Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Autori     Ondrej Repa

Vzdelanie

Názov Rok Odbor

Doplnkové vzdelanie

Názov Rok Odbor

Študijný pobyt

Miesto pobytu (inštitúcia) Trvanie Rok Účel/Cieľ

Jazykové znalosti

Jazyk Úroveň Certifikáty

Zamestnanie

Zamestnávateľ Rok Pozícia

Publikácie

Druh Názov diela/časti Zdroj/vydavateľ Rok Číslo Strany
Iné Znak neoprávnenosti pri trestnom čine neoprávneného používania cudzieho motorového vozidla podľa § 217 Trestného zákona www.pravnelisty.sk
Odborný článok Právo svedka odoprieť výpoveď v trestnom konaní (praktické problémy) Justičná revue 2011 12 1594-1602
Iné Nad možnosťou prokurátora využiť pri rozhodovaní v rámci prípravného konania zásadu "in dubio pro reo" www.najpravo.sk, www.pravnelisty.sk
Odborný článok Vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu - priestupok či trestný čin? Justičná revue 2012 5 707-715
predošlá | 1 | ďalšia

Vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu - priestupok či trestný čin?

Autor v príspevku analyzuje trestný čin ohrozovania pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 v znení novely – zákona č. 313/2011 Z.z., pričom polemizuje nad potrebou prijatia takejto zmeny najmä s poukazom na legislatívne nedostatky vyskytujúce sa pri aplikácii daného ustanovenia. Poukazuje najmä na súčasnú neprehľadnosť právnej úpravy, keďže vedenie motorového vozidla pod vplyvom alkoholu je aj naďalej priestupkom, ale už aj trestným činom. Autor v článku zároveň vyjadruje svoj názor s rozpornosťou ust. § 289 ods. 2 Trestného zákona so základnými zásadami trestného konania, najmä na rozpor s prezumpciou neviny a právom osoby, proti ktorej sa vedie trestné konanie na obhajobu. V závere sa autor napokon zamýšľa nad sankciami, ktoré za nastolené protiprávne konanie dotknutej osobe hrozia.

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti