Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Autori     Verejný ochranca práv
predošlá | 1 | ďalšia

Podanie na Ústavný súd - Zákon o pomoci v hmotnej núdzi

18.01.2014Verejný ochranca práv (Spracoval: Michael Válek )   |  Rýchla aktualita
paragraf_II Zákon o pomoci v hmotnej núdzi je podľa verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej v rozpore nielen s viacerými článkami Ústavy SR, ale aj s Listinou základných práv a slobôd; Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd; Medzinárodným paktom o občianskych a politických právach; Dohovorom Medzinárodnej organizácie práce o zrušení nútenej práce č. 105 a tiež Dohovorom o nútenej alebo povinnej práci č. 29.
Čítajte viac...

Podanie na Ústavný súd SR

paragraf3 Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová je presvedčená o tom, že niektoré ustanovenia Zákona o pobyte cudzincov, ako aj Zákona o azyle, sú v rozpore nielen s Ústavou SR, ale aj s viacerými medzinárodnými dohovormi.
Čítajte viac...

Verejná ochrankyňa práv podala návrh na začatie disciplinárneho konania proti sudcovi

kladivo3Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová podala na Najvyšší súd SR návrh na začatie disciplinárneho konania proti sudcovi jedného z bratislavských okresných súdov. Je to prvýkrát v takmer 12-ročnej histórii, čo slovenský verejný ochranca práv využil túto svoju právomoc.
Čítajte viac...

Pracovné stretnutie k Mimoriadnej správe verejnej ochrankyne práv

14.09.2013Verejný ochranca práv (Spracoval: Michael Válek )   |  Rýchla aktualita
dohoda

Mimovládne organizácie vítajú aktivitu a podporujú iniciatívu verejnej ochrankyne práv Jany Dubovcovej a považujú za dôležité, aby sa kompetentní vážne zaoberali zisteniami, na ktoré upozornila vo svojej mimoriadnej správe. Zhodli sa na tom účastníci pracovného stretnutia, ktoré bolo venované problematike uplatňovania práva na vzdelanie rómskych detí.

Čítajte viac...

Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny prerokoval a vzal na vedomie Mimoriadnu správu verejnej ochrankyne práv

help

Výbor NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny prerokoval a vzal na vedomie Mimoriadnu správu verejnej ochrankyne práv o skutočnostiach nasvedčujúcich závažnému porušeniu základných práv a slobôd konaním niektorých orgánov. Členovia výboru však zároveň odmietli návrh, aby bola Správa zaradená do programu septembrovej schôdze Národnej rady Slovenskej republiky.

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti