Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Autori     Ústavný súd SR
predošlá | 1 | ďalšia

V roku 2013 rozhodol Ústavný súd Slovenskej republiky v 76 nálezoch o porušení práva na súdnu ochranu

USSRSťažnosti na porušenie základného práva na súdnu a inú ochranu podľa čl. 46 ods. 1 a 2 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“), práva na spravodlivé súdne konanie podľa čl. 6 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd (ďalej len „dohovor“) a základného práva podľa čl. 36 Listiny základných práv a slobôd (ďalej len „listina“) a iných článkov tvoria druhú najrozsiahlejšiu kategóriu sťažností fyzických a právnických osôb Ústavného súdu Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“). 

 

Čítajte viac...

Plénum Ústavného súdu SR zamietlo návrh Štefana Harabina

USSR Plénum Ústavného súdu SR pod vedením predsedníčky Ivetty Macejkovej dnes zamietlo návrh JUDr. Štefana Harabina, predsedu Najvyššieho súdu SR, na obnovu konania vo veci disciplinárneho konania vo veci vedenej na Ústavnom súde Slovenskej republiky pod sp. zn. PL. ÚS 92/2011 (tlačová informácia č. 90/2013).
Čítajte viac...

Ústavný súd SR v mesiacoch júl a august 2013 rozhodol nálezom o zrušení 13 rozhodnutí všeobecných súdov a vrátení vecí na ďalšie konanie

USSR

Z iniciatívy predsedníčky Ústavného súdu Slovenskej republiky Ivetty Macejkovej v záujme efektívnejšie realizovať výkon rozhodnutia Ústavného súdu Slovenskej republiky a zabrániť opätovnému vzniku zbytočných prieťahov v občiansko-súdnom a trestnom konaní realizuje Ústavný súd Slovenskej republiky od začiatku roku 2010 Projekt „Efektívnosť výkonu rozhodnutí Ústavného súdu Slovenskej republiky v konaní o sťažnostiach fyzických osôb a právnických osôb (konkrétna kontrola ústavnosti) v kauzálnej súvislosti s princípom prezumpcie zavineného konania štátom (všeobecných súdov a orgánov činných v trestnom konaní).“

Čítajte viac...

Plénum Ústavného súdu SR sa bude dnes na neverejnom zasadnutí zaoberať návrhom sťažovateľa Š.Harabina na obnovu konania

resized__150x112_resized__200x150_USSR

ESĽP rozsudkom rozhodol, že k porušeniu čl. 6 ods. 1 Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd došlo tým, že o disciplinárnom návrhu proti sťažovateľovi nebolo rozhodnuté nestranným súdom.

Čítajte viac...

Ústavný súd Slovenskej republiky v I. polroku 2013 vybavil 5 734 podaní

USSR

Ústavný súd Slovenskej republiky (ďalej aj „ústavný súd“) aj v I. polroku 2013 svojou rozhodovacou činnosťou potvrdil kvantitatívne rastúci trend. Takmer všetky sledované štatistické ukazovatele boli v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka vyššie. Rozhodovaciu činnosť zabezpečoval plný počet sudcov podľa schváleného Rozvrhu práce Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti