Prekladač / Translator
  • enfrplitdehurusk
    Nástroj na preklad stránky do iného jazyka pomocou aplikácie Google Translator
     Autori     
predošlá | 1 | ďalšia

Právna pomoc bude pre ľudí bez prostriedkov dostupnejšia

21.09.2011 (Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast )   |  Rýchla aktualita
help Poslanci schválili novelu zákona o poskytovaní právnej pomoci osobám v materiálnej núdzi. Od januára mala byť právna pomoc hradená štátom dostupnejšia pre vyše tisíc ľudí viac ako doteraz. Rozšíri sa totiž vecná pôsobnosť Centra právnej pomoci aj na oblasti práva, v ktorých centrum doteraz nemohlo poskytovať právnu pomoc. Zároveň sa zvýši aj finančná hranica, ktorou je vymedzený nárok na právnu pomoc hradenú štátom. Okrem toho budú po novom podľa návrhu právnu pomoc poskytovať už všetci advokáti a nielen tí zapísaní v špeciálnom zozname.
Čítajte viac...

Špekulatívnym praktikám v konkurznom konaní má byť koniec

20.09.2011 (Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast )   |  Rýchla aktualita

resized__200x150_peniaze Poslanci Národnej rady SR schválili dlho očakávané zmeny zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktoré prekladala ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská.

Malo by to znamenať koniec špekulatívnym praktikám, keď zadlžený podnik vyhlásil konkurz príliš neskoro, t.j. v čase, keď už oficiálne nemal žiadny majetok a veritelia už nemohli byť uspokojení.

Čítajte viac...

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja na rok 2011

energia__mozog_veda_ludstvo_inteligencia_foto_corbis_rozvoj_kapacita_plnaAgentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila 14.9.2011 verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky.

Táto verejná výzva nemá žiadne obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov výskumu a vývoja. Ich zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určuje žiadateľ.

Základnou snahou agentúry je zvýšiť kvalitu výskumu a vývoja prostredníctvom súťaže všetkých žiadateľov v konkurenčnom prostredí. Žiadateľ bude v predloženom projekte sám indikovať odbor vedy a techniky a tým aj rozhodne, ktorá rada agentúry bude hodnotiť kvalitu projektu.

Predkladanie projektov je možné do 14.11.2011.

Čítajte viac...

Šoférovať budú môcť aj sedemnásťroční

14.09.2011 (Spracoval: Mgr. Igor Šumichrast )   |  Rýchla aktualita

resized__150x150_auta Poslanci opätovne schválili prezidentom vrátenú novelu zákona o cestnej premávke.

Sprísnenie pravidiel cestnej premávky ministerstvo vnútra vypracovalo na základe programového vyhlásenia vlády, ktoré nás zaväzuje prijať také opatrenia, aby úmrtnosť na cestách zostala na čo najnižšej úrovni.

Po dvoch rokoch skúseností s aplikáciou nových pravidiel cestnej premávky je tiež potrebné prehodnotiť niektoré ustanovenia.

Zmeny nadobudnú účinnosť 1. novembra 2011.

Čítajte viac...

Debyrokratizácia školstva pokračuje spustením Rezortného informačného systému

byrokracia3 Ústav informácií a prognóz školstva (ÚIPŠ) spustil koncom augusta 2011 proces registrácie používateľov do Rezortného informačného systému (RIS).

Úlohou nového systému je zjednodušiť a urýchliť štatistické vykazovanie v rezorte školstva, a tak znížiť množstvo administratívy s tým spojenej.

Čítajte viac...

ASPI prináša modul Preložená legislatíva

slovnikAj Vám sa už stalo, že ste potrebovali preložiť znenie zákona do anglického jazyka? Zbavte sa starostí s hľadaním kvalitných prekladov alebo platením pomerne vysokých súm za odborný preklad. Systém ASPI Vám prináša efektívne riešenie.

Čítajte viac...

DODATKOVÝ PROTOKOL k Európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach (ETS 99)

04.08.2011 (Spracoval: JUDr. Peter Sepeši )   | 
Text dodatkového protokolu k európskemu dohovoru o vzájomnej pomoci v trestných veciach publikovaný pod č. 12/1997 Z.z.
Čítajte viac...

Zákonné obmedzenie osobnej slobody a nezákonné uchovanie a vydanie počítačových údajov – nález Ústavného súdu SR

Ústavný súd SR v rozhodnutí č.k. II. ÚS 96/2010-53 zo dňa 03.02.2011 posudzoval otázku porušenia práva na osobnú slobodu, a to v súvislosti s účasťou na vyšetrovacom úkone, ako možnom faktickom obmedzení osobnej slobody, ako aj otázku porušenia práva na ochranu pred neoprávneným zhromažďovaním, zverejňovaním alebo zneužitím údajov o svojej osobe, práva vlastniť majetok, práva na listové tajomstvo, tajomstvo dopravovaných správ a iných písomností a ochranu osobných údajov, práva domáhať sa zákonom ustanoveným postupom svojho práva na nezávislom a nestrannom súde a v prípadoch ustanovených zákonom na inom orgáne SR, práva podnikať a uskutočňovať inú zárobkovú činnosť, ako aj práva na rešpektovanie súkromného a rodinného života, a to v súvislosti so zaistením počítačového vybavenia na základe príkazu bez dostatočného odôvodnenia a absencie ustanovenia o čase, po ktorý bude uchovávanie údajov vykonávané.

Čítajte viac...

Právne vety stanovísk trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR (2011)

judikaturaPrinášame Vám právne vety stanovísk trestnoprávneho kolégia Najvyššieho súdu SR sp. zn. Tpj 89/2010, Tpj 90/2010 a Tpj 96/2010, ktoré boli prijaté na rokovaní trestnoprávneho kolégia konanom dňa 30. mája 2011. 

Čítajte viac...
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený
  • Pre využívanie týchto funkcií musíte byť prihlásený

Online prenos

Udalosti a podujatia

  • Žiadne udalosti