Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Autori     Ministerstvo financií SR
predošlá | 1 | ďalšia

Slovensko vyhralo arbitráž v spore s Achmeou

kladivo5 Arbitrážny tribunál konštatoval, že koncept a implementácia verejného zdravotného poistenia je plne v rukách štátu. Zároveň uviedol, že tribunál nemá právo zasahovať do demokratického procesu suverénneho štátu a nemá právomoc rozhodovať o spore.
Čítajte viac...

Presun účtu bude bezplatný, bankové poplatky sa sprehľadnia

resized__150x112_paragraf_I Vyššia informovanosť spotrebiteľov a prehľadnejšie bankové poplatky. Také sú ciele novely zákona o platobných službách, ktorú predložilo MF SR do pripomienkového konania. MF SR zároveň navrhuje, aby bol presun a zrušenie účtu bezplatné a bez obmedzení pre spotrebiteľa.
Čítajte viac...

Zostatky vkladov na doručiteľa sa dajú vybrať len do konca roka

offical Ministerstvo financií SR informuje verejnosť, že na základe novely Občianskeho zákonníka je možné požiadať o výplatu peňažných prostriedkov pri zrušených vkladoch na doručiteľa najneskôr do 31. decembra 2013. Uplynutím tejto lehoty zanikne právo požiadať o výplatu peňažných prostriedkov v rozsahu náhrad zostatkov zrušených vkladov na doručiteľa.
Čítajte viac...

eKolky – zásadná zmena v platení poplatkov

resized__150x210_byrokracia2 Od 1. januára 2013 bude postupne do života uvádzaný nový moderný systém elektronických kolkov, ktorý nahradí terajšie papierové kolky. Projekt elektronických kolkov predstavuje úplne nový koncept platenia správnych a súdnych poplatkov, ktorý bude zohľadňovať požiadavky modernej doby. Cieľom je zvýšenie komfortu občana a firiem pri platení správnych a súdnych poplatkov, zjednodušenie a sprehľadnenie celého systému. Pôjde o jeden z najmodernejších systémov platenia poplatkov v Európe.
Čítajte viac...

Zlepšenie ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu

NBS

Ministerstvo financií Slovenskej republiky na základe Programového vyhlásenia vlády SR vypracovalo Koncepciu ochrany spotrebiteľov na finančnom trhu, ktorú 20.9.2013 predkladá do medzirezortného pripomienkového konania. Cieľom koncepcie je vytvoriť ucelený systém nástrojov a opatrení, aby klienti finančných inštitúcií mohli účinnejšie presadzovať svoje práva a najmä sa brániť v prípade neseriózneho správania sa zo strany finančných inštitúcií.

Čítajte viac...

NR SR schválila zákon o eGovernmente

e_info

Národná rada SR schválila návrh zákona o eGovernmente, ktorý pripravilo Ministerstvo financií SR. Ide o prelomový zákon z hľadiska komunikácie občanov a firiem so štátom. Cieľom zákona je vytvoriť legislatívne podmienky pre elektronickú komunikáciu so štátnymi inštitúciami, čo umožní poskytovanie elektronických služieb štátu jednotným spôsobom. Implementáciou tohto zákona sa SR dostane medzi najvyspelejšie krajiny.

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti