Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Autori     JUDr. Ján Šanta, PhD. a Bc. Linda Kordíková
predošlá | 1 | ďalšia

Niektoré historické aspekty právnej úpravy organizovanej a zločineckej skupiny

V predkladanom príspevku autori analyzujú organizovanú a zločineckú skupinu najmä z historického hľadiska a sústreďujú sa tiež na ich medzinárodné právne aspekty. Analyzované obdobie rozdeľujú do troch podstatných vývojových etáp, a to do roku 1961, od roku 1961 až do roku 2006 a od roku 2006 až po súčasnosť. Autori dospeli k záverom, že predovšetkým od deväťdesiatych rokov minulého storočia sa postupne právna úprava týkajúca sa organizovaných a zločineckých skupín vyvíjala na medzinárodnej úrovni a tak podstatným spôsobom ovplyvnila legislatívu v Slovenskej republike. V súčasnosti je aplikácia týchto pojmov v praxi relatívne ustálená aj v dôsledku ich častejšieho výskytu a pribúdajúcich rozhodnutí Najvyššieho súdu SR , najmä R 51 / 2013.

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti