233 715

  300 777

  279 612

  4 875

  1 808 929

  2008

  177 023

  116 124

  140 014

  127 998

  193 700

  150 235

  161 486

  118 709

  4 946

  1 190 235

  2009

  70 499

  73 083

  65 812

  48 469

  93 980

  78 467

  75 729

  156 522

  5 673

  668 234

  2010

  407 969

  284 257

  305 445

  402 886

  348 728

  439 515

  451 647

  559 203

  7 269

  3 206 919

  Advokáti

  2006

  321 481

  202 658

  292 044

  366 516

  265 511

  632 548

  334 688

  284 939

  3 324

  2 703 709

  2007

  385 684

  260 491

  498 786

  431 785

  723 687

  952 201

  1 194 148

  1 307 086

  88 413

  5 842 281

  2008

  384 082

  191 629

  154 745

  238 950

  233 112

  332 271

  166 183

  130 424

  52 519

  1 883 915

  2009

  76 450

  127 364

  300 132

  106 728

  463 229

  204 841

  337 860

  244 170

  83 156

  1 943 930

  2010

  1 055 348

  604 986

  1 030 540

  1 019 704

  1 263 194

  2 157 901

  1 707 431

  2 575 501

  136 214

  11 550 819

  Notári

  2006

  49 026

  38 760

  16 300

  43 130

  36 821

  53 674

  33 328

  27 120

  0

  298 159

  2007

  45 305

  46 727

  38 583

  55 979

  34 951

  70 055

  64 271

  100 600

  0

  456 471

  2008

  37 477

  35 096

  20 588

  21 061

  31 360

  37 559

  19 211

  12 737

  0

  215 089

  2009

  4 749

  17 265

  11 685

  6 908

  9 140

  14 743

  27 129

  30 761

  0

  122 380

  2010

  100 411

  62 116

  94 114

  159 980

  87 889

  114 876

  94 422

  165 923

  46 683

  926 414

  Exekútori

  2006

  0

  0

  0

  0

  5 508

  0

  292

  0

  0

  5 800

  2007

  24 151

  29 519

  9 122

  35 121

  28 459

  66 456

  15 975

  49 694

  0

  258 497

  2008

  29 415

  7 727

  12 059

  11 558

  11 421

  25 768

  2 429

  5 576

  0

  105 953

  2009

  12 216

  3 035

  3 785

  8 211

  17 237

  15 463

  6 113

  6 845

  0

  72 905

  2010

  40 924

  12 995

  31 569

  111 988

  89 551

  165 726

  94 516

  178 872

  0

  726 141

  Svedočné

  2006

  11 384

  4 840

  18 269

  16 894

  25 024

  16 984

  16 517

  27 243

  8 883

  146 038

  2007

  10 335

  4 445

  122 345

  14 324

  23 694

  19 389

  281 186

  22 417

  10 607

  508 742

  2008

  17 686

  5 337

  19 048

  15 841

  24 554

  23 194

  20 923

  21 776

  7 789

  156 148

  2009

  15 565

  6 964

  10 311

  21 290

  23 059

  21 899

  17 188

  19 037

  4 477

  139 790

  2010

  32 550

  7 338

  23 301

  37 976

  35 758

  36 798

  35 837

  27 312

  0

  236 870

  Tlmočné,
  preklad.
  Činnosť

  2006

  71 153

  23 826

  12 224

  36 075

  42 669

  33 176

  12 697

  37 182

  6 641

  275 643

  2007

  69 097

  25 828

  23 966

  62 288

  58 194

  41 187

  92 344

  45 262

  7 150

  425 316

  2008

  73 387

  25 117

  29 270

  27 069

  49 923

  41 091

  19 225

  26 819

  12 891

  304 792

  2009

  38 274

  12 612

  10 795

  35 348

  29 350

  20 740

  7 343

  30 766

  2 625

  187 853

  2010

  158 686

  53 290

  81 856

  166 682

  94 398

  112 486

  66 437

  101 562

  0

  835 397

  Náklady
  na súdne
  konanie

  2006

  635 984

  395 390

  438 745

  645 525

  530 329

  903 430

  543 968

  584 836

  21 553

  4 675 609

  2007

  751 159

  536 057

  907 300

  812 425

  1 051 139

  1 383 003

  1 948 701

  1 804 671

  111 045

  9 300 236

  2008

  701 871

  381 030

  375 724

  442 477

  544 070

  610 118

  389 457

  316 041

  78 145

  3 856 132

  2009

  246 461

  240 323

  402 520

  226 954

  635 995

  356 153

  471 362

  488 101

  95 931

  3 135 092

  2010

  1 766 348

  1 024 982

  1 566 825

  1 899 216

  1 919 518

  3 027 302

  2 450 290

  3 608 373

  190 166

  17 482 560

  Nálezy
  ústavného
  súdu

  2006

  309 020

  72 446

  50 453

  14 911

  168 259

  65 141

  28 816

  245 891

  0

  954 937

  2007

  207 052

  65 647

  54 864

  9 134

  109 547

  39 508

  53 427

  288 867

  0

  828 046

  2008

  212 756

  90 029

  19 744

  25 419

  142 971

  69 340

  62 686

  150 984

  0

  773 929

  2009

  167 507

  96 996

  41 846

  23 754

  171 320

  42 584

  32 360

  179 999

  0

  756 366

  2010

  332 330

  133 775

  27 170

  23 491

  202 568

  37 700

  79 068

  291 839

  0

  1 127 941

  Spolu
  výdavky

  2006

  920 853

  467 836

  489 198

  660 436

  698 588

  968 571

  572 784

  830 727

  21 553

  5 630 546

  2007

  952 947

  601 704

  962 164

  821 559

  1 160 686

  1 422 511

  2 002 128

  2 093 538

  111 045

  10 128 282

  2008

  931 826

  471 059

  395 468

  467 896

  687 041

  679 458

  452 143

  467 025

  78 145

  4 630 061

  2009

  385 260

  337 319

  444 366

  250 708

  807 315

  398 737

  503 722

  668 100

  95 931

  3 891 458

  2010

  2 128 218

  1 158 757

  1 593 995

  1 922 707

  2 122 086

  3 065 002

  2 529 358

  3 900 212

  190 166

  18 610 501

  • Čerpanie v kategórii 640 Bežné transfery 6 557 337 Eur
  • Z toho Nálezy Ústavného súdu 1 127 941 Eur
  • % podiel 17,20 %
  A2) Špecifická analýza štruktúry jednotlivých výdavkov

  OS Košice I

  OS Prešov

  OS Trnava

  2009

  2010

  2009

  2010

  2009

  2010

  Odmena

  99,85

  98,28

  91,86

  92,28

  80,96

  68,53

  Hotové výdavky

  0

  0

  6,65

  7,32

  7,4

  5,82

  Cestovné

  0,05

  0,69

  0,43

  0,63

  5,53

  4,8

  Strata času

  0,1

  1,03

  1,06

  1,48

  6,33

  19,63

  OS Košice I

  OS Prešov

  OS Trnava

  2009

  2010

  2009

  2010

  2009

  2010

  Odmena

  99,89

  údaje

  nie sú k dispozícii

  96,83

  96,43

  73,96

  78,56

  Hotové výdavky

  0,11

  3,17

  3,47

  6,31

  4,66

  Cestovné

  0

  0

  0

  0,97

  0,66

  Strata času

  0

  0

  0

  4,51

  1,1

  DPH

  0

  0

  0

  14,26

  15,02

  OS Košice I

  OS Prešov

  OS Trnava

  2009

  2010

  2009

  2010

  2009

  2010

  Odmena

  94,78

  83,56

  údaje

  nie sú k dispozícii

  84,3

  85,18

  86,06

  Hotové výdavky

  4,26

  16,76

  6,05

  13,5

  13,36

  Cestovné

  0,59

  0,34

  0,27

  1,32

  0,92

  Strata času

  0,37

  0

  1,28

  0

  3,16

  DPH

  0

  0

  8,18

  0

  0

  OS Košice I

  OS Prešov

  OS Trnava

  2009

  2010

  2009

  2010

  2009

  2010

  Odmena

  95,7

  95,65

  údaje

  nie sú k dispozícii

  88,72

  91,13

  96,28

  Hotové výdavky

  4,3

  4,35

  9,67

  6,83

  3,28

  Cestovné

  0

  0

  0

  1,58

  0

  Strata času

  0

  0

  1,61

  0,23

  0,39

  OS Košice I

  OS Prešov

  OS Trnava

  2009

  2010

  2009

  2010

  2009

  2010

  Odmena

  72,08

  55,37

  údaje

  nie sú k dispozícii

  54,06

  76,27

  59,95

  Hotové výdavky

  27,92

  44,63

  31,07

  10,85

  27,53

  Cestovné

  0

  0

  0

  12,88

  12,52

  Strata času

  0

  0

  0

  0

  0

  DPH

  0

  0

  14,5

  0

  0

  Čerpanie výdavkov na vybraných podpoložkách „súdne konanie“ bolo všeobecne za roky 2006 - 2010 ovplyvnené najmä:

  a) nízkym objemom pridelených rozpočtových prostriedkov v zákone o štátnom rozpočte v rokoch 2006 - 2010,

  b) neuhradenými platbami výdavkov na súdne konanie z titulu nedostatku rozpočtových prostriedkov

  c) viazaním rozpočtových prostriedkov Ministerstvom financií SR na základe uznesenia vlády SR č. 93 z 28.1.2009 a č. 460 zo 17.6.2009.

  Rok 2006

  Ø Čerpanie v kategórii 630 Tovary a služby 29 700 550 Eur

  Ø Z toho náklady na súdne konanie 5 630 546 Eur

  Ø % podiel 18,96 %

  Rok 2007

  Ø Čerpanie v kategórii 630 Tovary a služby 40 835 722 Eur

  Ø Z toho náklady na súdne konanie 10 128 282 Eur

  Ø % podiel 24,88 %

  V celkovom objeme výdavkov 40 835 722 Eur v kategórii 630 v roku 2007 sú obsiahnuté:

  * Osobitným rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR v novembri 2007 pridelené rozpočtové prostriedky vo výške 405 673 Eur, ktoré boli určené ako prvotné výdavky súvisiace so zriadením deviatich okresných súdov od 1.1.2008,

  * Osobitným rozpočtovým opatrením Ministerstva financií SR v decembri 2007 boli pridelené rozpočtové prostriedky vo výške 16 298 214 Eur. Prostriedky boli určené na doplatenie 14. platu sudcom na základe rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky za roky 2003 - 2006 (7 818 927 Eur) a zvyšok 8 479 287 Eur bol vyčerpaný na súdne konanie, nálezy Ústavného súdu SR, odškodnenie.

  Rok 2008

  Ø Čerpanie v kategórii 630 Tovary a služby 27 790 381 Eur

  Ø Z toho náklady na súdne konanie 4 630 061 Eur

  Ø % podiel 16,66 %

  Z celkového objemu výdavkov 27 790 381 Eur bola zabezpečená aj prevádzka a činnosť deviatich zriadených okresných súdov a od 1.4.2008 aj vzdelávacia činnosť Justičnej akadémie v rekonštruovanom objekte v Omšení.

  Rok 2009

  Ø Čerpanie v kategórii 630 Tovary a služby 25 607 653 Eur

  Ø Z toho náklady na súdne konanie 3 891 458 Eur

  Ø % podiel 15,20 %

  Každoročné znižovanie výdavkov rozpočtu na tieto účely spôsobilo, že súdy a ostatné organizácie rezortu koncom roka 2009 už nemali rozpočtové prostriedky na zabezpečenie základnej prevádzkovej činnosti. Okrem iných neuhradených výdavkov neboli v niektorých prípadoch zaplatené faktúry za poštové a iné služby. Tieto výdavky boli uhradené na úkor rozpočtových prostriedkov roka 2010. Okrem toho súdy a ostatné organizácie rezortu museli uhradiť v jednotlivých prípadoch dodávateľom úroky z omeškania, čo si vyžiadalo ďalšie peňažné prostriedky. Nedostatok rozpočtových prostriedkov od roku 2008 spôsobil, že dochádzalo k celkovému narušeniu financovania súdnych konaní a rozhodovania vo veciach. Na Ministerstve spravodlivosti SR, na krajských a okresných súdoch sa hromadili písomné sťažnosti advokátov, znalcov, tlmočníkov, notárov, prekladateľov. Čiastočne k nepriaznivej situácii prispieva prax súdov pri platení odmien znalcom, keď od účastníkov nie sú vopred vyžadované primerané preddavky na trovy znaleckého dokazovania. V konečnom dôsledku pri rozhodnutí vo veci samej (čo je častokrát o niekoľko rokov) bývajú síce účastníci zaviazaní uhradiť náhradu trov, ktoré štát platil. Tieto prostriedky však plynú do príjmovej časti rozpočtu.

  Civilná časť kapitoly vykazovala ku koncu roka 2009 v kategórii 630 Tovary a služby neuhradené platby a záväzky v celkovej výške 10 935 995 Eur, ktoré prešli na ťarchu roku 2010. Išlo o  neuhradené platby za:

  - znalecké posudky..............................................................1 522 546 Eur,

  - právne služby advokátov...................................................6 479 725 Eur,

  - právne služby notárov...........................................................452 847 Eur,

  - právne služby exekútorov......................................................383 954 Eur,

  - svedočné .................................................................................11 434 Eur,

  - tlmočnícku a prekladateľskú činnosť ...................................362 898 Eur,

  - ostatné (poštové poplatky, energie)......................................886 583 Eur,

  - odškodnenie a ostatné na MS SR ........................................ 836 008 Eur.

  Rok 2010

  Ø Čerpanie v kategórii 630 Tovary a služby 43 385 453 Eur

  Ø Z toho náklady na súdne konanie 17 482 560 Eur

  Ø % podiel 40,30 %

  Čerpanie výdavkov v roku 2010 bolo ovplyvnené najmä osobitnými rozpočtovými opatreniami Ministerstva financií SR v druhom polroku 2010, ktorými boli pridelené rozpočtové prostriedky na zaplatenie neuhradených platieb a faktúr k 31.7.2010 a ďalej za obdobie august až december 2010. Tým ministerstvo spravodlivosti v roku 2010 zabezpečilo splnenie záväzku vyplývajúceho z  programového vyhlásenia vlády SR t.j. uhradiť dlhy štátu voči advokátom, znalcom, notárom, tlmočníkom, prekladateľom za ich služby poskytnuté v rezorte spravodlivosti a k 31.12.2010 nie sú vykázané žiadne záväzky.


  Ministerstvo špecificky analyzovalo podrobnejšie štruktúru výdavkov vybraných súdov (Okresný súd Trnava, Okresný súd Košice I, Okresný súd Prešov) vo vzťahu k vyplácaniu odmien, náhrad a poplatkov advokátom, notárom, tlmočníkom, prekladateľom a znalcom. Cieľom bolo podrobnejšie preskúmanie štruktúry výdavkov a ich percentuálne vyjadrenie vo vzťahu k sumárnym údajom, ktoré plynú zo všeobecnej časti analýzy.

  Trestné konania - advokáti

  Civilné konania - advokáti

  Znalci

  Tlmočníci a prekladatelia

  Notári

  Zo špecifickej časti analýzy vo všeobecnosti vyplynulo, že pri výdavkoch na advokátov v trestnom konaní je zrejmá tendencia ustanovovať v prípadoch nutnej obhajoby najmä tzv. miestnych advokátov, čo je dané však možno špecifickým zameraním sa na súdy, kde sa v blízkosti nachádza ústav na výkon väzby. Z hľadiska štruktúry výdavkov teda vždy viac ako 90% tvorí odmena advokáta. V civilných konaniach je tendencia podobná, aj keď je možné vidieť už menší pomer odmeny na celkových výdavkoch, ktorý odhadujeme, že sa pohybuje spravidla okolo 70% - 90%. Pri znalcoch odhadujeme, že odmena znalca sa na celkových výdavkoch podieľa 80% - 90%, čo je zrejme tiež spôsobené tendenciou poverovať vypracovávaním znaleckých posudkov najmä znalcov v obvode súdu. Pri prekladateľoch a tlmočníkoch sa ich odmena na celkových výdavkoch podieľa približne 90%. Po špecifickej analýze výdavkov na notárov je možné postrehnúť tendenciu medziročného znižovania podielu odmeny na celkových výdavkoch, čo je zrejmé spôsobené stagnáciou výšky odmeny a zvyšovaním sumy hotových výdavkov notárov.

  B) Analýza opatrení

  Všeobecne je možné uviesť, že cieľom prípadných opatrení by mala byť optimalizácia výdavkov štátu súvisiacich so súdnymi konaniami a zameranie sa na tie výdavky, ktoré sú vynakladané neefektívne resp. nie je dôvodné, aby ich znášal štát. Vzhľadom na zadanie úlohy je vhodné rozčleniť analýzu do viacerých samostatných častí, v ktorých je opodstatnené samostatne analyzovať možnosti zefektívnenia výdavkov vo vzťahu k do úvahy prichádzajúcim opatreniam.

  1./ Notári

  1.1) Právna úprava - vyhláška č. 31/1993 Z. z. (NT), občiansky súdny poriadok (OSP), zákon o súdnych poplatkoch (ZoSUP)

  1.2) Všeobecné zhodnotenie – malý priestor na zlepšenie stavu verejných financií, nízky podiel na výdavkoch rozpočtu

  1.3) Priame opatrenia

  1.3.1) Príjmy

  O prehodnotení výšky súdnych poplatkov vzťahujúcich sa na prejednanie dedičstva je možné uvažovať s poukazom na položku 18a ZoSUP najmä pokiaľ ide o spoplatnenie návrhu na prejednanie dedičstva o novoobjavenom majetku, kde minimálna sadzba súdneho poplatku predstavuje v súčasnosti 6,50 EUR. Zvýšenie sadzby môže prispieť aj k procesnej disciplíne účastníkov a ochrane veriteľov, ktorí mali pohľadávky voči poručiteľovi a z dôvodu nedostatku majetku poručiteľa zistenému v (základnom) dedičskom konaní neboli uspokojené.

  Ďalej je možné uvažovať o prehodnotení základu pre vyberanie súdneho poplatku za konanie o dedičstve vo vzťahu k zmene základu pre vyrubovanie súdneho poplatku z „čistej hodnoty dedičstva“ na „všeobecnú hodnotu aktív dedičstva“ s prípadným znížením sadzby. V súčasnom stave sa ako základ pre vyrubovanie súdneho poplatku uvažuje s čistou hodnotou majetku dedičstva, čo zodpovedá v pomeroch súkromného práva pojmu imanie (aktíva mínus pasíva). Podstatou nesporového dedičského konania nie je primárne riešenie pasív dedičstva, ale zabezpečenie prechodu aktív dedičstva na dedičov. Vzhľadom na nesporový charakter konania je aj problematické s definitívnou záväznosťou určiť (deklarovať), či určitý záväzok má byť uspokojený s majetku patriaceho do dedičstva a či sa tak v budúcnosti naozaj stane. To vytvára neistotu v určení základu pre vyberanie poplatku. Je teda odôvodniteľné, aby sa základ pre vyrubenie súdneho poplatku predstavovali „aktíva“ dedičstva. Pomer, v akom by sa dedičia podieľali na úhrade súdneho poplatku, by sa určoval podľa čistej hodnoty nadobudnutého dedičstva resp. je možné uvažovať o zavedení spoločnej a nerozdielnej povinnosti dedičov na zaplatenie súdneho poplatku za dedičské konanie (t.j. vonkajší vzťah dedičia - štát). Vo vnútornom vzťahu by sa dedičia vysporiadali podľa veľkosti podielov na čistej hodnote dedičstva, čo by mohlo priniesť zníženie administratívnej záťaže pri vymáhaní súdnych pohľadávok a čiastočné zvýšenie príjmov.

  1.3.2) Výdavky

  V zmysle § 140 ods. 3 OSP hotové výdavky a odmenu notára v niektorých prípadoch platí štát. Priamy priestor na úsporu poskytuje prehodnotenie ustanovenia § 11 NT, v zmysle ktorého odmena za úkony vykonané v konaní o dedičstve, ktoré bolo zastavené, je 13 eur. Vzhľadom na „monopol“ postavenia notárov pri prejednávaní dedičstva je možné uvažovať o zrušení tejto položky vo vzťahu k povinnosti štátu platiť notárovi odmenu v týchto prípadoch. V konaniach o dedičstve, kde konanie bude zastavené z dôvodu, že poručiteľ nezanechal majetok (§ 175h OSP) bude mať notár nárok len na náhradu hotových výdavkov, ktoré by vzhľadom na tendenciu nárastu v poslednom období bolo dôvodné podrobnejšie upraviť.

  1.4) Nepriame opatrenia

  V rámci nepriamych opatrení je možné uvažovať o naviazaní odmeny notárov na „všeobecnú hodnotu aktív dedičstva“ v spojení s adekvátnym znížením sadzieb aj z iného pohľadu. (V súčasnom znení § 11 a 13 NT nie je úplne zrejmé, či sa odmena má vypočítavať z čistej hodnoty dedičstva, alebo majetku t.j. aktív dedičstva. V praxi sa vypočítava z čistej hodnoty dedičstva). V súčasnom stave naviazania odmeny notára len na čistú hodnotu dedičstva (aj s poukazom na § 175k ods. 3 OSP) nie je notár motivovaný viesť účastníkov dedičského konania v k vyporiadaniu pasív dedičstva v rámci tohto konania, keďže to má zjavne vplyv na výšku jeho odmeny, čo je spôsobilé odraziť sa následne určitou mierou na počte vecí prejednávaných súdmi v sporových konaniach a aj na právnej neistote dedičov. Je vhodné uvažovať s motiváciou notára na vyporiadanie aj pasív dedičstva už v rámci dedičského konania, pričom do úvahy by prichádzala zmena právnej úpravy umožňujúca riešiť pasíva dedičstva v rámci konania o dedičstve mediačnými postupmi.

  2./ Znalci, tlmočníci a prekladatelia

  2.1) Právna úprava – z č. 382/2004 Z.z. (ZZTP), vyhl. č. 491/2004 Z.z. (ZT), Občiansky súdny poriadok (OSP), Trestný poriadok (TP)

  2.2) Všeobecné zhodnotenie – malý priestor na zlepšenie stavu verejných financií priamymi opatreniami. Čiastočný priestor na zlepšenie efektívnosti vynakladaných prostriedkov nepriamymi opatreniami. Odmena za znaleckú, tlmočnícku a prekladateľskú činnosť bola stanovená ZT od 1.9.2004, pričom odvtedy nebola valorizovaná. Už v tom čase aplikačná prax signalizovala, že odmena dostatočne nezohľadňuje potrebu rozsiahlych a náročných vedomostí znalca pri výkone jeho činnosti v spojení s potrebou primeraného, avšak finančne náročného prístrojového vybavenia v niektorých odvetviach. Táto skutočnosť sa spolu so značne vysokými nárokmi kladenými na výkon znaleckej, tlmočníckej a prekladateľskej činnosti javí ako značnou prekážkou toho, aby štát garantoval vysokú kvalitu týchto služieb. Najmä v prípade znalcov je potrebné uvažovať skôr s primeraným zvýšením sadzieb tarifných odmien. V opačnom prípade hrozí nebezpečenstvo, že postupne značná časť kvalitných nebude mať záujem na výkone tejto činnosti. V súčasnosti Ministerstvo spravodlivosti SR zaznamenáva značný pokles znalcov v menej lukratívnych odboroch (napr. geodézia a kartografia) , a zároveň značný nárast v niektorých odboroch (napr. stavebníctvo). Účelom by však malo byť udržanie prijateľného stavu znalcov vo všetkých odboroch.

  2.3) Priame opatrenia

  2.3.1) Príjmy

  Priamym príjmom štátu je správny poplatok za zápis do zoznamu znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v sume 165,50 eura (položka 5 prílohy zákona NRSR č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch). Akékoľvek zvyšovanie tohto poplatku by prinieslo len zanedbateľný príjem štátnemu rozpočtu a preto takéto opatrenie nie je možné odporučiť.

  2.3.2) Výdavky

  2.3.2.1) Znalci

  Ako optimálne riešenie v súčasnom stave sa nejaví priamo a plošne znižovať sadzby odmien za znalecké úkony. V najkrajnejšom prípade je možnú uvažovať s čiastkovým znížením vybraných položiek tarifnej odmeny – napr. v § 5b ZT (prevzatie a prvotné oboznámenie sa so spisom – 19,92 EUR), s určitými úsporami vo vzťahu k mandatórnym výdavkom orgánov verejnej moci, či prípadne znížením sadzby odmeny pre znalcov z v odbore zdravotníctvo a farmácia a odboru právne vzťahy k cudzine zo súčasnej výšky 19,92 EUR/hod. na štandardnú odmenu 13,28 EUR/hod, ktorá sa uplatňuje vo všetkých ostatných odboroch. Ďalej je možné uvažovať o čiastočnom znížení podielovej odmeny (§ 4 ZT), ktorou sú odmeňované znalecké úkony týkajúce sa ohodnocovania nehnuteľností a stavieb (vzhľadom na náročnosť výkonu znaleckej činnosti, počet znalcov a výšku odmien sa jedná zrejme na o najoptimálnejšie priame opatrenie).

  Nákladom štátu v občianskom súdnom konaní sú trovy znaleckého dokazovania najmä vtedy, ak

  a) účastník nezložil preddavok na trovy znaleckého dokazovania (§ 141 OSP), na ktorý ho súd zaviazal uznesením pod následkom jeho vymáhania. Náklady na vymáhanie častokrát presahujú sumu trov zaplatených štátom.

  b) účastníkovi bolo priznané oslobodenie od súdnych poplatkov, v dôsledku čoho platí trovy ním navrhnutých dôkazov v konaní štát (§ 148 ods. 1 OSP) bez toho, aby mohol vyžadovať od neho ich náhradu

  Ad a) Je pozostatkom určitej nekoncepčnosti socialistickej právnej úpravy (náuky) vedúcej k zlúčeniu sporových a nesporových súdnych konaní do jedného procesného predpisu, že je možnosťou, aby súd uložil účastníkovi povinnosť zložiť preddavok na trovy dôkazu, ktorý navrhol alebo ktorý nariadil súd o skutočnostiach ním uvedených alebo v jeho záujme. V sporových súdnych konaniach by malo byť vyjadrením prejednacej zásady, že tá strana, ktorá vykonanie dôkazu navrhne, zároveň platí trovy tohto dôkazu. Rozloženie dôkazného bremena medzi strany v súdnom konaní sa spravidla podáva z medzi účastníkmi sporných skutočností s ohľadom na normy hmotného práva. Je preto potrebné, aby sa v sporových konaniach presadila zásada, že ten účastník, ktorý navrhne vykonanie dôkazu na preukázanie sporných skutočností, vo vzťahu ku ktorým v konaní nesie dôkazné bremeno, povinne zložil preddavok na trovy konania a bez zloženia preddavku súd dôkaz nevykoná a na návrh na vykonanie dôkazu sa neprihliada. Za tým účelom sa javí ako vhodné novelizovať príslušné ustanovenia OSP.

  V rámci vyhlášky o spravovacom a kancelárskom poriadku pre súdy a ZZTP sa javí ako vhodné podrobnejšie (metodicky) upraviť postup priberania znalca do konania s ohľadom na prekonzultovanie zadania, jeho rozsahu a s ohľadom na stanovenie odhadovaných nákladov znaleckého dokazovania. Znalec ešte pred začatím vykonávania znaleckého skúmania by mal byť povinný orgánu verejnej moci uviesť odhadovanú výšku nákladov znaleckého dokazovania s tým, že vo výsledku môže byť prekročená maximálne o 10%. Orgán, ktorý znalca do konania pribral potom bude vedieť určiť v zásade presne výšku preddavku na trovy dokazovania znalcom a nemusí byť „zaskočený“ tou skutočnosťou, že náklady znaleckého dokazovania značne prevyšujú výšku preddavkov zložených účastníkom konania (z čoho potom pramení aj to, že náklady sa hradia z rozpočtu).

  S ohľadom na zvýšenie transparentnosti vzťahov medzi orgánmi verejnej moci a znalcami by mal orgán verejnej moci pri ustanovovaní znalca osloviť nezávisle viacerých znalcov a vyzvať ich (pokiaľ je to možné s ohľadom na počet znalcov v príslušnom odvetví) na uvedenie odhadovanej výšky nákladov znaleckého dokazovania.

  Malo by byť zároveň až na výnimočné a odôvodnené prípady vylúčené, aby celý súdny spis bol predkladaný znalcovi, keďže znalecké skúmanie v niektorých prípadoch trvá niekoľko mesiacov až rokov, v rámci ktorých môže dôjsť k zbytočným prieťahom v konaní (odškodnenie účastníkov v konečnom dôsledku platí štát). Súdu spravidla nič nebráni v tom, aby pokračoval v konaní a vykonávaní iných dôkazov aj počas toho obdobia, keď sa vykonáva znalecké dokazovanie. Predkladanie celého súdneho spisu znalcovi zároveň často vedie k tomu, že znalec je náchylný vyjadrovať sa aj k právnym otázkam a môže byť nepriamo ovplyvnený skutkovými tvrdeniami účastníkov.

  Je potrebné zvážiť zavedenie (podrobnejšiu úpravu) inštitútu, ktorý sa nachádza napr. v nemeckom procesnom práve (§§ 485 – 494a Zivilprozessordnung) - Selbständiges Beweisverfahren. Častokrát sú medzi účastníkmi sporového konania sporné len odborné skutkové otázky. Súdna prax zastáva stanovisko, že akýkoľvek znalecký posudok vyhotovený niektorým účastníkom pred samotným sporovým občianskym súdnym konaním má v občianskom súdnom konaní povahu len listinného dôkazu, najmä s ohľadom na to, že nie je zaručená „objektivita“ znalca a v tomto konaní sa opätovne siaha k vyhotoveniu ďalšieho (nového) znaleckého posudku. Zavedením tohto inštitútu by bolo možné eliminovať prípadné pochybnosti o „objektivite“ znaleckého posudku, ktorý by vždy mohol byť potom použitý ako dôkaz s dôkaznou povahou znaleckého posudku.

  Ad b) Je možné uvažovať o legislatívnej zmene § 148 ods. 1 OSP v tom zmysle, že aj v prípadoch, keď sú u účastníka splnené predpoklady na oslobodenie od súdnych poplatkov, by mohol byť štát oprávnený uložiť povinnosť účastníkovi povinnosť na náhradu trov konania, ktoré štát platil. Súd by pritom na zmiernenie sociálnych dôsledkov takejto úpravy mohol byť oprávnený uložiť, aby tieto trovy účastník nahradil v dlhšej časovej lehote (hoc aj niekoľko rokov) resp. v primeraných splátkach rozložených hoc aj do niekoľkých rokov. Opatrenie by viedlo k vyššej procesnej zodpovednosti účastníkov v sporovom konaní a najmä zvažovanie dôkazných návrhov (znalecké dokazovanie, kontrolné znalecké dokazovanie) v konaniach, kde z dôvodu svojho oslobodenia nenesú procesnú zodpovednosť za jeho náklady.

  2.3.2.2) Tlmočníci a prekladatelia

  Tlmočné ako trovy súdneho konania je celé hradené z rozpočtovej kapitoly MS SR, keďže účastníci majú (ústavne zaručené) právo konať pred súdom vo svojej materčine alebo v úradnom jazyku štátu, ktorému rozumejú. Súd je povinný zabezpečiť účastníkom konania rovnaké možnosti na uplatnenie ich práv (§ 18 OSP). Trovy spojené s tým, že účastník koná vo svojej materčine, platí štát a účastníkovi preto nemožno uložiť povinnosť takéto trovy konania nahradiť (R 21/1986). Vzhľadom na nezvyšovanie odmien v rokoch 2004 – 2010 sa nejaví ako vhodné uvažovať o znižovaní sadzieb tarifných odmien. V najkrajnejšom prípade je možné uvažovať o čiastočnom znížení tarifných odmien tlmočníkov (napr. 4%) a prekladateľov (napr. 5%), avšak môže sa to odraziť na znížení počtu tlmočníkov, ktorých je už v súčasnej dobe nedostatok. Čiastočný priestor na korekcie je teda dosiahnuteľný cez § 10 ZT, kde je upravená jednak odmena prekladateľa a jednak kvantifikované, čo sa rozumie stranou prekladu. Pri priamom neznižovaní sadzieb odmien je možné uvažovať v krajnom prípade o inej kvantifikácii strany prekladu.

  Je vhodné uvažovať s preložením formulárov typových súdnych dožiadaní do zahraničia v typových sporoch, v štandardných (tzv. silných) jazykoch a zaviesť do programových aplikácií, ktoré sú súdmi využívané resp. požiadať súdy, aby preklady akýchkoľvek dožiadaní do cudziny žiadali aj v elektronickej forme a postupne z nich po anonymizácii údajov budovať databázu preložených dožiadaní, ktorá bude prístupná len interne, avšak bude z nej možné čerpať v obdobných prípadoch.

  Javí sa však ako vhodné, aby v procesných predpisoch bola podrobnejšie upravená problematika náhrady trov súvisiacich s tlmočením a prekladmi. Vo vzťahu k tlmočeniu je potrebné trvať na tom, čo bolo uvedené vyššie a síce, že trovy tlmočenia účastníci nenahrádzajú, avšak pokiaľ ide o preklady písomností, ktorými uplatňujú svoj nárok resp. sa proti nemu bránia, je vhodné výslovne upraviť, že tieto trovy účastníci nahrádzajú resp. sami znášajú. V súčasnej aplikačnej praxi sa postupuje nejednotne a vo veľa prípadoch súdy náhradu od účastníkov nevyžadujú, čo vedie k neodôvodnenému zvýšeniu výdavkov.

  2. 3 Nepriame opatrenia

  Ako efektívny nástroj kontroly sa môže javiť zavedenie povinnej elektronickej podoby znaleckých denníkov, prostredníctvom ktorej by MSSR získalo priamy a sumárny prehľad o počte znaleckých, tlmočníckych a prekladateľských úkonov, ich účtovaní, čo by mohlo prispieť k zvýšenej transparentnosti prostredia a efektívnejšej možnosti vykonávania dohľadových oprávnení.

  3./ Exekútori

  3.1 Právna úprava – vyhláška MSSR č. 288/1995 Z.z. (ET), Exekučný poriadok (EP)

  3.2 Všeobecné zhodnotenie – Značný priestor na úspory najmä opatreniami legislatívnej povahy. Právna úprava postavenia súdnych exekútorov, vedenia exekučného konania a ich odmeňovania sa v súčasnosti javí ako nedostatočná. Všeobecne by boli opodstatnené viaceré zmeny pokiaľ ide o odmeňovanie, povahou koncepčné. Čiastkovými priamymi opatreniami je možné dosiahnuť určitý výsledok vo vzťahu k efektivite vynakladania verejných zdrojov, avšak zásadnejšou koncepčnou zmenou by mohol byť efekt pre verejné financie a  vymožiteľnosť práva oveľa vyšší.

  3.3. Priame (jednoduché) opatrenia – v rámci zefektívnenia výdavkov verejného sektora je možné uvažovať o čiastočnom znížení odmien súdnych exekútorov resp. o ich presnejšej úprave. Súd platí exekútorovi trovy v prípade zastavenia exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom pre nemajetnosť podľa § 57 ods. 1 písm. h) EP v spojení s § 203 ods. 2 EP. V prípade výživného platí exekútorovi aj preddavok na trovy, ak exekútor oň požiada - § 197 EP. Vzhľadom na počet vecí sa javí ako možné zavedenie paušálnej sumy preddavku na trovy v tomto prípade a zároveň o paušalizovaní sumy trov v týchto prípadoch.

  3.4 Koncepčné opatrenia vo vzťahu k výdavkom na exekútorov

  - zavedenie povinnosti pravidelného auditu exekútorského úradu;

  - sprísnenie podmienok poistenia zodpovednosti za škodu súdneho exekútora a úpravu priamo žalovateľného nároku poškodeného voči poisťovni;

  - zrušenie povinnosti/právomoci súdu v exekučnom konaní vykonávať administratívne úkony napr. poverenia. Súd bude rozhodovať len v prípade sporu medzi oprávneným, povinným príp. treťou osobou.

  - vyriešiť istotu v momente ukončenia exekučného konania, s povinnosťou vyúčtovania trov účastníkom

  - celkové koncepčné prehodnotenie štruktúry odmien súdnych exekútorov

  4./ Advokáti

  4.1 Právna úprava – vyhláška MSSR č. 655/2004 Z.z. (AT), OSP, TP

  4.2 Všeobecné zhodnotenie - určitý priestor na zlepšenie efektivity, dosiahnuteľný najmä priamymi opatreniami legislatívnej povahy

  4.3 Priame opatrenia - v rámci zníženia výdavkov verejného sektora je možné uvažovať o (ďalšom) znížení tarifných odmien vo všeobecnosti, ktoré sa však môže odraziť v nižšej dostupnosti právnych služieb pre fyzické osoby. V rámci týchto opatrení je možné uvažovať najmä s úpravou výšky vedľajších zložiek odmien advokátov:

  - náhrada za stratu času – v súčasnosti je nastavená ako 1/60 výpočtového základu za polhodinu, čo predstavuje 12,02 EUR (24,02 EUR/hod). Úkony právnej služby nie sú vždy vykonané priamo advokátom, ale môžu byť vykonané advokátskym koncipientom a v tomto prípade v rámci tarifnej odmeny (resp. následne náhrady trov konania) je možné uvažovať s tým, aby táto položka bola znížená na 1/3, ak úkon právnej služby nevykonal priamo advokát

  - trovy náhradného obhajcu – je potrebné upraviť otázky platenia trov náhradnému obhajcovi, ktorému by mala byť v zásade priznávaná len náhrada za stratu času resp. jeho nároky by mali byť upravené odlišne od bežných trov advokáta

  - náhrada cestovných výdavkovv súčasnom stave sa advokátovi poskytujú cestovné náhrady podľa predpisov o cestovných náhradách (z.č. 283/2002 Z.z. a vykonávacie predpisy). Javí sa ako nie celkom opodstatnené, aby sa advokátom poskytovali cestovné náhrady v zmysle rovnakých pravidiel ako zamestnancom pri pracovných cestách, keďže pri cestách motorovým vozidlom (a nákladov na jeho obstaranie) si osoby v pracovnom pomere nemôžu spravidla uplatňovať daňové výhody, ktoré si v tejto súvislosti môžu uplatňovať advokáti. Nie ojedinele sú pri vyúčtovaní odmien využívané doklady vozidiel s vyššou spotrebou, hoc nie je zo strany súdu vždy možné dostatočne preveriť, akým vozidlom (a či vôbec vozidlom) sa advokát na procesný úkon dostavil. Ako vhodné opatrenie sa javí ustanoviť pevnú sumu ako náhradu výdavkov za použitie motorového vozidla napr. na 0,2 EUR/1km bez ohľadu na to, aké motorové vozidlo advokát použije.

  4.4 Koncepčné opatrenia vo vzťahu k výdavkom na advokátov

  4.4.1 Prijatie samostatného predpisu o náhrade trov konania

  AT je vyhláškou, ktorá vykonáva zákon o advokácii. Je opodstatnené uvažovať o prijatí všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým by bola upravená priamo a veľmi podrobne náhrada trov konania účastníkov. Inšpiráciou by mohli byť napríklad veľmi podrobné nemecké predpisy, kde sú náhrady veľmi podrobne upravené.

  4.4.2 Prehodnotenie koncepcie právnej pomoci osobám materiálnej núdzi

  Je dôvodné sa zaoberať hodnotením „dvojkoľajného systému“ - právnu pomoc pre ľudí materiálnej núdzi vykonávajú jednak advokáti a jednak právnici Centra právnej pomoci – obe skupiny sú platené štátom. Podrobnejšie prehodnotenie tejto koncepcie je súčasťou inej úlohy riešenej Ministerstvom spravodlivosti SR, v rámci ktorej sa uvažuje s nastavením spoluúčasti zastupovaného a štátu na trovách právneho zastúpenia určením pomerného percenta podľa výšky príjmov v niekoľkých príjmových stupňoch (t.j. klient pripláca od 0% pre najnižšiu príjmovú skupinu do napr. 50% pre ľudí ktorí majú príjem vyšší ako je momentálne nastavená hranica materiálnej núdze, ale komerčného advokáta si stále dovoliť nemôžu, medzitým môžu byť príjmové pásma na spoluúčasť 20%, 30%...). Samotné odmeny v súčasnom systéme sú však už nastavené pomerne nízko. Pri dvojkoľajnosti systému stojí určený advokát štát pre osobu v materiálnej núdzi približne 130 – 200 EUR za celé konanie na jednom stupni (hrubý odhad). Právnik Centra právnej pomoci približne 100 euro (veľmi hrubý odhad).

  5. Ďalšie koncepčné opatrenia

  5.1 Celkové prehodnotenie koncepcie vyberania súdnych poplatkov

  Koncepčne je vyberanie súdnych poplatkov nezmenené od roku 1951, keď aj v novších právnych predpisoch sa v podstate len prepisoval pôvodný koncept pôvodných úprav. V posledných rokoch došlo k značnému rozšíreniu osobných a vecných prípadov oslobodenia od platenia súdnych poplatkov tak, že § 4 ZoSUP v súčasnosti pozná približne 11 bodov tzv. vecných oslobodení od súdnych poplatkov a 24 bodov tzv. osobných oslobodení od súdnych poplatkov, čo spolu predstavuje dosť rozsiahlu časť súdnych konaní, v ktorých sa súdne poplatky neplatia. V poslednom období bolo zavedených aj viacero prípadov, kedy dochádza k vráteniu súdnych poplatkov, čo vedie k značnej administratívnej náročnosti činností súvisiacich s platením súdnych poplatkov a zároveň aj k motivácii na podávaniu opravných prostriedkov (napr. odpor proti platobnému rozkazu), ktorých cieľom je len predĺženie občianskeho súdneho konania. Právna úprava by mala byť prehodnotená v tom zmysle, aby sa prípady oslobodenia od platenia súdnych poplatkov eliminovali a zároveň, aby sa súdne poplatky v priebehu súdneho konania platili pokiaľ možno v paušálnej výške. Časť poplatkovej povinnosti by mohla byť presunutá po právoplatnom skončení prípadu, keď by sa rozhodovalo o náhrade trov štátu v súvislosti s konaním. Prehodnotenie prípadov tzv. zákonného oslobodenia od súdnych poplatkov by mohlo priniesť zvýšenie príjmov.

  5.2 Zavedenie paušálnej sumy náhrady trov štátu týkajúcej sa pojednávania

  Podľa súčasných procesných predpisov platí, že štát má v zásade právo na náhradu trov konania, ktoré platil (§ 148 OSP). Platí zároveň, že účastníkovi alebo jeho zástupca môže zodpovedať za úhradu trov konania, ktoré vznikli hoc aj náhodou, ktorá sa im prihodila (§ 147 OSP). Súdne pojednávania bývajú často odročované napr. z dôvodov na strane účastníka, ktorého postihne náhoda (napr. ochorenie). Tieto prípady nie sú ojedinelé a javí sa, že nie vo všetkých prípadoch sú skutočnosti napr. o nepriaznivom zdravotnom stave účastníka, založené na pravdivých informáciách. Účastník, ktorý má v úmysle len vyvolanie procesnej obštrukcie, keďže si je vedomý, že v spore nemôže byť úspešný a rovnako vie, že bude znášať aj trovy protistrany, nemá motiváciu takúto procesnú obštrukciu nevyužívať. Zavedením paušálnej sumy trov pojednávania (napr. 100 EUR), ktorú by súd v zmysle § 147 OSP bol oprávnený uložiť účastníkovi/zástupcovi ako náhradu trov štátu by sa mohlo zefektívniť súdne konanie a procesná disciplína účastníkov.

  5.2 Zmeny v občianskom súdnom poriadku vo vzťahu k oslobodeniu od súdnych poplatkov

  Okrem oslobodení od platenia súdnych poplatkov, ktoré vymedzuje ZoSUP, má možnosť súd podľa konkrétnych okolností veci priznať účastníkovi aj oslobodenie individuálne (§ 138 OSP). Priznanie tohto typu oslobodenia má v súčasnom stave procesného predpisu zásadný vplyv na náklady štátu súvisiace s vedením dokazovania v súdnom procese, keďže účastníkovi, ktorý bol oslobodený od súdnych poplatkov nemožno podľa súčasných pravidiel uložiť úhradu akýchkoľvek trov, ktoré v konaní platil štát. Túto úpravu je potrebné prehodnotiť tak, aby súdy rozhodovali o úplnom oslobodení od súdnych poplatkov len v naozaj výnimočných prípadoch. Na dosiahnutie tohto cieľa sa javia ako vhodné nasledovné opatrenia:

  a) Uznesenie o oslobodení od platenia súdnych poplatkov sa bude musieť odôvodniť (v súčasnosti sa musí odôvodniť len nepriznanie, čo môže zvádzať k zvažovaniu „menšej pracnosti“ a náchylnosti k oslobodzovaniu od súdnych poplatkov úplne);

  b) Zavedenie formulárov pre žiadosti o oslobodenie od súdnych poplatkov s presne vymedzenými položkami pre preukázanie predpokladov;

  c) Doručovanie všetkých uznesení o priznaní oslobodenia od súdnych poplatkoch predsedovi súdu, ktorý bude mať právo podať opravný prostriedok;

  d) Zváženie vylúčenia úplného oslobodzovania od súdnych poplatkov v niektorých typoch sporov (napr. v sporoch, kde účastník požaduje náhradu nemajetkovej ujmy)

  V Českej republike je v súčasnosti taktiež uvažované so zmenou OSP vo vzťahu k ustanoveniam § 30 a § 138 v podobnom vymedzení.

  C) Vyhodnotenie

  S ohľadom na analýzu súčasného stavu a do úvahy prichádzajúcich opatrení je dôvodné predpokladať, že prijatím popísaných opatrení je možné dosiahnuť úsporu 5 - 10% súčasných výdavkov.

  Komentáre
  Buďte prvý/á, kto napíše svoj komentár…
  Komentáre sú dočasne prístupné len pre registrovaných používateľov. V prípade, ak máte záujem pridať komentár k článku, prihláste sa (zeregistrujte sa).
  Prihlásenie
  Pre pridanie komentáru sa musíte prihlásiť…
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

  Online prenos

  Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti