Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Autori     JUDr. Daniela Čierna
predošlá | 1 | ďalšia

RÍMSKA PRÁVNA VEDA AKO PODPORNÝ PRAMEŇ PRÁVA MagOff 

V článku som sa zamerala na poukázanie určitého špecifika rímskeho práva, ktoré spočiatku spočívalo v tom, že na činnosti právnej vedy sa podieľal malý okruh súkromných právnikov, ktorí v tom čase pracovali bez zásadných direktívnych obmedzení, čo sa postupne menilo, zásadným spôsobom nástupom dominátu. Významným faktorom ovplyvňujúcim plynulosť vývoja rímskeho práva bolo pôsobenie rímskej jurisprudencie, pozornosť som zamerala na najvýznamnejších predstaviteľov, ako aj na snahu o systematickosť práva.

Čítajte viac...

Rímska právna veda ako podporný prameň práva

V článku som sa zamerala na poukázanie určitého špecifika rímskeho práva, ktoré spočiatku spočívalo v tom, že na činnosti právnej vedy sa podieľal malý okruh súkromných právnikov,

ktorí v tom čase pracovali bez zásadných direktívnych obmedzení, čo sa postupne menilo, zásadným spôsobom nástupom dominátu. Významným faktorom ovplyvňujúcim plynulosť vývoja rímskeho práva bolo pôsobenie rímskej jurisprudencie, pozornosť som zamerala na najvýznamnejších predstaviteľov, ako aj na snahu o systematickosť práva.

Čítajte viac...

Správa Ríma a rímskych provincií v období principátu

Článok je zameraný na podanie prehľadu fungovania najväčších správnych jednotiek rímskeho územia, na prelínanie republikových orgánov a novovytvorených orgánov v období principátu. Je zameraný hlavne na poukázanie skutočnosti ako správu Itálie ovplyvňoval cisár, a to prostredníctvom svojej cisárskej administratívy, na čele ktorej stáli novovytvorené orgány, ktoré v jeho mene vykonávali kontrolu jednak nad správnymi záležitosťami mesta, jednak zastávali funkciu súdneho orgánu.

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti